Niska zdolność kredytowa

Jednym z czynników będących najczęstszą przyczyną odmowy udzielenia pożyczki jest niska zdolność kredytowa. Oznacza to, że posiadasz dochody, które nie dają gwarancji, że terminowo oddasz kwotę, o którą aplikujesz. Wyjściem z sytuacji jest ponowne złożenie wniosku o mniejszą sumę lub wydłużenie okresu spłaty zobowiązania. Bezpośrednio z tą przyczyną wydania negatywnej decyzji przez pożyczkodawcę związany jest brak udokumentowania stałego źródła dochodów.

Wpisy w bazach BIK

Drugim powodem dyskredytującym pożyczkobiorcę jest obecność w bazach biur informacji gospodarczej, czyli w Krajowym Rejestrze Długów (KRD), Rejestrze Dłużników ERIF i BIG InfoMonitorze. Trafisz tam, jeśli zalegasz dłużej niż 60 dni ze spłatą należności w kwocie co najmniej 200 zł. Aby odzyskać status wiarygodnego pożyczkobiorcy, musisz oddać długi.

Niespełnienie wymogów pożyczkodawcy

Trzecią przyczyną odmowy może być niespełnianie wymogów danej firmy pożyczkowej. Zwykle dotyczy to tego, że nie mieścisz się w obowiązkowym przedziale wiekowym. Na przykład NetCredit wymaga ukończenia co najmniej 20 lat, ale potencjalny klient nie może mieć więcej niż 65 lat. Ekspres Kasa i Filarum stawiają widełki na 21 i 70 r.ż., a Vivus wymaga wieku od 20 do 78 lat. Firmy pożyczkowa nie udzieli również pożyczki cudzoziemcowi, chyba, że posiada też polskie obywatelstwo.

Niepoprawne wypełnienie wniosku o pożyczkę

Jako czwarty czynnik negatywnej decyzji pożyczkowej występuje niepoprawne wypełnienie wniosku online lub niezgodność danych osobowych. Na przykład aplikujesz o pożyczkę w swoim imieniu, a przelew z opłatą weryfikacyjną wykonujesz ze wspólnego konta osobistego, którego formalnym właścicielem jest Twój małżonek. Poza tym błędnie wypełniony wniosek może uniemożliwić skontaktowanie się z Tobą konsultanta, w celu dokończenia aplikacji itp.

Zaleganie ze spłatą poprzednich pożyczek

Piątym powodem, dla którego firma z sektora pozabankowego nie będzie skłonna udzielić Ci pożyczki, jest brak spłaty wcześniejszych zobowiązań, uregulowanie należności z opóźnieniem lub nieprzestrzeganie okresu, który musi minąć między jedną a drugą pożyczką. Powyższe czynniki odmownej decyzji pożyczkowej dotyczą stałych klientów.