Błędny przelew bankowy? Teraz łatwiej o zwrot pieniędzy

Zrobiłeś przelew na złe konto? Jeszcze do niedawna taki błąd mógł cię sporo kosztować. Po implementacji unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych w 2011 roku, przelewy realizowane były na podstawie samego numeru konta. Banki nie miały zatem obowiązku weryfikowania czy wpisane przez nas dane personalne odbiorcy przelewu zgadzają się z podanym numerem rachunku. Przypomnijmy, że ma on aż 28 cyfr, zatem o pomyłkę było nietrudno. Jeśli zatem doszło do pomyłki i autoryzowaliśmy przelew na złe konto, bank nie ponosił żadnej odpowiedzialności za błędny przelew i zwrot pieniędzy do nadawcy. Co więcej, konsultanci banku nie mieli obowiązku pomagania roztargnionym klientom, a tajemnica bankowa uniemożliwiała uzyskanie danych osobowych osoby, której omyłkowo przelaliśmy pieniądze. Co zatem mogliśmy zrobić?

Jeśli odbiorca przelewu nie zwrócił pieniędzy, a my nie znaliśmy jego danych, wytoczenie sprawy w sądzie nie było możliwe. Jedyne co mogliśmy zrobić to zgłosić na policję podejrzeniu przestępstwa przywłaszczenia z art. 284 KK1. Dawało to możliwość ustalenia danych odbiorcy przelewu i skierowania sprawy do sądu. Tylko klienci niektórych banków mogli złożyć do instytucji dyspozycję “Pomoc w odzyskaniu pieniędzy” (jej koszt to 100-150 zł), która była rodzajem reklamacji do banku. Po otrzymaniu pisma, bank nadawcy kontaktował się z bankiem odbiorcy przelewu, a ten informował odbiorcę o konsekwencjach złamania art. 405 KC o bezpodstawnym wzbogaceniu2 i informował o konieczności zwrotu pieniędzy. Więcej bank nie mógł i nie musiał robić.

Jak odzyskać pieniądze z przelewu do niewłaściwej osoby w 2019 roku?

W kwietniu 2018 roku podpisana została nowelizacja ustawy, która ma ułatwiać odzyskanie pieniędzy z przelewu dokonanego na niewłaściwe konto. Teraz, gdy wykonamy przelew na zły numer konta, możemy powiadomić o tym bank, a w ciągu 3 dni poinformuje odbiorcę przelewu o obowiązku zwrotu pieniędzy w ciągu kolejnych 30 dni roboczych. Zaproponowana procedura będzie mieć kilka etapów:

  1. Zgłoszenie przez klienta wykonanie błędnego przelewu do odpowiedniej instytucji finansowej (Bank lub SKOK).
  2. Prowadzący rachunek podmiot ma 3 dni na poinformowanie odbiorcy o błędzie i konsekwencjach wynikających z braku zwrotu pieniędzy.
  3. Osoba, która otrzymała omyłkowy przelew ma 30 dni na zwrot przelanych środków finansowych.
  4. Zwrot pieniędzy może nastąpić na specjalny rachunek techniczny. Co ciekawe, osoba zwracająca ma zapewnioną pełną anonimowość. Zwrot środków następuje w czasie 1 dnia roboczego.
  5. W sytuacji, w której pieniądze nie zostaną zwrócone w ciągu 30 dni, bank lub SKOK przekazuje pieniądze z własnych zasobów finansowych.

Warto zwrócić uwagę na to, że odbiorca błędnego przelewu nie poniesie żadnych kosztów związanych z oddaniem pieniędzy. Obciążony natomiast może zostać klient, który popełnił błąd. Jeśli odbiorca przelewu nie będzie chciał zwrócić pieniędzy, bank ma prawo ujawnić jego dane osobowe, co pozwoli nam zgłosić sprawę do sądu.

Kiedy uzyskamy zwrot przelewu?

W ciągu 30 dni roboczych od otrzymania powiadomienia z banku, odbiorca błędnego przelewu ma obowiązek zwrotu pieniędzy do nadawcy. Przelew zwrotny dokonywany jest na specjalnie stworzony do tego celu rachunek techniczny.

Pieniądze z rachunku technicznego zostaną przelane na nasze konto osobiste w ciągu jednego dnia roboczego. Co ważne, za zwrot pieniędzy bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

Czy można anulować przelew na niewłaściwy rachunek?

Czy można cofnąć przelew internetowy? Jak najbardziej, ale tylko pod pewnym warunkiem. Jak wspomnieliśmy wcześniej, po dokonaniu przelewu na konto niewłaściwej osoby nie będzie możliwe automatyczne odzyskanie środków. Jeśli jednak zareagujemy wystarczająco szybko, błędny przelew będzie można anulować. Zlecenia przelewów księgowane są zgodnie z czasem sesji Elixir. W wielu bankach możemy dowolnie modyfikować transakcje oczekujące na realizację.

