W czasie pandemii instytucje finansowe zaostrzyły restrykcje

Kredyt hipoteczny już z samej definicji jest poważnym zobowiązaniem. Cechą charakterystyczną takiego finansowania jest to, iż banki bardzo często wymagają od swoich klientów określonego wkładu własnego. Jednym ze skutków pandemii COVID-19 było ich znaczne podwyższenie przez instytucje finansowe. W ten sposób banki próbowały zminimalizować ryzyko związane z niestabilną sytuacją gospodarczą.

Choć w niektórych przypadkach kredyt hipoteczny bez wkładu własnego jest możliwy, to w dużej mierze zaostrzenie tego wymagania przez banki znacznie utrudniło otrzymanie finansowania związanego z nieruchomością. Pikanterii dodaje fakt, iż z drugiej strony zmianie uległy stopy procentowe, przez co warunki kredytów i pożyczek stały się wyjątkowo atrakcyjne.

Stopniowe łagodzenie wymagań do kredytu hipotecznego

ING Bank Śląski jest jednym z banków, który zdecydował się obniżyć wkład własny. Na skutek decyzji jego wartość zostanie pomniejszona o 10 p.p. procentowych, z 30 proc. do 20 proc. Dodatkowo potencjalnych kredytobiorców ucieszy fakt, iż od 15 września 2020 mogą oni liczyć na finansowanie nawet do 80 proc. wartości nieruchomości.

Podejście banków w stosunku do wnioskodawców zmieniło się także, jeśli chodzi o akceptowane źródła dochodu. Coraz częściej instytucje finansowe nie wykluczają możliwości otrzymania finansowania w przypadku dochodów uzyskiwanych na podstawie umów cywilnoprawnych, a nawet samozatrudnionych. To duży krok naprzód, ponieważ przez długi czas dla większości ofert wymagana była umowa o pracę. Niestety, trudności w otrzymaniu kredytu mogą mieć natomiast osoby, które pracują w branżach najbardziej poszkodowanych przez pandemię, tj. turystycznej i gastronomicznej.

Na co jeszcze mogą liczyć klienci ING w przypadku kredytów hipotecznych?

Ze względu na obniżenie stóp procentowych oprocentowanie wszystkich kredytów i pożyczek znacznie spadło. Sytuacja nie ominęła zatem finansowań pod hipotekę, a co za tym idzie, oferty ING Banku Śląskiego. Obecnie klienci mają możliwość skorzystania z kredytów hipotecznych oprocentowanych na wartość już od 1,9 proc.

To nie wszystko, ponieważ ING Bank Śląski proponuje również finansowanie bez opłat z tytułu prowizji za udzielenie kredytu. Co więcej, klienci mogą wybrać rodzaj oprocentowania – stałe lub zmienne – zgodnie z własnymi preferencjami.