Może zdarzyć się tak, że zbieg niekorzystnych zdarzeń uniemożliwi uregulowanie kolejnych rat kredytu, spłacenie pożyczki czy opłacenie rachunku. Zła sytuacja finansowa może się przeciągać, a bank, firma pożyczkowa czy inny usługodawca, tracąc cierpliwość, może zdecydować się na przekazanie sprawy w ręce profesjonalistów w egzekwowaniu długu. Do akcji wkracza… no właśnie, windykator czy komornik?

Komornik to nie windykator

Utożsamianie windykatora z komornikiem i odwrotnie zdarza się często. Niestety, błędne postrzeganie obu osób trudniących się ściąganiem długów, jest równoznaczne z tym, że nierzetelny płatnik nie wie, jakie czynności może podjąć firma windykacyjna, a jak powinna wyglądać działalność komornika. Taka nieświadomość może zostać wykorzystana przez  nieuczciwych przedstawicieli branży windykacyjnej i prowadzić do poważnych naruszeń praw dłużnika.

Firmy Windykacyjne

Mówiąc o windykatorze czy firmie windykacyjnej, mamy do czynienia z zewnętrznym podmiotem, któremu wierzyciel sprzedał zadłużenie lub zlecił jego odzyskanie. Dotyczy to sytuacji, kiedy bank, firma udzielająca chwilówek, usługodawca typu operator sieci komórkowej itp., pomimo stosowania procedur związanych z upominaniem niesolidnego klienta (wezwania do zapłaty czy telefoniczne, SMS-we lub mailowe monity), nie spotyka się z pozytywnym odzewem. Istotą działań windykatora jest dążenie do porozumienia z niesumienną osobą i polubownego zakończenia sprawy odzyskania długu (np. spłatę zaległości w ratach czy zmniejszenie wysokości zaległości). Ma negocjować rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron. Pod żądnym pozorem windykator nie może stosować jakichkolwiek form mających zmusić (fizycznie lub psychicznie) dłużnika do zwrotu należności. Dotyczy to zastraszania, użycia siły, grożenia konfiskatą np. sprzętu audiowizualnego itp. Windykator nie może wejść do mieszkania czy domu dłużnika bez jego woli. Również rozmowy z osobami trzecimi na temat sytuacji materialnej zadłużonego są niezgodne z prawem.

Komornik dopiero po orzeczeniu sądu

Dopiero gdy firma windykacyjna nie jest w stanie wyegzekwować długu, sprawa może trafić do sądu. Ważne jest to, że nierzetelny płatnik musi otrzymać pisemne zawiadomienie o tym, że wierzyciel/windykator zamierza wszcząć postępowanie sądowe. Oświadczenie musi być opatrzone tytułem „przedsądowe wezwanie do zapłaty”. Brak reakcji dłużnika skutkuje złożeniem pozwu. Po wydaniu przez sąd tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności, swoje działania zaczyna komornik. Zakres jego kompetencji i uprawnień jest o wiele szerszy niż w przypadku windykatora (Sprawdź co może zająć komornik). Na poczet długu może on zająć część dochodów (wynagrodzenie, emerytura czy renta) lub rachunek bankowy osoby, która nie chce oddać wierzycielowi pieniędzy. Jednocześnie nie może pozbawić jej wszystkich środków do życia. Komornikowi przysługuje również prawo do przejęcia majątku dłużnika (w tym samochodu, mieszkania itp.). Jako funkcjonariusz państwowy, może on użyć środków przymusu. W przypadku naruszenia praw, jakie przysługują komornikowi, dłużnik może zgłosić sprawę nadużyć do sądu rejonowego.