Pomyłka w przelewie wiąże się ze stratą pieniędzy

Numer rachunku bankowego, niezależnie od rodzaju (konto za 0 zł, konto walutowe, itd.) ma 28 cyfr. Zatem o pomyłkę w przypadku przelewu internetowego nietrudno. Banki nie mają obowiązku sprawdzenia, czy wpisany numer rachunku należy do odbiorcy. Liczy się tylko poprawność wpisanego numeru. Osoba, która wysłała pieniądze złemu adresatowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami może mieć problem z odzyskaniem pieniędzy.

Warto zaznaczyć, że system ELIXR, który służy do transferów, nie weryfikuje imienia i nazwiska adresata przelewu, tylko numer konta. Zatem płatnik, który dokonał błędnego przelewu, nie pozna danych osobowych właściciela rachunku, na który przelano pieniądze. Plusem jest fakt, że system został zaprojektowany w ten sposób, aby wyłapywać sytuacje, kiedy klient podczas wpisywania numeru pomylił tylko jedną cyfrę.

Warto wiedzieć, że podczas przelewów online warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Dlatego, że brak weryfikacji danych osobowych daje złodziejom możliwość na podmianę numeru konta.

W przypadku pomyłki, istnieje szansa na szybką interwencję. Niektóre instytucje finansowe umożliwiają samodzielne anulowanie transakcji. W sytuacji, gdy taka opcja jest niemożliwa, należy działać szybko i zgłosić problem konsultantowi. Banki księgują pieniądze od dwóch do trzech razy dziennie. Dlatego, jeśli klient zgłosi pomyłkę przed zaksięgowaniem pieniędzy, istnieje możliwość odzyskania środków. Powodzenie anulowania transakcji, zależy tylko i wyłącznie od czasu reakcji i zdecydowanego działania pracowników banku.

Tajemnica bankowa zabrania udzielenia informacji o tym, komu przelano pieniądze

Co w przypadku, kiedy przelew został zaksięgowany? Według obecnych przepisów, można liczyć jedynie na uczciwość odbiorcy omyłkowego przelewu. Zgłoszenie się do banku o udostępnienie danych adresata również mija się z celem, ponieważ instytucje, zasłaniając się tajemnicą bankową, odmawiają podawania informacji na temat swoich klientów.
W związku z tym, płatnik musi wystosować do swojego banku specjalne pismo reklamacyjne. Bank jako pośrednik wysyła wezwanie do zapłaty osobie, która otrzymała błędny przelew. W myśl art. 405 Kodeksu Cywilnego:

„kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

Oznacza to, że osoba, która otrzymała omyłkowo pieniądze, musi je zwrócić.

Pomyłka między rachunkami własnymi

Niestety dość częstym zjawiskiem jest pomyłka w przelewach między rachunkami należącymi do tego samego płatnika. Takie transfery nie są obsługiwane przez system ELIXIR, tylko online. Dlatego pieniądze są księgowane natychmiast.

W sytuacji, gdy środki trafią na konto walutowe, podlegają przewalutowaniu. Jeśli klient z powrotem przeleje pieniądze na rachunek złotówkowy, spread zostanie naliczony po raz drugi. W przypadku tego typu pomyłek banki dość niechętnie przyjmują reklamacje. Wszystko zależy od dobrej woli konsultantów.

Chargeback – odzyskanie pieniędzy z karty kredytowej

Chargeback, czyli tzw. obciążenie zwrotne, jest dostępne dla osób, które posiadają karty kredytowe VISA i Mastercard. Z takiej możliwości można skorzystać w sytuacji, gdy karta płatnika zostanie obciążona niesłusznie lub bankomat obciąży rachunek nie wypłacając pieniędzy, itd.

Reklamację należy zgłosić w banku. Czas na zgłoszenie jest zależny od powodu reklamacji. Płatnik powinien poinformować o szkodzie w ciągu – 45, 60, 90, 120 lub 540 dni od dnia wykonania transakcji. Jeśli zgłoszenie okaże się zasadne, to w ciągu kilkudziesięciu dni klient otrzyma zwrot pieniędzy.

Prezydencka propozycja ułatwi odzyskanie pieniędzy z omyłkowego przelewu

Prezydent wysłał do sejmu projekt ustawy, który regulowałby procedurę zwrotu błędnie wysłanych pieniędzy. Zaproponowane przepisy zostały skierowane do Komisji Finansów Publicznych, a następnie do podkomisji stałej ds. instytucji finansowych. Nowe regulacje mają uprościć procedurę odzyskiwania pieniędzy z omyłkowego przelewu. Projekt powstał we współpracy z ekspertami Rzecznika Finansowego.

Zaproponowana procedura odzyskiwania pieniędzy:

  1. Zgłoszenie przez klienta wykonanie błędnego przelewu do odpowiedniej instytucji finansowej (Bank lub SKOK).
  2. Prowadzący rachunek podmiot ma 3 dni na poinformowanie odbiorcy o błędzie i konsekwencjach wynikających z braku zwrotu pieniędzy.
  3. Osoba, która otrzymała omyłkowy przelew ma 30 dni na zwrot przelanych środków finansowych.
  4. Zwrot pieniędzy może nastąpić na specjalny rachunek techniczny. Co ciekawe, osoba zwracająca ma zapewnioną pełną anonimowość. Zwrot środków następuje w czasie 1 dnia roboczego.
  5. W sytuacji, w której pieniądze nie zostaną zwrócone w ciągu 30 dni, bank lub SKOK przekazuje pieniądze z własnych zasobów finansowych.

Warto zwrócić uwagę na to, że odbiorca błędnego przelewu nie poniesie żadnych kosztów związanych z oddaniem pieniędzy. Obciążony natomiast może zostać klient, który popełnił błąd.

Pomyłka w przelewie raty pożyczki – jak postępować?

Firmy pożyczkowe, działające w internecie zazwyczaj posiadają kilka kont służących do wpłat. Niezależnie, na który rachunek zostaną przelane pieniądze, dług zostanie anulowany. W przypadku pożyczki ratalnej, warto zlecić przelew stały. Po pierwsze, dzięki takiemu rozwiązaniu uniknie się pomyłek, a rata zostanie uregulowana w terminie.
Jeśli pożyczkobiorca przeleje pieniądze na niewłaściwy rachunek, powinien natychmiast poinformować o tym bank. We wniosku powinno się określić kwotę i termin zwrotu oraz numer konta, na który należy wysłać pieniądze.