Przewalutowanie transakcji na karcie MasterCard

Przewalutowanie na kartach MasterCard przebiega w inny sposób niż na kartach Visa. Transakcje pomiędzy organizacją płatnicza a bankiem są rozliczane w Euro. Oznacza to, że dokonując zakupu w np. czeskich koronach MasterCard najpierw przeliczy korony do euro, a następnie euro na złotówki. Można zatem powiedzieć, że w takiej sytuacji MasterCard zarobi na operacji przewalutowania podwójnie.

Aby poznać kurs walut w Mastercard wystarczy, podobnie jak w przypadku Visa, wpisać w wyszukiwarkę frazę kalkulator walut Mastercard. Powinno to nas przekierować do oficjalnej strony operatora. W dniu 6 maja dla waluty euro różnica pomiędzy oficjalnym kursem NBP a Mastercard wynosi 2,1 grosza. Nie jest to duża różnica w stosunku do Visy, bo wynosi zaledwie 0,6 grosza na każdym euro. Przy typowych zakupach na wakacjach nie będzie więc wielce obciążająca.

Jeżeli do kalkulacji doliczymy jednak fakt, że na Mastercard obowiązuje podwójne przewalutowanie, to konkurencyjna staje się oferta kantorów internetowych. Tym bardziej, że obowiązujące na nich kursy nie są ustalane raz dziennie, ale zmieniają się dynamicznie wraz z rynkiem Forex (międzynarodowym rynkiem walutowym). Oznacza to, że w kantorze internetowym można ‘upolować’ kursy dużo korzystniejsze niż te na kartach płatniczych.

W Visa i Mastercard w ofercie banków – porównanie

Postaraliśmy się zestawić dostępne informacje o płatnościach za granicą kartami Visa i Mastercard w najważniejszych polskich bankach. Koszt przewalutowania jest różny nie tylko w poszczególnych bankach, ale również zależy od posiadanego konta, rodzaju karty oraz spreadu na tabeli kursowej instytucji finansowej. Jeżeli nie podano inaczej, to bank nie pobiera prowizji za przewalutowanie.

Należy rozróżnić spread z tabeli kursowej od spreadu w kantorze bankowym. Tabele kursów mogą przyjmować różne wartości dla transakcji kartą i przy przewalutowaniu kredytu. Kantor bankowy służy do wymiany waluty jeszcze przed dokonaniem transakcji, a tabela kursowa do przeliczenia pieniędzy już po przeprowadzeniu operacji finansowej.

Alior Bank

 • Visa – brak kart w ofercie.
 • Mastercard – EUR, GBP, USD – według kursu NBP. W pozostałych walutach przeliczane według kursu MasterCard na dolary i dalej według kursu NBP na złotówki. Ten sposób przeliczania dotyczy konta jakże osobistego. Na pozostałych kontach obowiązuje prowizja za przewalutowanie w wysokości 2 proc.. Na koncie Jakże Osobistym należy wybrać korzyść ‘płatność kartą bez kosztów przewalutowania’.
 • Spread banku dla waluty EUR wynosi około 15 proc..

Bank Pocztowy

 • Visa – według kursu Visa.
 • Mastercard – według kursu Mastercard.
 • Spread tabeli kursowej dla EUR wynosi około 9 proc.

BNP Paribas

 • Visa – kurs Visa + 2 proc. prowizji na kartach debetowych lub 5 proc. prowizji na kartach kredytowych.
 • Mastercard – karta Otwarta na świat – według kursu Mastercard.
  W pozostałych przypadkach przewalutowanie w EUR według kursu banku, a w innych walutach najpierw według kursu Mastercard do EUR a później po kursie banku + 2 proc. prowizji dla kart kredytowych za wyjątkiem Mastercard World Elite.
 • Spread tabeli kursowej dla EUR wynosi około 9 proc.

BOŚ Bank

 • Visa – brak kart w ofercie.
 • Mastercard – transakcje w EUR są przeliczane według kursu banku. Pozostałe waluty są najpierw przeliczane przez Mastercard, a następnie według kursu banku. Obowiązuje prowizja 3 proc. dla kart debetowych i 4 proc. dla kart kredytowych.
 • Spread tabeli kursu bankowego dla EUR wynosi około 7 proc.

Citi Handlowy

 • Visa – brak kart w ofercie.
 • Mastercard – transakcje w EUR, USD i GBP są przeliczane według kursu Mastercard. Transakcje w innych walutach są przeliczane na EUR według kursu Mastercared a następnie po kursie banku. Uwaga! Przy wypłacie z bankomatów Citi waluta z konta zostanie przeliczona na USD po kursie instytucji rozliczającej, a następnie ponownie przewalutowana na PLN. Na kartach debetowych Citi nie pobiera za przewalutowanie prowizji, ale pobiera ją na kartach kredytowych. W ich przypadku prowizja wynosi 5,8 proc, chyba że posiadamy jedną z kart typu World.
 • Spread tabeli kursowych jest różny w zależności od posiadanego konta. Dla Citi Priority w walucie EUR wynosi około 8,5 proc.

