Czym jest restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu to nic innego jak zmiana pierwotnych warunków spłaty posiadanych zobowiązań. Jeśli nie jesteś w stanie terminowo regulować rat pożyczek lub posiadasz ich zbyt dużo, by poradzić sobie z terminową zapłatą, warto rozważyć podpisanie umowy restrukturyzacyjnej – zmienić warunki płatności rat lub ubiegać się o konsolidację kredytu. Jest to rozsądne rozwiązanie dla osób, które utraciły płynność finansową i chcą zapobiec namnażaniu się długu.

Ustalanie nowych warunków spłaty podwyższy koszt całkowity kredytu, jednak da czas na organizację finansów. W chwili, gdy odzyskasz stabilność możesz wnioskować o wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. Jeśli kwota kredytu nie przekracza 255 550 zł, szansę na wcześniejszą spłatę zapewnia ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku.

Banki bez problemu dają szansę na zmianę warunków umowy kredytowej. Instytucji zależy na tym by kredytobiorca zwrócił pobraną sumę wraz z odsetkami, a wydłużenie harmonogramu spłat nie stanowi większego problemu.

Kredyt restrukturyzacyjny, czyli pożyczka na spłatę długów

Często łączone pojęcia kredytu restrukturyzacyjnego z procesem restrukturyzacji nie jest błędem. Sam kredyt jest ostateczną formą działań mających na celu unormowaniu sytuacji finansowej. Jest to nic innego jak pożyczka na spłatę długów, która pozwala na spłatę aktualnych, zaległych kredytów.

Dla kogo przeznaczona jest restrukturyzacja kredytu?

Mówiąc najprościej, restrukturyzacja kredytu gotówkowego jest rozwiązaniem przeznaczonym dla wszystkich osób, które mają zaciągnięty kredyt i wpadły w problemy finansowe spowodowane nieszczęśliwymi przypadkami tj. poważna choroba, utrata pracy czy nagłe, nieprzewidziane wydatki. Jeżeli chcesz uniknąć kłopotów finansowych, rozważ skorzystanie z tej opcji.

Zdecydowanie się na restrukturyzację kredytu wiąże się ze zmianą warunków umowy kredytowej, które mają ułatwić spłatę pozostałej części zobowiązania finansowego. Trzeba się przygotować na to, że modyfikacja zapisów w takim dokumencie będzie dotyczyć przede wszystkim wydłużenia terminu uregulowania kredytu. W ten sposób zyskamy szansę na stopniowe pozbywanie się długów i co najważniejsze, uniknięcie spirali zadłużenia.

Przyczyny wnioskowania o restrukturyzację kredytu gotówkowego

Banki nie w każdym przypadku zgadzają się na restrukturyzację umowy kredytowej. Bez podania odpowiednio poważnej przyczyny braku możliwości uiszczenia rat, wniosek może zostać odrzucony. Sytuacje, w których bank rozpatrzy prośbę pozytywnie:

 • tymczasowe problemy z płynnością finansową, które nastąpiły w wyniku niespodziewanych a koniecznych wydatków,
 • zmiana wysokości dotychczasowych dochodów, wynikająca z utraty lub zmiany pracy,
 • sytuacje losowe – utrata zdrowia w wyniku choroby, utrata majątku w wypadku lub kradzieży.

Kiedy ubiegać się o restrukturyzację kredytu?

W sytuacji, gdy nie będziesz w stanie regularnie spłacać dalszej części zobowiązania z powodu jednego z wymienionych wyżej czynników, musiszjak najszybciej poinformować o tym instytucję finansową i złożyć specjalny wniosek dotyczący restrukturyzacji kredytu.Jeśli sytuacja ta nie zostanie zgłoszona i opłata raty kredytowej nie wpłynie w terminie, bank na podstawie artykułu 75c ustawy o prawie bankowym, zobowiązany jest wezwać kredytobiorcę do zapłaty w terminie 14 dni roboczych.

W przypadku, gdy nie klient nie ma możliwości uregulowania zaległych płatności, ustawa daje mu prawo ubiegania się o restrukturyzację kredytu, na co mam dwa tygodnie. Po przekroczeniu tego okresu instytucja może nie dać nam szansy na skorzystanie z tego rozwiązania.

Jak napisać wniosek o restrukturyzację kredytu?

