KNF zezwala na fuzję Millennium z Eurobankiem

Na 42. posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 września 2019 r. jednogłośnie zatwierdzona została fuzja Banku Millennium z Eurobankiem. – Planowane połączenie jest drugim etapem transakcji dotyczącej przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium. Pierwszym etapem transakcji było wykonanie Umowy Sprzedaży Akcji z dnia 5 listopada 2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem Millennium i SG Financial Services Holding SA, w wyniku której Bank Millennium bezpośrednio nabył w dniu 31 maja 2019 r. od SG Financial Services Holding S.A. 49.769.493 akcji Euro Banku stanowiących ok. 99,787 % kapitału zakładowego Euro Banku – czytamy w komunikacie KNF.

Oznacza to, że pokonywane są ostatnie formalne przeszkody w fuzji obu banków. Ich połączenie zaakceptowane zostało już wcześniej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także akcjonariuszy obu podmiotów. Ich integracja prawna wejdzie w życie 1 października, jednak nie powinno wpłynąć to na klientów. Cała transakcja kosztować miała łącznie 6,2 mld zł.

Jak połączenie banków wpłynie na klientów Eurobanku?

Eurobank zapewnia, że fuzja w żaden sposób nie odbije się na klientach – Proces zmian właścicielskich oraz planowane połączenie banków nie mają żadnego wpływu na umowy zawarte pomiędzy Klientami a eurobankiem. Tym samym nie musisz podejmować jakichkolwiek działań, wszystkie Twoje dotychczasowe umowy pozostają wiążące. Zgodnie z planem w dniu 1 października 2019 r. stroną umów, w miejsce Euro Banku S.A., stanie się Bank Millennium S.A. – deklaruje bank.

Takie same pozostaną więc zgodnie z zapowiedziami ze strony Eurobanku m.in.:

  • numery rachunków osobistych, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart debetowych i kredytowych
  • kody PIN kart debetowych i kredytowych
  • terminy umowne i odnawialność produktów oszczędnościowych (lokat i rachunków oszczędnościowych)
  • numery rachunków i harmonogramy spłat rat pożyczek i kredytów gotówkowych i kredytów hipotecznych udzielonych w złotych
  • limity kredytowe w koncie osobistym

Oprócz zmiany danych kontaktowych Eurobanku na te, pod którymi skontaktować można się z Bankiem Millennium, od 1 października ten drugi podmiot stanie się również stroną umów o produkty i usługi, a po 11 listopada przejęte i oznaczone odpowiednimi logotypami zostaną placówki bankowe oraz bankomaty. Starymi identyfikatorami zalogować będzie się można również do aplikacji mobilnej Banku Millennium.