Jak anulować przelew bankowy na 3 sposoby:

  1. W wielu instytucjach anulowanie transakcji jest możliwe już z poziomu bankowości internetowej. Wystarczy wejść w zakładkę “przelewy oczekujące” i kliknąć opcję “anuluj przelew”, a pieniądze wrócą na nasze konto.
  2. Jeśli nie widzimy przelewów oczekujących, warto jak najszybciej skontaktować się z pracownikiem banku, który anuluje przelew za nas. Wystarczy jeden telefon na infolinię banku.
  3. Trzecim sposobem na to, jak anulować przelew jest udanie się do placówki banku, a pracownicy na miejscu wycofają transakcję.

Procedura anulowania przelewu może się nieco różnić, zależnie od banku. Ile kosztuje anulowanie przelewu? Koszt usługi znajdziemy w tabeli opłat naszego banku. Niektóre instytucje umożliwiają skorzystanie z tej opcji zupełnie za darmo. Cofnięcie przelewu nie będzie już możliwe po jego zaksięgowaniu. Wtedy konieczna będzie oficjalna reklamacja do banku, o której wspominaliśmy wcześniej.

Błędny przelew między własnymi rachunkami

Dość częstym zjawiskiem jest pomyłka w przelewach między rachunkami należącymi do tego samego płatnika. Transfery wewnątrz tego samego banku nie są obsługiwane przez system ELIXIR, tylko online. Dlatego pieniądze są księgowane natychmiast.

Zamierzałeś przelać gotówkę na konto oszczędnościowe, ale przez pomyłkę trafiła na twoje konto walutowe. Jeśli chcesz odzyskać pieniądze, będziesz musiał ponieść dwukrotnie ponieść koszty przewalutowania i zapłacić prowizję od transakcji. W przypadku tego typu pomyłek banki dość niechętnie przyjmują reklamacje. Wszystko zależy od dobrej woli konsultantów.

Przelew bankowy na nieistniejący lub nieaktywny rachunek – co robić?

Przelew bankowy na nieistniejący rachunek raczej nie powinien się zdarzyć. System bankowości internetowej powinien wykryć błąd już na etapie wpisywania numeru konta i próbie finalizacji przelewu. Jeśli jednak dojdzie do przelewu, to bank automatycznie cofnie go przy kolejnej sesji Elixir.

Pieniądze powinny wrócić do nadawcy w terminie od 1 do 4 dni roboczych. Jeśli tak się nie stanie, musimy złożyć reklamację do banku. Podobna procedura zostanie przeprowadzona w przypadku przelewu na już nieaktywne (zamknięte) konto.

Chargeback – odzyskanie pieniędzy z karty kredytowej

Nieco innym sposobem odzyskania pieniędzy jest chargeback, czyli reklamacja płatności kartą. Usługa ta umożliwia zwrot środków za płatności zrealizowane kartą płatniczą Visa lub MasterCard oraz wypłaty gotówki w bankomatach i oddziałach banku. Z chargeback możemy skorzystać w sytuacji gdy nie otrzymaliśmy zakupionego przez internet produktu lub usługi; naszą kartę obciążono podwójnie za tę samą transakcję; bankomat wypłacił nam jedynie część pieniędzy, przy obciążeniu konta pełną kwotą etc.

Zależnie od powodu reklamacji, termin jej złożenia może wynieść 45, 60, 90, 120 i 540 dni od dnia wykonania transakcji. Jeśli zgłoszenie okaże się zasadne, to w ciągu kilkudziesięciu dni klient otrzyma zwrot pieniędzy. Chargeback nie obejmuje wpłatomatów i nie będzie pomocny przy błędnym przelewie bankowym.

Pomyłka w przelewie raty pożyczki – jak postępować?

Firmy pożyczkowe, działające w internecie zazwyczaj posiadają kilka kont służących do wpłat. Niezależnie, na który rachunek zostaną przelane pieniądze, dług zostanie anulowany. W przypadku pożyczki ratalnej, warto zlecić przelew stały. Po pierwsze, dzięki takiemu rozwiązaniu uniknie się pomyłek, a rata zostanie uregulowana w terminie.

Jeśli pożyczkobiorca przeleje pieniądze na niewłaściwy rachunek, powinien natychmiast poinformować o tym bank. We wniosku powinno się określić kwotę i termin zwrotu oraz numer konta, na który należy wysłać pieniądze.


  1. https://www.arslege.pl/przywlaszczenie/k1/a324/
  2. https://www.arslege.pl/definicja-bezpodstawnego-wzbogacenia/k9/a4272/