Wzór wniosku o kredyt restrukturyzacyjny można znaleźć na stronie internetowej każdej instytucji finansowej. Pismo należy pobrać, wydrukować, dokładnie je uzupełnić i złożyć je w banku lub wysłać listownie.

Oprócz złożenia wniosku każda instytucja finansowa będzie wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających np. utratę pracy, aktualną sytuację finansową czy zaświadczenia dotyczące naszych długów w postaci harmonogramu spłat bieżących rat. Bank wymaga przedstawienia konkretnych powodów w trakcie wnioskowania, jeśli nie będą wystarczająco poważne wniosek zostanie odrzucony.

Wzór wniosku o restrukturyzację kredytu

Jeśli nie udało Ci się znaleźć odpowiedniego dokumentu na stronach internetowych banków, równie dobrze możesz sam napisać wniosek o zmianę warunków kredytowania. Poniżej przygotowaliśmy poradnik krok po kroku, który wskaże, jakie informacje należy koniecznie zawrzeć pisząc taki dokument.

 1. Po pierwsze wpisz podstawowe dane osobowe, czyli imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 2. Następnie uzupełnij datę i miejsce sporządzenia wniosku oraz dane identyfikacyjne umowy kredytowej.
 3. Kolejnymi zapisami w będą: nazwa banku, w którym zaciągnęliśmy np. kredyt gotówkowy oraz dane umowy kredytowej i data jej zawarcia.
 4. Potem wybierz preferowany przez nas sposób refinansowania zobowiązania finansowego, czyli np. wydłużenie terminu spłaty lub przerwy w uregulowaniu kredytu.
 5. Najważniejszy zapis we wniosku dotyczy scharakteryzowania przyczyny restrukturyzacji kredytu, czyli np. utrata pracy. Należy również wskazać przewidywany czas trudności z regularną spłatą zobowiązania.
 6. Określ ile czasu potrzebujesz, by odzyskać stabilność finansową
 7. Na końcu trzeba złożyć swój podpis.

Jaką wybrać formę restrukturyzacji kredytu?

Wyróżniamy kilka różnych rodzajów typowych działań, których celem jest restrukturyzacja kredytu. Formy restrukturyzacji są dobierane indywidualnie do stanu zadłużenia klienta i jego sytuacji majątkowej. Zależnie od ustaleń specjalistów banku w porozumieniu z klientem, metody powinny zostać dobrane w taki sposób, by kredytobiorca w oparciu o nowe warunki umowy był w stanie spłacać dług zgodnie z harmonogramem.

Opcje restrukturyzacji kredytu:

 • zmiana terminu spłaty zobowiązania – to zdecydowanie najpopularniejsza forma restrukturyzacji, która polega na wydłużeniu okresu uregulowania zobowiązania finansowego oraz obniżeniu miesięcznej raty kredytowej.
 • obniżenie wysokości kosztów dodatkowych kredytu (prowizja, oprocentowanie) – jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli wydłużony termin spłaty zobowiązania będzie nadal generował zbyt duże koszty.
 • raty balonowe – czyli zmiana wysokości poszczególnych rat kredytowych na nierówne. W ten sposób pierwsze raty po wprowadzeniu restrukturyzacji będą niższe, dopiero po czasie zaczną rosnąć, co da czas na normalizację sytuacji finansowej.
 • konsolidacja kredytu – polega na połączeniu kilku aktywny produktów bankowych, które zostaną zorganizowane i spłacane w jednej racie,

W tym miejscu warto wspomnieć o tzw. wakacjach kredytowych, które również można zaliczyć do rodzajów restrukturyzacji kredytu. To rozwiązanie pozwala nie płacić dwóch lub trzech rat zobowiązania, dopiero po upływie 2-3 miesięcy kredytobiorca będzie zobowiązany do kontynuowania spłaty wraz z dodatkowymi kosztami.

Preferencyjne zasady udzielania kredytu restrukturyzacyjnego

Dla konkretnych grup czasami pojawiają się specjalne oferty pomocy przy spłacie aktywnego długu. W roku 2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyszła z inicjatywą pomocy w postaci dopłat do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Kwota kredytu nie może przekraczać 5 mln zł, a kredytobiorca zobowiązany jest między innymi do wpłacenia wkładu własnego wyliczanego na podstawie długu podlegającego restrukturyzacji.

