Co to jest leasing

Leasing jest formą umowy między finansującym (np. bankiem), a korzystającym (działalność gospodarcza, osoba fizyczna), na mocy której leasingobiorca za opłatą użytkuje przedmiot, który należy do leasingodawcy. Najczęściej leasingowanymi przedmiotami są samochody, maszyny przemysłowe i sprzęt biurowy. Trzecim podmiotem, na który warto zwrócić uwagę jest zbywca, czyli sprzedający (np. salon samochodowy).

Na czym polega leasing samochodu? Bank na dość preferencyjnych warunkach wykupuje samochód od dealera. Następnie wydzierżawia pojazd konsumentowi (leasing konsumencki) lub działalności gospodarczej. Leasingobiorca w zamian za comiesięczną opłatę ma prawo użytkować auto. Leasing zazwyczaj trwa 3 lub 4 lata. Po tym okresie korzystający ma prawo wykupić samochód lub wyleasingować kolejny pojazd.
Do najbardziej popularnych odmian umowy leasingu można zaliczyć:

  • Leasing bezpośredni – korzystający bezpośrednio wydzierżawia przedmiot od zbywcy. W umowie figurują tylko dwa podmioty, z wyłączeniem firmy leasingowej.
  • Leasing pośredni – korzystający wydzierżawia przedmiot od zbywcy, za pomocą pośrednika (firmy leasingowej lub banku).

Leasing operacyjny, a finansowy – różnice podatkowe

W przypadku leasingu warto pochylić się nad pojęciem odpisów amortyzacyjnych. Samochód z czasem zużywa się, co za tym idzie traci na wartości. Dlatego w momencie podpisywania umowy leasingowej warto ustalić koszt zużycia środka trwałego. Dzięki amortyzacji można odpisać kwotę zużycia w koszty działalności. Leasing można podzielić na operacyjny i finansowy. Przedsiębiorcy częściej decydują się na leasing operacyjny ze względu na krótszy okres obowiązywania umowy i dogodniejsze warunki podatkowe.

Leasing operacyjny, a VAT

W przypadku leasingu operacyjnego obowiązek odpisów amortyzacyjnych należy do leasingodawcy. Dzieje się tak, ponieważ podmiot finansujący jest faktycznym właścicielem pojazdu. Natomiast leasingobiorca może wpisać wysokość rat ( w tym podatek VAT) do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że użytkownik ma prawo wykupić pojazd po zakończeniu okresu leasingu.

Leasing finansowy, a VAT

Natomiast leasing finansowy, charakteryzuje się tym, że to leasingobiorca ma obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W tym przypadku samochód jest wpisany do listy aktywów leasingobiorcy. Dlatego użytkownik może wpisać tylko odsetki od rat do kosztów uzyskania przychodów. Co więcej podatek VAT wpłaca się jednorazowo, w całości. Wraz z końcem trwania umowy, leasingobiorca staje się właścicielem pojazdu.

Leasing a koszty uzyskania przychodu

W sytuacji gdy leasingowany samochód jest użytkowany tylko i wyłącznie na cele firmowe, to do kosztów uzyskania przychodów (KUP) zalicza się 100 proc. podatku VAT i wysokości raty. Natomiast w przypadku gdy pojazd jest wykorzystywany do celów prywatnych, to do KUP zalicza się ratę i 50 proc. VAT. Warto zaznaczyć, że KUP zalicza się w całości do wkładu własnego.

Kredyt na samochód – tylko dla dobrze zarabiających

Należy mieć świadomość, że banki najczęściej udzielają kredytów na nowe samochody. Również warto zaznaczyć, że konsument musi wykazywać pozytywną historię kredytową i mieć wysoki scoring BIK. Co więcej instytucje bankowe w przypadku kredytu dla osób fizycznych swój produkt kierują do zatrudnionych na umowę o pracę, na czas nieokreślony.

Kredyty dla firm są skierowane do przedsiębiorstw, które wykazują zyski i mają dobrą sytuacją finansową. Ponadto procedura ubiegania się o produkt bankowy jest dość skomplikowana, ponieważ klient w celu zaciągnięcia kredytu musi przygotować szereg dokumentów.

Banki udzielają stosunkowo wysokich pożyczek na samochód, nawet do 450 tys. zł. Oprocentowanie jest dość niskie. Natomiast okres spłaty może wynieść nawet 120 miesięcy. Warto zaznaczyć, że zaciągając kredyt w banku można zyskać bonifikaty na zakup pakietu ubezpieczenia OC/AC. Taka forma finansowania zwrotnego zarezerwowana jest dla osób o ustabilizowanej sytuacji materialnej.

Wpisanie kredytu na samochód w koszt działalności gospodarczej

Płatnik może wpisać część kosztów kredytu samochodowego w działalność, jeśli pojazd został wpisany jako środek stały. Do KUP zalicza się tylko odsetki od otrzymanej pożyczki. Do kosztów nie zalicza się rat kredytu, natomiast uznaje się tzw. odpisy amortyzacyjne. Co ciekawe właściciel pojazdu może wpisać w koszt wszystkie wydatki związane z eksploatacją pojazdu – paliwo, serwis, itd. (pod warunkiem, że w momencie wprowadzenia samochodu jako środek stały jego wartość będzie niższa, niż 3500 zł).

Natomiast podatek VAT można odliczyć w momencie zakupu – 50 proc. Natomiast kolejne 50 proc. podatnik rozlicza w ramach amortyzacji samochodu.

Pożyczka w instytucji pozabankowej dla osób bez zdolności kredytowej

Instytucje pozabankowe udzielają pożyczek na samochód zarówno firmom jak i osobom fizycznym. Płynność finansowa podmiotu, który stara się o pożyczkę nie ma tak dużego znaczenia jak w przypadku banku. W związku z czym o tzw. finansowanie zwrotne mogą się starać osoby zadłużone i z kiepską historią kredytową w bazach.
Kredyty na samochód bez BIK nie istnieją. Warto zaznaczyć, że firmy pożyczkowe sprawdzają obecność potencjalnego klienta w bazach ( BIK, BIG InfoMonitor, KRD, ERIG), jednak w tym aspekcie nie mają tak wyśrubowanych wymagań jak banki. Co więcej o pożyczkę pod zastaw lub na zakup samochodu mogą się starać młode firmy, które funkcjonują co najmniej 24 godziny.

Przykładowo firma Auto kapitał swój produkt kieruje do osób bez stałego wynagrodzenia, ponieważ nie wymaga zaświadczeń o dochodach. W związku z czym o pożyczkę mogą starać się osoby bezrobotne. Dzieje się tak, ponieważ zabezpieczeniem pożyczki jest kupiony samochód.