Kapitał zakładowy Millennium Banku Hipotecznego będzie wynosił 40 mln zł

Wczoraj po zakończeniu sesji na GPW Bank Millennium w swoim oficjalnym komunikacie poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na utworzenie banku hipotecznego pod firmą „Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.

Millennium Bank Hipoteczny będzie posiadał kapitał zakładowy w wysokości 40 mln zł i w całości zostanie pokryty przez Bank Millennium wkładem finansowym, który wyniesie 120 mln zł. Ta instytucja obejmie 40 mln akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 zł po cenie emisyjnej 3 zł za każdą akcję

Bank Millennium zrealizował ważny element strategii rozwoju na lata 2018-2020

28 czerwca 2018 r. Bank Millennium złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) specjalny wniosek z prośbą o zezwolenie na utworzenie banku hipotecznego. Po dwóch latach bank uzyskał zgodę tej instytucji i spełnił jeden z najważniejszych celów strategii rozwoju banku na lata 2018-2020. Cała ta sytuacja udowadnia, że kredyty hipoteczne nadal są istotnym czynnikiem dla działalności Banku Millennium.