Przelew weryfikacyjny – definicja i koszt

Przelew weryfikacyjny ma na celu sprawdzenie tożsamości osoby wnioskującej na przykład o pożyczkę online w firmach pozabankowych i placówkach bankowych. Pozwala na wykluczenie możliwości wyłudzenia pożyczki, na przykład pożyczki w 15 minut,na skradziony bądź zgubiony dowód osobisty lub jego skan. Przelew groszowy potwierdza fakt, iż pożyczkobiorca jest właścicielem rachunku bankowego.

Opłata uiszczana w postaci przelewu weryfikacyjnego zazwyczaj nie jest zwracana. W momencie, gdy przelew na 1 grosz dotrze do instytucji udzielającej pożyczki, sprawdza ona zgodność danych z przelewu, zestawiając je z widniejącymi na wniosku o pożyczkę.

Firmy pozabankowe nie oczekują od pożyczkobiorcy przelewu weryfikacyjnego na wysokie kwoty. Zazwyczaj jest to wydatek rzędu 1 gr, 10 gr bądź 1 zł. Czas dotarcia przelewu groszowego jest zależny od instytucji, która udziela pożyczki. Jeżeli klient posiada konto w tej samej instytucji finansowej, w której ubiega się o pożyczkę, przelew weryfikacyjny może znaleźć się na koncie pożyczkodawcy w ciągu kilku minut.

Jak poprawnie wykonać przelew weryfikacyjny?

Poprawne wykonanie przelewu weryfikacyjnego powinno odbywać się w kilku krokach. Po pierwsze, należy się zalogować do bankowości internetowej swojego banku. Drugim krokiem jest wykonanie przelewu bankowego.

  • należy skopiować numer konta podany przez firmę udzielającą pożyczki,
  • w polu odbiorcy pożyczkobiorca powinien umieścić nazwę odbiorcy,
  • należy uzupełnić tytuł przelewu-firma pożyczkowa udostępni pożyczającemu niezbędne do tego informacje,
  • pożyczkobiorca powinien wybrać kwotę przelewu-1 gr, 10 gr lub 1 zł,
  • należy zatwierdzić i wykonać przelew weryfikacyjny.

Przelew groszowy jest wykonywany jednokrotnie. Pożyczkobiorca dokonuje go, gdy jest nowym klientem firmy pozabankowej i zdecydował się zaciągnąć w niej pierwszą pożyczkę. Kolejne zobowiązania finansowe nie wymagają przelewu weryfikacyjnego.

Jeśli pożyczkobiorca nie ma pewności odnośnie legalnej działalności firmy, może ją sprawdzić. Dokona tego w Rejestrze Firm Pożyczkowych. Prowadzi go Komisja Nadzoru Finansowego. Jeżeli dana firma znajduje się na przykład na liście ostrzeżeń publicznych KNF, klient nie powinien korzystać z jej usług.

Alternatywy dla przelewu weryfikacyjnego

Aplikacje, które stanowią alternatywy dla przelewu weryfikacyjnego są dobrymi rozwiązaniami dla pożyczkobiorców, którzy nie są w stanie wykonać przelewu groszowego, ponieważ nie mają żadnych środków na koncie bankowym. Wtedy to weryfikacja tożsamości klienta odbywa się dzięki aplikacji. W trakcie wypełnienia wniosku o pożyczkę online, pożyczkobiorca powinien wówczas wybrać opcję alternatywy.

Wyróżnia się kilka rodzajów alternatywnych aplikacji dla przelewu 1 grosza:

  • KontoConnect,
  • Instantor,
  • Kontomatik.

Jeżeli pożyczkobiorca postawi na pierwszą z aplikacji, przekazuje login i hasło do bankowości internetowej. Aplikacja KontoConnect pobiera wówczas dane adresowe i osobowe. Nie ma jednak dostępu do salda konta bankowego. Wylogowuje się z konta klienta i przekazuje dane pożyczkodawcy, które automatycznie są usuwane z profilu.

Firmy oferujące pożyczki z przelewem weryfikacyjnym

Poniżej przedstawiamy firmy, które podczas wnioskowania o pożyczkę wymagają przelewu weryfikacyjnego. Co istotne, transferu kwoty można dokonać jedynie z rachunku, który należy do wnioskodawcy.

Pożyczek z przelewem weryfikacyjnym udzielają: