Czym jest SWAP walutowy?

Zanim przejdziemy do omówienia pojęcia swapu walutowego, najpierw musimy podkreślić, że pod żadnym względem nie można utożsamiać go ze spreadem. Swap jest pewnego rodzaju umową, która zwykle dotyczy płatności związanych z obcymi walutami. Taki kontrakt zazwyczaj zawierają dwa podmioty jednak może być ich też więcej.

Mówiąc nieco prościej, swap jest kontraktem, który dotyczy zakupu waluty np. franka szwajcarskiego w danym dniu, po określonym kursie, jak również odsprzedaży tej samej kwoty waluty po kursie i w terminie, który został ustalony w dniu zawarcia umowy. W tym miejscu należy podkreślić, że swap walutowy może być zawierany na dość krótki termin – od 1 dnia do 12 miesięcy.

SWAP walutowy – dla kogo?

Najczęściej ze swapu korzystają firmy, które dokonują przepływów finansowych w dwóch walutach. Przykładowo, jeżeli dana działalność gospodarcza np. importuje różne sprzęty budowlane z krajów należących do strefy euro i następnie sprzedaje je w naszym kraju, wtedy uzyskuje należności w polskiej walucie, natomiast za maszyny musi uregulować opłatę w euro w określonym czasie od zawarcia kontraktu z kontrahentem z zagranicy.

Decydując się na swap walutowy przedsiębiorstwo automatycznie zmniejsza ryzyko związane ze zmianami kursów, jakie mogą występować przy imporcie i eksporcie towarów i usług. To bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku transakcja zagraniczna w związku z nagłym wzrostem waluty np. euro mogłaby się okazać po prostu nieopłacalna lub co gorsze, przynosząca straty pieniężne.

Jak oprócz swapu walutowego można zmniejszyć ryzyko walutowe?

W tym miejscu chcemy też podkreślić, że nie tylko swap walutowy może pomóc przedsiębiorstwom w ograniczeniu ryzyka walutowego. Dobrym rozwiązaniem, które z pewnością pomoże w tej sytuacji są usługi proponowane przez kantory internetowe, które dają możliwość ciągłego sprawdzania kursów walut w czasie rzeczywistym – waluty w kantorach online są zwykle są aktualizowane co 15 sekund.

Korzystając z kalkulatora internetowego możemy na bieżąco śledzić kursy i sytuację na rynku oraz wymienić walutę w najkorzystniejszym czasie. Ponadto takie kantory gwarantują bardziej korzystne kursy walutowe od banków i dzięki temu będziemy mogli zaoszczędzić naprawdę sporą kwotę pieniędzy – w przypadku dużych transakcji można liczyć na naprawdę okazałe sumy! Do najpopularniejszych kantorów online na naszym rynku z pewnością możemy zaliczyć serwisy takie jak:

Cinkciarz,
Walutomat,
Internetowykantor.

Jak obliczyć SWAP walutowy?

Jeżeli będziemy chcieli samodzielnie obliczyć swap walutowy, możemy to zrobić poprzez rozwiązanie specjalnego równania matematycznego na podstawie wzoru, w którym występuje m.in. oprocentowanie waluty krajowej i zagranicznej, termin zapadalności kontraktu, jak również marża kursu terminowego.

Przestrzegamy jednak, że obliczenie swapu nie należy do najprostszych zadań i jeśli do tej pory zawiłe równania sprawiały nam trudności, to w tym przypadku będzie podobnie. Gdzie można znaleźć taki wzór? Najlepiej za pomocą przeglądarki internetowej! Na wielu stronach internetowych oprócz wzoru będziemy mogli się zapoznać z krótkim poradnikiem, który pomoże uporać się z dość skomplikowanym równaniem.

Czy SWAP walutowy jest korzystnym rozwiązaniem?

Zawierając swap walutowy możemy, lecz wcale nie musimy narazić się na pewne ryzyko polegające na tym, że w momencie podpisywania kontraktu zostanie określony kurs, po jakim waluta będzie wymieniona w przyszłości np. po upływie 12 miesięcy i może się okazać, że różnice kursowe między terminem zawarcia umowy, a datą jej zapadalnością będą dość wysokie.

Tę kwestię warto również wytłumaczyć posługując się przykładem. Wyobraźmy sobie, że duże przedsiębiorstwo zawiera transakcję swapową z bankiem i jednocześnie decyduje się na wymianę złotówek na funty brytyjskie po określonym kursie jednak po roku kurs rynkowy brytyjskiej waluty okazuje się dla tej firmy mniej korzystny niż przy podpisywaniu umowy. Od czego zależy kurs walut? Jednym z najważniejszych czynników, jaki będzie miał wpływ na wysokość kursów jest aktualna sytuacja na rynku.

SWAP walutowy – wady i zalety

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu ze swapu walutowego, najpierw warto przeanalizować jego wszystkie pozytywne, jak i negatywne strony. To niezwykle ważne, ponieważ może się okazać, że to rozwiązanie po prostu nie jest przeznaczone dla nas i nie spełni założonych wymagań. Poniżej wskazaliśmy najważniejsze wady i zalety tego instrumentu finansowego, sprawdź i przekonaj się, czy spełni twoje potrzeby!

Zalety:

  • podmioty podpisujące umowę mogą zawrzeć w niej dowolną kwotę transakcji, jak również ustalić dogodny termin wygaśnięcia kontraktu,
  • swapy walutowe nie są w żaden sposób regulowane przez instytucje rządowe,
  • mogą być zawierane w dowolnej parze walut,
  • stanowią dobry sposób na uzyskanie płynności finansowej w określonej walucie,
  • ograniczają ryzyko kursowe,
  • cechuje je przejrzysty sposób rozliczania.

Wady:

  • do zawarcia transakcji swapowej inwestor potrzebuje znalezienia drugiej strony kontraktu,
  • zmiana warunków swapu walutowego wymaga zgody obu stron umowy,
  • transakcja swapowa wiąże się z ryzykiem dotyczącym tego, że kurs walutowy na przestrzeni czasu stanie się niekorzystny.