Santander Bank Polska z rocznym zyskiem 2 mld 138 mln zł

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich wskazywały, że zysk Santander Bank Polska za czwarty kwartał roku 2019 wyniesie między 400,4 mln zł a 476,1 mln zł. Ostatecznie bank wypracował równo 507,03 mln zł netto. Sumując przychody z poprzednich kwartałów, okazuje się, że roczny zysk banku sięgnął kwoty 2 mld 138 mln zł.

Jest to gorszy wynik, niż w poprzednim roku. Zysk netto dla grupy Santander Bank Polska za czwarty kwartał ubiegłego roku wynosił 788 mln, a w całym roku: 2,37 mld zł. Całoroczny spadek wynosi 225 mln zł.

Co odpowiada za spadek zysków?

Spadek zysków nie oznacza, że Santander Bank Polska radzi sobie gorzej. W związku z wyrokami TSUE musiał odłożyć około 266,6 mln zł rezerwy na spory sądowe dotyczące walutowych kredytów hipotecznych oraz zwrotu części opłat w związku z wcześniejszą spłatą kredytów konsumenckich. Rezerwy na zwroty dotyczące przedterminowej spłaty miały również wpływ na wynik za 2019 Alior Banku. Bank zamiast prognozowanego zysku, odnotował 19,9 mln straty.

Na obniżenie ostatecznych osiągnięć finansowych Santander BP wpłynęły również koszty związane z fuzją z częścią podstawową Deutsche Banku Polska. Swoje siły łączy coraz więcej banków.

Choć zysk jest mniejszy, wynik był pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ prognozy nie były tak optymistyczne. Notowania Santandera poszły w górę o niemal 4 procent.

KNF: zyski banków rosną

Według KNF, zyski banków działających na polskim rynku stabilnie rosną. Wynik finansowy netto za 2019 rok jest wyższy o ponad 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Na osiągi niemały wpływ mają udzielane kredyty bankowe. Ich sprzedaż nieustannie rośnie. Szczególną dynamikę zauważa się we wzroście zainteresowania kartami kredytowymi, ale pozostałe obszary produktów kredytowych radzą sobie równie dobrze.