Dostaliście pożyczkę od rodziny? Czy trzeba ją zgłosić do Urzędu Skarbowego? Jak wysoki podatek od pożyczki będziecie musieli uiścić? Pomoc rodziny w trudnej sytuacji finansowej wbrew pozorom jest przedmiotem zainteresowania instytucji państwowych, więc żeby cały proces przebiegł zgodnie z prawem, warto poznać zasady, które obowiązują podczas udzielania pożyczki lub darowizny dla dzieci i innych członków rodziny.

Czy pożyczka od rodziny jest opodatkowana?

Zastanawiacie się, skąd wziąć pieniądze na podwyższenie kwalifikacji zawodowych albo kupno samochodu? Najbliższa rodzina to często pierwsze źródło finansowej pomocy w takich sytuacjach. Jednak należy pamiętać, że wsparcie w gronie rodzinnym nie jest tylko i wyłącznie waszą sprawą i nie można robić tego za plecami fiskusa. Pożyczka zazwyczaj obarczona jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%. Jednak korzystając z pomocy najbliższej rodziny, możecie uniknąć tej płatności. Poza stopniem pokrewieństwa bardzo ważna jest wysokość pożyczki.

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych przysługuje pożyczkom między:

  1. małżonkami;
  2. zstępnymi, czyli potomkami (dzieci, wnukowie, prawnukowie itd.);
  3. wstępnymi, czyli osobami, od których pochodzimy (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie);
  4. pasierbami, czyli przybranymi dziećmi, z którymi stosunek pokrewieństwa nastąpił po ponownym wejściu w związek małżeński;
  5. rodzeństwem;
  6. przybranymi rodzicami.

Pożyczka od wszystkich wymienionych wyżej członków rodziny jest zwolniona z podatku, nawet jeśli przekracza 9637 zł, wówczas w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie pieniędzy musicie złożyć deklarację w odpowiednim organie podatkowym. W tym celu wypełnijcie formularz PCC-3. Jeśli kwota pożyczki nie przekroczyła tej wolnej od podatku, nie musicie przejmować się obowiązkiem informacyjnym. Pożyczka od dalszych członków rodziny również może być zwolniona z podatku, jednak nie może przekraczać wysokości ustalonych przez ustawodawcę.

Opodatkowanie darowizny

Pożyczka od darowizny różni się tym, że należy ją spłacić. Darowizna jest formą bezzwrotnej zapomogi. Wiąże się też z innego rodzaju opodatkowaniem. W przypadku pożyczki od rodziny obowiązkiem podatnika jest rozliczenie się z podatku od czynności cywilnoprawnych. Darowizna objęta jest podatkiem od spadków i darowizn. Jeśli darczyńcą jest np. syn i otrzymana kwota nie była wyższa niż 9637 zł, jesteście zwolnieni od podatku, nie musicie również informować o tym fakcie Urzędu. Od daniny na rzecz państwa zwolnione są wszystkie darowizny w obrębie tak zwanej “grupy zerowej”. Jest to najbliższa rodzina z wyłączeniem teściów, zięcia i synowej. Jednak podatku unikniecie również w przypadku darowizny od osób z dwóch pozostałych grup:

  • II grupa: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
  • III grupa: pozostałe osoby.

W przypadku II grupy kwota darowizny wolna od podatku to 7276 zł, a dla III grupy jest to 4902 zł.

Jak zgłosić darowiznę?

Otrzymaliście darowiznę od brata w wysokości 15 tys. zł? Ile czasu na zgłoszenie darowizny przewidział ustawodawca? Macie na to 6 miesięcy od dnia nabycia praw majątkowych. W celu poinformowania Urzędu Skarbowego skorzystajcie z formularza SD-Z2.

Zwolnienie z obowiązku zgłaszania darowizny od rodziny następuje gdy:

  • kwota darowizny nie przekracza 9637 zł w I grupie podatkowej;
  • nabyliście prawa majątkowe na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Minimalna wysokość podatku od darowizn i spadków wynosi 3%, jeżeli kwota przekazywana przez darczyńcę nie przekracza 10 278 zł. Obowiązek uiszczenia daniny leży po stronie pożyczkobiorcy.

