getSCORE – co to jest?

getSCORE to inicjatywa powstała we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Jest to platforma wymiany informacji o zobowiązaniach pożyczkobiorców. Beneficjentami getSCORE są przede wszystkim firmy pożyczkowe w Polsce. Aplikacja daje wgląd do danych na temat klientów zgromadzonych przez KRD, co ułatwia wiarygodną ocenę ryzyka kredytowego.

W systemie znajduje się każdy klient firmy pożyczkowej, która współpracuje z biurami informacji gospodarczych. Wystarczy złożenie wniosku o pożyczkę czy kredyt gotówkowy, żeby wasza obecność została odnotowana w getSCORE. System Oceny Ryzyka Transakcji gromadzi zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje, takie jak:

  • kultura płatnicza pożyczkobiorcy,
  • dane na temat wniosków,
  • informacje dotyczące decyzji pożyczkowych,
  • informacje o spłaconych i aktywnych zobowiązaniach.

Czy getSCORE zmienia sytuację firm pożyczkowych w Polsce?

To, co wyróżnia getSCORE System Oceny Ryzyka Transakcji to szczegółowość dostępnych informacji. Firmy pożyczkowe uzyskują wgląd w więcej danych, niż gdy składają standardowe zapytanie, do biura informacji kredytowej. Jednak największa zaleta nowej platformy to szybkość wymiany informacji. getSCORE to także bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że platforma jest efektem współpracy z najstarszym i największym BIG-iem w Polsce. getSCORE nie jest jednak pierwszym tego typu rozwiązaniem.

Zanim KRD przedstawiło swój system, pierwszym rozwiązaniem dedykowanym dla branży pożyczkowej był Credit Check. Platforma współpracuje z innym biurem informacji gospodarczej – KBIG. Credit Check działa na podobnych zasadach, również stawia na szybkość i bezpieczeństwo informatycznej infrastruktury. O sile platformy stanowią 3 moduły:

  1. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – dostawca informacji gospodarczych o pożyczkobiorcach;
  2. Moduł pożyczkowy – informacje wykraczające poza zakres informacji gospodarczej, dotyczące opóźnień w spłatach, które nie przekraczają 30 dni, czy wartości pożyczek online zaciąganych przez klientów;
  3. Moduł antyfraudowy – służy ocenie wniosków pożyczkowych pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, przeciwdziała wyłudzeniom, chroniąc przed oszustami i złodziejami tożsamości.

Credit Check jest objęty patronatem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Nowelizacja ustawy o BIG a badanie zdolności kredytowej

Zmiana przepisów O BIG-ach, która weszła w życie 13 listopada 2017 r. to część tzw. pakietu wierzycielskiego. Jego ostatnim elementem będzie powołanie Rejestru Należności Publicznoprawnych dla dłużników z zaległościami wobec skarbu państwa. Początkowo Rejestr miał wystartować na początku 2018 roku, jednak sejm odroczył inaugurację do lipca. Wprowadzenie nowej ustawy mocno ingeruje w działalność biur informacji gospodarczych i ułatwia ludziom uzyskanie dostępu do danych na własny temat.

Za sprawą zmiany ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy za sprawą tylko jednego zapytania zyskają dostęp do zasobów wszystkich BIG-ów. Nie zmieni to jednak diametralnie pozycji takich rozwiązań jak getSCORE czy Credit Check, które udostępniają dane, wykraczające poza zakres informacji gospodarczych. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z polskimi firmami pożyczkowymi, która owocuje wzbogaconym portretem finansowym każdego pożyczkobiorcy.

Interesom BIG-ów może jednak nieco zaszkodzić nowy Rejestr. RNP ma udostępniać swoje raporty za darmo, a po nowelizacji ustawy, za jego pośrednictwem będzie można też pobrać informacje gromadzone w innych rejestrach. Wciąż nie będą to jednak tak kompleksowe raporty, jak te udostępniane przez getSCORE, a trzeba pamiętać, że im bardziej wiarygodna ocena ryzyka kredytowego, tym mniejsze zagrożenie, że pożyczkobiorca nie spłaci zobowiązania.

Wiarygodna ocena ryzyka kredytowego bez sprawdzania baz

Większość firm pożyczkowych w Polsce współpracuje już z BIK lub BIG-ami. Istnieją jednak fintechowe narzędzia, które właściwie eliminują konieczność badania wiarygodności kredytowej poprzez tradycyjne zapytania. Pierwszym krokiem w kierunku automatyzacji obliczania zdolności pożyczkobiorców były przelewy weryfikacyjne. Funkcjonują do dziś i służą weryfikacji tożsamości klientów firm pożyczkowych. Jednak wypierane są przez bardziej zaawansowane narzędzia takie jak:

Instantor

Umożliwia automatyczną analizę historii waszego rachunku płatniczego. Zbierając dane z nawet 12 ostatnich miesięcy, Instantor AB dostarcza pożyczkodawcy kompleksowy obraz waszych finansów, co stanowi wiarygodną podstawę do podjęcia decyzji na temat akceptacji bądź odrzucenia wniosku o pożyczkę. Oceny zdolności kredytowej na podstawie danych z rachunku dokonuje algorytm z zachowaniem najwyższych standardów dotyczących ochrony wrażliwych danych. Z API korzysta np. LendOn, firma należąca do międzynarodowej grupy Creamfinance.

Kontomatik

Kolejna usługa oparta na technice screen scraping, która umożliwia automatyczne odczytanie danych z waszych rachunków bankowych, jest dziełem polskich programistów. Kontomatik podobnie jak Instantor w czasie rzeczywistym weryfikuje finansowe możliwości potencjalnych pożyczkobiorców. Dzięki usłudze instytucje pozabankowe mogą ocenić zdolność kredytową w kilka minut, bez konieczności wykonywania przelewu weryfikacyjnego. Kontomatik ułatwia też tworzenie modeli scoringowych dla klientów firm pożyczkowych. Na takie rozwiązanie zdecydowała się m.in. Wonga, jeden z najbardziej rozpoznawalnych pożyczkodawców na europejskim rynku. Inną instytucją, która zaufała usłudze Kontomatik jest Fellow Finance, firma udzielająca zobowiązań na kwoty do 12 tys. zł.

Nawet jeżeli pożyczkodawcy decydują się na nowoczesne metody weryfikacji klientów bądź udzielają szybkich pożyczek bez sprawdzania zdolności kredytowej, nie oznacza to, że rezygnują ze współpracy z biurami informacji gospodarczej czy BIK. Ani Instantor, ani Kontomatik nie dadzą wglądu w ewentualne przeterminowane płatności klientów. Kooperacja z rejestrami dłużników jest wciąż niezbędnym elementem weryfikacji pożyczkobiorców.