Credit Agricole

 • Visa – transakcje są przeliczane po kursie banku, chyba że kantor bankowy ich nie obsługuje. Dostępne są głównie popularne waluty. Obowiązuje prowizja 4 proc. dla kart debetowych (oprócz Konta dla Ciebie VIP) i 3 proc. dla kredytowych.
 • Mastercard – jeżeli waluta znajduje się w kantorze banku, to zostanie przeliczona przez kantor. Jeżeli nie, to transakcja zostanie przeliczona do EUR po kursie mastercard a następnie po kursie banku. Obowiązuje prowizja 4 proc. dla kart debetowych (oprócz konta dla Ciebie VIP) i 3 proc. dla kredytowych.
 • Spread tabeli kursowej dla waluty EUR wynosi około 5,5 proc.

GetIn Bank

 • Visa – według kursu Visa.
 • Mastercard – przewalutowanie waluty na EUR według kursu Mastercard, a na kolejną walutę według kursu banku.
 • Spread GetIn Bank dla EUR wynosi około 10,5 proc.

ING Bank Śląski

 • Visa – na kartach debetowych i kredytowej Visa Infinite obowiązuje kurs Visa. Na pozostałych kartach kredytowych przewalutowanie z kwoty transakcji na EUR odbywa się według kursu Visa, a następnie bankowego. Prowizja wynosi 3 proc. dla kart debetowych i 0 proc. dla kredytowych.
 • Mastercard – transakcje w EUR są przeliczane przez bank, a w pozostałych walutach najpierw przez Mastercard na EUR następnie na złotówki przez kantor banku.
 • Spread ING dla EUR wynosi dokładnie 7 proc.

mBank

 • Visa – według kursu Visa. Obowiązuje dodatkowa prowizja w wysokości 5,9 proc. lub 3,5 proc. dla karty wielowalutowej z kontem walutowym lub 0 proc. na karcie Visa Świat wydanej do mKonta Intensive.
 • Mastercard – transakcje w EUR są przeliczane przez kantor bankowy, a w pozostałe waluty najpierw przez Mastercard na EUR następnie na złotówki przez bank. Prowizja wynosi 3 proc. dla kart debetowych lub 0,5 proc. dla karty wielowalutowej z kontem walutowym. Dla kart kredytowych przyjmuje wartość 2 proc. przy transakcjach w EUR i 3 proc. dla pozostałych walut. Wyjątkiem jest karta World Mastercard Intensive, za którą bank nie pobiera prowizji.
 • Spread tabeli kursowej mBank dla EUR wynosi 6 proc.

Nest Bank

 • Visa – transakcje są przeliczane po kursie Visa, a dodatkowo naliczana jest prowizja w wysokości 3 proc. kwoty transakcji.
 • Mastercard – Nest Bank nie posiada w ofercie kart Mastercard.
 • Spread tabeli kursowej wynosi tu dla waluty EUR około 8 proc..

Pekao

 • Visa i Mastercard – bank nie podaje szczegółowego sposobu przeliczania walut. Można jednak uzyskać informacje o łącznej wysokości marży, która wynosi od 0,5 proc. dla kart debetowych do około 4,5 proc. dla kart kredytowych. W ofercie Pekao można znaleźć kartę rewolucyjną, w przypadku której bank nie pobiera opłat za przewalutowanie, a transakcje są rozliczane po kursie Mastercard.
 • Spread banku dla transakcji kartą w walucie EUR wynosi około 8 proc.

PKO BP

 • Visa – według kursu Visa, a dodatkowo prowizja w wysokości 3,5 proc.. Prowizja nie obowiązuje na karcie kredytowej Visa Infinite.
 • Mastercard – transakcje w walutach, które obsługuje kantor banku są przeliczane przez bank. Pozostałe są przeliczane do EUR przez Mastercard, a następnie z EUR na PLN przez bank. Transakcje kartami kredytowymi są przeliczane bezpośrednio przez Mastercard. Na kartach debetowych i kredytowej Mastercard Platinum nie obowiązuje prowizja, a na pozostałych kredytowych bank doliczy 3,5 proc. kwoty transakcji.
 • Spread PKO BP dla waluty EUR wynosi około 8 proc.