Uchylając się od obowiązku zgłoszenia darowizny do Urzędu Skarbowego, narazicie się na dużo większe koszty. Podatek sankcyjny jest dużo wyższy. Jeśli w toku postępowania sprawdzającego, okazałoby się, że nabyliście prawa majątkowe, o których należało poinformować US, ale tego nie zrobiliście, musielibyście zapłacić ponad 1072 zł (przy darowiźnie od brata w wysokości 15 tys. zł). Jak widać, nie opłaca się działać za plecami fiskusa. Bardzo istotne jest, aby nie udzielać darowizny w formie gotówkowej. Pieniądze należy przekazać za pomocą przelewu na konto. Urząd może domagać się udokumentowania takiej transakcji, a brak dowodu przelewu również grozi wyższym podatkiem.

Jeśli minęło ustawowe 6 miesięcy, przewidziane na złożenie formularza SD-Z2, tracicie niestety prawo do zwolnienia z podatku. W takiej sytuacji złóżcie zeznanie SD-3 i uregulujcie zobowiązanie wobec Urzędu. Wysokość podatku od darowizny pieniężnej może wynieść 3, 5 lub 7%, co jest ściśle związane z sumą, jaką przekazał wam darczyńca.

Czy do darowizny potrzebna jest umowa?

Umowa darowizny kwoty pieniężnej z reguły powinna mieć formę aktu notarialnego. Korzystając z usług notariusza, nie musicie martwić się podatkiem, ponieważ to po stronie urzędnika leży wówczas obowiązek uiszczenia opłaty. Oczywiście kwota zostanie doliczona do rachunku wystawionego przez notariusza. Polskie prawo respektuje jednak również umowy ustne. Jeśli darczyńca nie spełnił wymogów formalnych, ale mimo wszystko przekazał wam środki pieniężne, to w momencie spełnienia przyrzeczenia uznaje się darowiznę za ważną z prawnego punktu widzenia. Przekładając to na prostszy język: jeśli dostaliście od dziadków 5 tys. zł, ale nie spisaliście żadnej umowy, to tak czy siak, macie do czynienia z darowizną w momencie wpłynięcia środków na wasze konto.

Kiedy wybrać chwilówkę, zamiast pożyczki od najbliższej rodziny?

Choć pożyczka od najbliższej rodziny to wciąż bardzo popularna forma zdobywania pieniędzy, większość Polaków skłania się jednak ku instytucjom finansowym. Dlaczego rodacy chętniej niż z instytucji pożyczki prywatnej, korzystają z usług firm pożyczkowych? Po pierwsze, bardzo ważna jest płynność finansowa rodziny. Czasami rodziców po prostu nie stać na przekazanie większej sumy pieniędzy. Po drugie, wybierając chwilówkę albo pozabankową pożyczkę na raty, wybiera się jednocześnie niezależność.

Młodzi Polacy postrzegają darowiznę od rodziców, jako pewnego rodzaju finansową pępowinę, która krępuje ich ruchy. O dziwo, współpraca z firmą pożyczkową często wiąże się z mniejszą ilością formalności niż pożyczka od rodziny. Biorąc chwilówkę online, zazwyczaj wystarczy podać jedynie podstawowe informacje, takie jak numer PESEL, wysokość zarobków, czy adres. Weryfikacja zdolności kredytowej trwa kilkanaście minut i nie trzeba martwić się żadnymi formularzami w Urzędzie Skarbowym, ani obliczać wysokości podatku.

Chwilówka to dobra alternatywa do pożyczki od rodziny, kiedy zależy wam na dyskrecji. Wyjawienie problemów finansowych nawet najbliższej rodzinie, często jest krępujące, unikniecie tego, wybierając pożyczkę przez internet, wówczas nie będziecie musieli nikomu tłumaczyć waszej sytuacji, a dane przechowywane przez firmę są zabezpieczone przed osobami postronnymi. Możliwość otrzymania wsparcia od rodziny jest cenną rzeczą. Pamiętajcie jednak, że do waszej dyspozycji jest zdecydowanie szersze spektrum finansowych narzędzi.