Brała Pani udział w debacie o BIG-ach – czy ich system powinien być skonsolidowany czy rozdrobniony. Jaka jest Pani opinia na ten temat?

Na dzień dzisiejszy mamy kilka BIG-ów, które funkcjonują w Polsce. Warto zauważyć, że 10 lat, które są za nami to tak naprawdę jeszcze stosunkowo mało i jest to młody rynek, przed którym cały czas jest jeszcze duży potencjał wzrostu i bardzo ciekawe perspektywy. Aktualizacja ustawy powoduje m.in. to, że tym rynkiem w Polsce interesuje się kilku nowych graczy, którzy cały czas uważają, że ten rynek może być dochodowy i może zapewniać oczekiwaną dla właścicieli i inwestorów, rentowność. Jest na nim jeszcze miejsce i jest też dużo do zrobienia. Nasi klienci potrzebują surowych danych o bardzo wysokiej jakości, bardzo dużej wartości predykcyjnej do oceny ryzyka. Z racji tego, że tych danych trzeba używać coraz efektywniej w procesach oceny, powinny one być wyposażone w jeszcze dodatkowe elementy, dodatkowe źródła informacji i oceny scoringowe, które jeszcze lepiej i szybciej pozwalają tę informację wykorzystać. Dlatego też wydaje mi się, że docelowo na tym rynku będzie kilku graczy. System musi być prywatno-prawny. Najlepiej jest zawsze w systemie zdecentralizowanym, także to, że będzie kilku graczy – to dobrze. Pytanie: ilu ostatecznie na tym rynku zostanie? Przyszłość tkwi w integracji, konsolidacji danych, co wiąże się oczywiście z konsolidacją baz danych.

Podczas debaty padło również pytanie o to, który z BIG-ów jest najlepszy. Powiedziała Pani, że „skuteczny”. Co miała Pani przez to na myśli?

Nasze bazy różnią się pomiędzy sobą. Każdy z BIG-ów w Polsce zbudował i nadal buduje takie bazy, które mają odznaczać się wysoką efektywnością dla klienta. One są w oczywistych zakresach unikatowe, w związku z tym nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi która baza dla danego klienta jest najlepsza. My, pracując z naszymi partnerami biznesowymi, udowadniamy to poprzez skuteczność mierzoną za pośrednictwem wpływu na zmniejszanie szkodowości portfela, ograniczanie ryzykiem. Każdy klient tak naprawdę powinien dla siebie sprawdzić jak dany BIG przekłada się na te wskazane parametry, czyli po prostu wejść w taką współpracę – nawet w okresie pilotażu – i sprawdzić w analizach, czy dzięki naszym danym klient jest oceniany lepiej i czy zapewniamy sobie lepszego klienta, który wchodzi do naszego portfela.

Edyta Szymczak – Prezes Zarządu ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., z branżą finansową związana od ponad 13 lat, w tym od 8 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego, Kierunku Menedżerskiego. W swojej karierze zawodowej pełniła funkcje m.in. dyrektora operacyjnego, pełnomocnika zarządu, członka zarządu. W latach 2009-2011 odpowiadała w ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej KRUK. Nadzorowała również obsługę konsumentów. Od połowy 2011 roku jest prezesem zarządu ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.