Plus Bank

 • Visa – przewalutowanie po kursie Visa.
 • Mastercard – przewalutowanie z kwoty transakcji na EUR po kursie Mastercard, a następnie z EUR na PLN po kursie banku.
 • Brak danych o spreadzie stosowanym przez Plus Bank. Można go zobaczyć w bankowości internetowej instytucji.

Santander Bank Polska

 • Visa – waluty obsługiwane przez tabelę kursową banku będą przeliczone po kursie własnym. Pozostałe zostaną przeliczone po kursie Visa. Dodatkowo naliczona zostanie prowizja w wysokości 2,8 proc. lub 2 proc.na karcie Visa Platinum.
 • Mastercard – waluty USD, GBP, EUR, AUD, DKK, NOK, SEK zostaną przewalutowane przez bank. Pozostałe zostaną przewalutowane po kursie Mastercard na Euro, a następnie przez bank. Karty kredytowe zostaną potraktowane w taki sposób przy transakcjach na wszystkie waluty oprócz EUR. Obowiązuje prowizja w wysokości 2,8 proc., z wyłączeniem kart kredytowych World Mastercard.
 • Spread tabeli kursowej banku dla EUR wynosi około 7,2 proc.

T-Mobile Usługi Bankowe

 • Visa – brak kart w ofercie.
 • Mastercard – pierwsze przewalutowanie na USD według kursu Mastercard, a kolejne przez bank.
 • Spread waluty USD dla klientów indywidualnych wynosi tu około 15 proc.

Co wybrać? Visa czy Mastercard? Podsumowanie

Na obu kartach, wbrew częstym zapowiedziom banków, że na koncie wielowalutowym nie obowiązują opłaty za przewalutowanie, takie opłaty występują. Można natomiast stwierdzić, że faktycznie nie idą one do kieszeni banków. Taka sama sytuacja występuje na popularnych kartach kredytowych dla podróżujących. Organizacje płatnicze przewalutowują na nich pieniądze w taki sam sposób jak na zwykłych kartach debetowych.

Różnica kosztu przewalutowania pomiędzy Visą a Mastercard dla waluty EUR jest marginalna, ale istnieje. Różnica pomiędzy kartami staje się bardziej wyraźna, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że operacje na Mastercard wykonane w walucie innej niż EUR są przeliczane po raz kolejny. Płacimy wtedy podwójnie, przez co Mastercard staje się dwa razy droższy od Visy. Koszty operacji na Mastercard wciąż są stosunkowo niewielkie, ale jeżeli chcemy je ograniczyć do minimum to najlepiej jest korzystać z oferty kantorów internetowych i kont walutowych. Tak naprawdę dla większości osób czynnikiem decydującym o wyborze karty będzie aktualna promocja bankowa, a nie marginalne różnice w koszcie przewalutowania.

Osobną kwestią wobec przewalutowania samych organizacji płatniczych są przeróżne prowizje bankowe. To one zazwyczaj stanowią lwią część kosztów wakacji z kartą płatniczą. Typowo prowizja bankowa wynosi około 3 proc., a dodatkowo bank przelicza kurs według własnych, mało korzystnych stawek. Te wszystkie koszty są ponoszone jednocześnie z przewalutowaniem samych organizacji płatniczych, którego koszt w porównaniu do prowizji bankowych jest faktycznie pomijalny.

Przy dokonywaniu transakcji kartami płatnicznymi za granicą należy pamiętać o jeszcze jednej kwestii. To, że transakcje bezgotówkowe są zwolnione z opłat nie oznacza jeszcze, że darmowe są wypłaty z bankomatów! W ich przypadku mogą obowiązywać zupełnie odrębne opłaty dodatkowe oraz dodatkowe opłaty samych operatorów bankomatów, czyli DCC.

Inne karty na polskim rynku – American Express, Maestro i Diners Club

Karta Maestro jest właściwie tylko nazwą handlową karty debetowej Mastercard. Nie ma żadnych różnic w opłatach i przewalutowaniu pomiędzy Maestro i Mastercard debit.

Osobą organizacją płatniczą funkcjonującą w Polsce jest American Express. Wydaje ona głównie karty korporacyjne, dlatego klienci indywidualni nie mają do nich raczej dostępu. Zagraniczne transakcje na kartach American Express są przeliczane do USD a następnie do PLN po kursie własnym AmEx. Aby poznać dokładny kurs stosowany przez tę organizację należy skontaktować się z American Express telefonicznie.

Kolejną organizacją płatniczą, z którą możemy spotkać się w Polsce jest Diners Club. Diners Club wydaje własne karty kredytowe niezależnie od banków. Transakcje dokonane w walutach innych niż PLN są na nich przeliczane po kursie własnym organizacji dostępnym na stronie internetowej Diners Club. Przeliczenie odbywa się po kursie z dnia poprzedzającego rozliczenie transakcji.