Rekordowe wyniki badania KPF i SGH

W czwartym kwartale 2017 roku napłynęły do nas optymistyczne informacje na temat zobowiązań konsumenckich Polaków. Według badania przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, ponad 80 proc. polskich gospodarstw domowych nie ma żadnych problemów z obsługą zobowiązań. To najlepszy wynik od początku badań, czyli od 11 lat. W tym czasie brak problemów lub brak konieczności regulowania jakichkolwiek zobowiązań deklarowało średnio 69 proc. ankietowanych gospodarstw. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spadła również liczba osób ze sporymi problemami finansowymi. Duże trudności w obsłudze bieżących zobowiązań, takich jak pożyczki online, czy kredyty, zgłosiło jedynie 2,9 proc. respondentów, podczas gdy w poprzednim badaniu było to 5,8 proc. gospodarstw. Jak zauważa dr hab. Piotr Białowolski z Uniwersytetu Harvarda, na spadek problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań wpływ mają rosnące dochody Polaków. Świadczenia typu 500+ również przyczyniły się do rekordowych wyników. Znacznie redukują one ubóstwo w grupach osób, które zazwyczaj mają największe trudności z płaceniem na czas.

Optymistyczne prognozy związane z obsługą zobowiązań

Dobra sytuacja polskich gospodarstw znajduje odzwierciedlenie również w optymistycznym zapatrywaniu się na przyszłość. 68,4 proc. ankietowanych nie przewiduje w ciągu najbliższych 12 miesięcy problemów z regulowaniem zobowiązań lub uważa, że ten problem nie będzie ich dotyczył. W porównaniu z poprzednim badaniem wynik jest lepszy o ponad 8 punktów procentowych. Odrobinę lepiej było jedynie raz – na przełomie 2016 i 2017 roku. Optymizmem napawa również spadek liczby gospodarstw, które przewidują znaczne kłopoty w regulowaniu zobowiązań lub planują zupełnie zrezygnować z ich obsługi. Odsetek ankietowanych w najtrudniejszej sytuacji spadł z 6,3 proc. do 4 proc.

Perspektywy rynku kredytowego w kontekście badania

Coraz lepsza sytuacja finansowa polskich gospodarstw i przewidywana dalsza poprawa to bardzo dobre sygnały dla rodzimej gospodarki. Terminowe regulowanie zobowiązań powinno cieszyć również branżę pożyczkową. Im w lepszym stanie znajdują się domowe finanse Polaków, tym mniejszy lęk przed finansowaniem pochodzącym z kredytów konsumenckich.

Należy jednak zwrócić uwagę na wciąż spory odsetek gospodarstw niepewnych co do swojej przyszłości. 16 proc. ankietowanych nie wie, czy w ciągu najbliższych miesięcy będzie w stanie regulować zobowiązania na czas. Takiej grupy nie należy lekceważyć – niespłacenie pożyczki w terminie może mieć daleko idące konsekwencje. Na szczęście odsetek gospodarstw niepewnych swojej sytuacji spada, w poprzednim badaniu takich ankietowanych było o 3 punkty procentowe więcej. W ostatecznym rozrachunku 0,5 proc. przebadanych polskich rodzin zamierza w najbliższej przyszłości w ogóle zaprzestać obsługiwać swoje zobowiązania. Następstwem może być wzrost ogłoszonych upadłości konsumenckich. To chyba najmniej optymistyczny wniosek, jaki płynie z badania przeprowadzonego przez KPF i SGH.

„Wyniki badania potwierdzają ożywienie, jakie obserwujemy na rynku pożyczek pozabankowych. Cieszy dobra sytuacja polskich gospodarstw domowych. Oznacza ona nie tylko wzrost wynagrodzeń rodaków, ale również coraz bardziej rozwiniętą wiedzę na temat finansów. Podobnie jak ankietowani, przedstawiciele sektora pożyczkowego również spoglądają z optymizmem na najbliższe miesiące.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl