Dla kogo przeznaczona jest restrukturyzacja kredytu?

Mówiąc najprościej, restrukturyzacja kredytu gotówkowego jest rozwiązaniem przeznaczonym dla wszystkich osób, które mają zaciągnięty kredyt i wpadli w problemy finansowe spowodowane nieszczęśliwymi przypadkami tj. poważna choroba, utrata pracy czy nagłe, nieprzewidziane wydatki. Jeżeli będziemy chcieli uniknąć kłopotów finansowych, powinniśmy zastanowić się nad skorzystaniem z tej opcji.

Zdecydowanie się na restrukturyzację kredytu wiąże się ze zmianą warunków umowy kredytowej, które mają ułatwić spłatę pozostałej części zobowiązania finansowego. Trzeba się przygotować na to, że modyfikacja zapisów w takim dokumencie będzie dotyczyć przede wszystkim wydłużenia terminu uregulowania kredytu. W ten sposób zyskamy szansę na stopniowe pozbywanie się długów i co najważniejsze, uniknięcie spirali zadłużenia.

Restrukturyzacja kredytu – czym wyróżnia się ten proces?

Trzeba wiedzieć, że w sytuacji, gdy zyskamy pewność, że nie będziemy w stanie regularnie spłacać dalszej części zobowiązania z powodu jednego z wymienionych wyżej czynników, koniecznie musimy jak najszybciej poinformować o tym instytucję finansową i złożyć specjalny wniosek dotyczący restrukturyzacji kredytu.

Jeśli tego nie zgłosimy i nie zapłacimy raty kredytowej w terminie, wtedy trzeba liczyć się z tym, że bank wyśle wezwanie o pilne uregulowanie należności w terminie 14 dni roboczych. Czy w tej sytuacji możemy złożyć formularz o restrukturyzację? Tak, jednak na złożenie takiego dokumentu również mamy tylko dwa tygodnie, po przekroczeniu tego okresu instytucja może nie dać nam szansy na skorzystanie z tego rozwiązania.

Jak napisać wniosek o restrukturyzację kredytu?

Wzór wniosku o restrukturyzację kredytu można znaleźć na stronie internetowej każdej instytucji finansowej. Pismo należy pobrać, wydrukować, dokładnie je uzupełnić i złożyć je w banku lub wysłać listownie. Poniżej przygotowaliśmy poradnik krok po kroku, który wskaże, jakie informacje należy koniecznie wpisać do takiego formularza.

  • Po pierwsze wpisujemy nasze podstawowe dane, czyli imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
  • Następnie uzupełniamy datę i miejsce sporządzenia wniosku oraz dane identyfikacyjne umowy kredytowej.
  • Kolejnymi zapisami w formularzu będą: nazwa banku, w którym zaciągnęliśmy np. kredyt gotówkowy oraz dane umowy kredytowej i data jej zawarcia.
  • Potem wybieramy preferowany przez nas sposób refinansowania zobowiązania finansowego, czyli np. wydłużenie terminu spłaty lub przerwy w uregulowaniu kredytu.
  • Najważniejszy zapis we wniosku dotyczy scharakteryzowania przyczyny restrukturyzacji kredytu, czyli np. utrata pracy. Należy również wskazać przewidywany czas trudności z regularną spłatą zobowiązania.
  • Na końcu trzeba złożyć swój podpis.

Ważne – oprócz złożenia wniosku każda instytucja finansowa będzie wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających np. utratę pracy, aktualną sytuację finansową czy zaświadczenia dotyczące naszych długów.

Rodzaje restrukturyzacji kredytu – co trzeba o nich wiedzieć?

Każdy, kto będzie chciał zdecydować się na restrukturację kredytu, powinien zdawać sobie sprawę z tego, jakie rodzaje takiego rozwiązania obowiązują w bankach. Trzeba wiedzieć, że każdej instytucji finansowej zawsze będzie zależało, aby sposób restrukturyzacji był właściwie dostosowany do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.

Rodzaje restrukturyzacji kredytu:

  • zmiana terminu spłaty zobowiązania – to zdecydowanie najpopularniejsza forma restrukturyzacji, która polega na wydłużeniu okresu uregulowania zobowiązania finansowego oraz obniżeniu miesięcznej raty kredytowej.
  • obniżenie wysokości kosztów dodatkowych kredytu (prowizja, oprocentowanie) – jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli wydłużony termin spłaty zobowiązania będzie nadal generował zbyt duże koszty.
  • raty balonowe – czyli zmiana wysokości poszczególnych rat kredytowych na nierówne. W ten sposób pierwsze raty po wprowadzeniu restrukturyzacji będą niższe, dopiero po czasie zaczną rosnąć.

W tym miejscu warto wspomnieć o tzw. wakacjach kredytowych, które również można zaliczyć do rodzajów restrukturyzacji kredytu. To rozwiązanie pozwala nie płacić dwóch lub trzech rat zobowiązania, dopiero po upływie 2-3 miesięcy kredytobiorca będzie zobowiązany do kontynuowania spłaty wraz z dodatkowymi kosztami.

Czy warto skorzystać z restrukturyzacji kredytu?

Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta – warto skorzystać z restrukturyzacji kredytu, ale tylko wtedy, gdy znajdziemy się w poważnych kłopotach finansowych i nie będziemy w stanie spłacać kredytu w ustalonych wcześniej terminach. W przeciwnym wypadku bank nie pozwoli nam skorzystać z tego rozwiązania.

W tym miejscu należy wspomnieć, że restrukturyzacja kredytu wiąże się z dodatkowymi kosztami, które są narzucane przez każdą instytucję finansową. Te należności zawsze oblicza się przede wszystkim na podstawie następujących parametrów: wysokość kredytu okres spłaty zobowiązania.