Oferty kredytów restrukturyzacyjnych w popularnych bankach

Banki oferują różne warunki restrukturyzacji, które dobierane są indywidualnie, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sytuacji finansowej klienta. Wniosek o kredyt restrukturyzacyjny można złożyć również w innym banku, niż posiadamy aktywny kredyt i ubiegać się o konsolidację zarówno kredytu gotówkowego, jak kredytu hipotecznego.

Popularnym rozwiązaniem restrukturyzacji kredytu jest konsolidacja zadłużeń. Banki chętnie oferują ten produkt, dający możliwość uzyskania dodatkowej gotówki, jednak pod pewnymi warunkami:

 • wykazanie odpowiedniej zdolności kredytowej
 • zaświadczenie o dochodach

Kredyt restrukturyzacyjny w Millenium

Bank Millenium proponuje różne formy pomocy w spłacie aktywnych kredytów, zależnie od czasu trwania zadłużenia i zalegania z płatnością rat. Do działań restrukturyzacyjnych należą:

 • kontakt z pracownikiem banku i ustalenie dogodnego terminu spłaty zadłużenia, gdy wystąpią opóźnienia w do trzech miesięcy,
 • przy zadłużeniu powyżej 3 miesięcy pracownicy banku zaproponują różne rozwiązania mające doprowadzić do ustalenia formy spłaty zadłużenia przeterminowanego.
 • w przypadku wystąpienia trwałych problemów ze spłatą, można złożyć wniosek o restrukturyzację – po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, bank zaproponuje ugodę i nowe warunki umowy kredytu

Warunki umowy restrukturyzacyjnej w Credit Agricole

Credit Agricole daje szansę na wnioskowanie o kredyt restrukturyzacyjny przez Internet. O decyzji banku w sprawie zrestrukturyzowanej umowy kredytowej, klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem SMS-a.
Bank proponuje oddzielne wnioski o restrukturyzację dla konkretnych rodzajów kredytu:

 • wniosek o zmianę warunków umowy (kredytu i karty kredytowej);
 • wniosek o zmianę warunków kredytu hipotecznego;
 • wniosek o zmianę warunków Indywidualnej Linii Kredytowej;
 • wniosek dla spadkobiercy.

Restrukturyzacja zadłużenia w mBanku

mBank stawia na bliską relację z klientami zachęcając do wcześniejszego zgłaszania problemów. Wniosek o kredyt restrukturyzacyjny lub wniosek o karencję spłat można złożyć przez aplikację mobilnej bankowości lub serwisu transakcyjnego. Swoim klientom bank proponuje konkretne rozwiązania:

 • w przypadku braku zaległości, ale spodziewanych problemów ze spłatą można złóżyć wniosek w serwisie transakcyjnym,
 • gdy, klient posiada zaległości na części swoich zobowiązań i spodziewasz się dalszych problemów ze spłatą, można złożyć wniosek o karencję na swoim niezaległym kredycie,
 • szansa na konsolidację oraz inne formy restrukturyzacji w przypadku długotrwałego zadłużenia.

Czy warto skorzystać z restrukturyzacji kredytu?

Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta – warto skorzystać z restrukturyzacji kredytu, ale tylko wtedy, gdy znajdziesz się w poważnych kłopotach finansowych i nie będziesz w stanie spłacać kredytu w ustalonych wcześniej terminach. W przeciwnym wypadku bank nie pozwoli skorzystać z tego rozwiązania. Kredyt restrukturyzacyjny to działanie w sytuacjach kryzysowych, którego celem jest doprowadzenie do terminowej spłaty całości długu, bądź rozłożenia go w czasie, by zmniejszyć miesięczne koszty.

Efektem pomyślnej restrukturyzacji będzie uniknięcie windykacji, w tym kosztownej egzekucji komorniczej, zachowanie wiarygodności kredytowej i pozytywnego scoringu BIK. Najważniejsze jest jednak to, że jest to szansa na rozwiązanie problemów finansowych.

Koszty kredytu restrukturyzacyjnego

Bank nie oferuje swoich usług za darmo. Zdarzają się promocyjne oferty, jednak w przypadku restrukturyzacji nie warto na nie liczyć. Działanie to wiąże się ze wzrostem całkowitego kosztu kredytu. Do czynników powodujących wzrost kosztów zaliczamy:

 • opłatę za przygotowanie umowy lub aneksu do umowy,
 • oprocentowanie kredytu,
 • wzrost kosztów wynikający z wydłużenia czasu spłaty.