Po pierwsze: podstawowe dane osobowe

Do podstawowych danych osobowych zalicza się imię, nazwisko, pesel oraz serię i numer dowodu osobistego, są to dane do wypełnienia których wystarczy jedynie dowód osobisty. Zwykle w pierwszej części wniosku o pożyczkę ratalną należy podać również dane umożliwiające kontakt bezpośredni, takie jak adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Dzięki temu jeśli w dalszej części wniosku popełnimy błąd, firma pożyczkowa będzie mogła się z nami skonstatować i wyjaśnić pomyłkę zamiast od razu odrzucać wniosek.

Po drugie: dane kontaktowe

Drugim istotnym elementem wniosku pożyczkowego jest podanie adresu zamieszkania oraz zameldowania. Jednak niektóre firmy pożyczkowe takie jak InCredit, Zaplo nie wymagają podania adresu przed utworzeniem konta w panelu klienta. W pierwszej kolejności bowiem firmy te proszą nas o utworzenie swojego profilu, do którego wystarczy podać kilka podstawowych danych. Dopiero po zalogowaniu się do konta i przejściu do ostatecznego etapu dokończenia wniosku o pożyczkę proszeni jesteśmy o podanie adresów. Warto wiedzieć, że dla wielu firm pożyczkowych adres zamieszkania jest równie ważny co adres zameldowania, ponieważ po wydaniu pozytywnej decyzji i zaakceptowaniu warunków pożyczki wysyłana jest do nas umowa kurierem, którą musimy osobiście podpisać.

Po trzecie: informacje o zatrudnieniu

Ważnym elementem w procesie przyznawania pożyczki jest określenie naszej zdolności kredytowej. Odpowiedzialne instytucje pozabankowe nie chcąc narażać swojego dobra (udzieleniem pożyczki, która nie zostanie spłacona), ani dobra klienta (aby spłata zobowiązania nie wpędziła go w spiralę zadłużenia) starają się precyzyjnie określić optymalną wysokość pożyczki, której spłata nie będzie problemem dla wnioskodawcy. Właśnie dlatego w formularzach pożyczkowych jesteśmy proszeni o podanie dokładnych danych dotyczących naszego zatrudnienia. Wiele firm poza wysokością wynagrodzenia, prosi o podanie miesięcznej kwoty innych zobowiązań – między innymi pozyczkaOK.pl, Asa Kredyt oraz Kredyt OK. Większość instytucji pozabankowych wymaga również podania informacji o formie zatrudnienia, choć oczywiście udzielają one pożyczek także osobom pracującym na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. We wnioskach pożyczkowych należy podać również nazwę pracodawcy, jego NIP oraz numer telefonu. Należy zdawać sobie sprawę, że firma pożyczkowa weryfikując nasz wniosek może skontaktować się z pracodawcą w celu potwierdzenia prawdziwości zawartych informacji.

Po czwarte: dodatkowe informacje

We wnioskach o pożyczki ratalne możemy spotkać się również z takimi polami do wypełnienia jak stan cywilny, poziom wykształcenia, czy ilość osób na utrzymaniu. Informacje te mają na celu precyzyjniejsze określenie naszej wiarygodności pożyczkowej. Możemy natknąć się również na pytanie o posiadanie własnego samochodu, które jest elementem formularza Kredytu OK, statusu mieszkaniowego, wnioskując w Asa Kredyt oraz typu konta bakowego (osobiste, firmowe, wspólne) w Ratka.pl.

Ratka.pl PozyczkaOK.pl Asa Kredyt Kredyt OK InCredit Zaplo Provident Wonga Solven SMS Kredyt
Dane osobowe – imię i nazwisko + + + + + + + + + +
pesel + + + + + + + + +
seria i nr dowodu + + + + + + + +
tel. kom + + + + + + + + +
adres e-mail + + + + + + + + +
adres zameldowania + + + + + + +
adres zamieszknia + + + + + + +
miesięczna kwota innych zobowiązań + + + + + +
kwota wynagroszenia + + + + + + + +
dane pracodawcy + + + + + + + +
typ zatrudnienia (rodzaj umowy) + + + + + + +
okres zatrudnienia (od jak dawna pracujemy w danej firmie) + + +
status zatrudnienia (etat, pół etatu itp.) +
zajmowane stanowisko + +
źródło dochodu + + + + + +
kontakt do pracodawcy + + +
dokładne informacje o koncie bankowym – nazwa banku, od jak dawna posiadamy konto + + + + + + + + +
stan cywilny + + + + + + + + +
wykształcenie + + + + +
typ konta (osobiste,firmowe, wspólne) +
cel pożyczki + +
liczba osób na utrzymaniu + + + + +
własny samochód + + + +
informacja o koncie bankowym +
„status mieszkaniowy” + + +
obywatelstwo Polskie +
wskazanie dnia, w którym chcemy spłacać pożyczkę
nazwisko panieńskie + +
Informacja czy mamy złą historię w BIK +
Nazwisko panieńskie matki + +
przetwarzanie danych osobowych przez fimrmę udzielającą pożyczek + + +
warunki umowy + + + + +
przetwarzanie danych osobowych w celach marketinowych + + + + +
udostępnianie danych osobowych w celach marketinowych + + + + +
zgodę na przesłanie zapytania do BIK i biur info gospodarczych + + + + + +
badanie zdolnści kredytowej + +
zgoda na przekazanie danych innym pożyczkobiorcom – jeśli pożyczkodawca u którego wnioskujemy nie przyzna nam pożyczki +
przesyłanie informacji handlowych dmd i mailowo od pożyczkodawcy – odpowidź +
zgoda na udostępniannie danych osobowych w celu badania zdolności kredytowej + +
potwierdzenie zatrudnienia w zakładzie pracy +
zapoznałem się z polityką prwatności + + + + +
Precyzyjne określenie zdolności pożyczkowej jest niezwykle ważne, dzięki temu unikniemy możliwości popadnięcia w kłopoty finansowe, spowodowane zbyt wysoką miesięczną ratą, dlatego ważne, abyśmy we wnioskach wpisywali informacje zgodne z prawdą. Pamiętajmy też, że instytucje udzielające pożyczek mogą zweryfikować ich prawdziwość.