Santander Bank Polska z najszerszą ofertą płatności mobilnych na rynku

Santander Bank Polska jako jeden z niewielu udostępnia wszystkie dostępne na krajowym rynku metody płatności zbliżeniowych. Ma to jeszcze bardziej podnieść satysfakcję konsumentów. Klienci posiadający kartę płatniczą banku mogą teraz realizować transakcje bezgotówkowe zbliżeniowo telefonem przez aplikację Santander mobile, Google Pay, Apple Pay, zegarkiem z Garmin Pay lub Fitbit Pay oraz BLIKiem.

Grupa Santander działa na 10 głównych rynkach na świecie i najnowsze rozwiązania są rozwijane także poza granicami Polski. Jednym z bardziej innowacyjnych posunięć było uruchomienie we współpracy z fintechem Ripple usługi Santander One Pay FX opartej na technologii blockchain.

Umożliwia ona szybkie płatności zagraniczne dla klientów detalicznych i firmowych. Dzięki wprowadzeniu usługi możliwe stało się realizowanie międzynarodowych przelewów pieniężnych nawet w ciągu jednego dnia. Z tej opcji mogą obecnie korzystać klienci Grupy Santander w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Brazylii oraz Polsce.

Nowe możliwości dla klientów Grupy Santander

Santander Bank Polska jest przekonany, że usługi finansowe oparte na technologii blockchain upowszechnią się w przyszłości. Na razie jednak stawia na udoskonalanie najpopularniejszych rozwiązań. Z przeprowadzonych przez bank badań wynika, że wygodne i darmowe przelewy są szczególnie ważne dla klientów. Te wymagania zostały uwzględnione podczas tworzenia sztandarowego produktu banku, jakim jest “Konto Jakie Chcę”.

Obecnie Santander Bank Polska stawia na rozwój bezgotówkowych i gotówkowych płatności zagranicznych. Jeszcze przed wymaganym przez dyrektywę PSD2 terminem tj., przed wrześniem 2019 r., klienci mają mieć możliwość obsługi rachunków płatniczych prowadzonych w innych instytucjach finansowych, w tym podglądu salda oraz historii transakcji, a także inicjowania płatności z poziomu Konta Jakie Chcę.

Szybsze przelewy zagraniczne w standardzie SWIFT

Ponad 160 globalnych banków uczestniczy w SWIFT gpi. Mogą one decydować w jakich walutach i godzinach będą dokonywane zagraniczne transakcje finansowe oraz z jakimi bankami obecnymi w SWIFT gpi będą podejmować współpracę. W ten sposób powstają tzw. korytarze płatności SWIFT gpi, które umożliwiają najszybsze przelewy zagraniczne.

Przewidują, że w ciągu dwóch lat SWIFT gpi może stać się globalnie obowiązującym standardem w realizacji płatności zagranicznych, W lipcu 2018 r. Santander Bank Polska jako pierwszy w kraju wprowadził przelewy w standardzie SWIFT global payments innovation (SWIFT gpi) gwarantujące realizację płatności zagranicznych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Bank stał się też pierwszym na świecie, który w standardzie SWIFT gpi zaoferował całościową obsługę przelewów zagranicznych w polskiej walucie. Santander planuje też udostępnianie klientom informacji o pobranych opłatach, lokalizacji i statusie płatności zagranicznej bezpośrednio w systemach bankowości elektronicznej oraz wdrożenie funkcjonalności wstrzymania realizacji płatności zagranicznej. W bankowości internetowej dla firm iBiznes24 dostępna jest także funkcjonalność Banki Zewnętrzne. Usługa umożliwia centralne zarządzanie rachunkami, prowadzonymi w bankach zewnętrznych, raportowanie o ich stanie oraz inicjowanie z tych rachunków płatności krajowych i międzynarodowych.

Ambitne plany na przyszłość

Z raportu „Global Payments 2017” wynika, że do roku 2020 wartość globalnego sektora płatności sięgnie 2 trylionów USD. Santander Bank Polska widzi duży potencjał związany z obsługą wirtualnych transakcji zawieranych pomiędzy użytkownikami indywidualnymi oraz w modelu B2B.

Już niedługo planuje on wprowadzenie na rynek nowych produktów oraz ciągły rozwój we współpracy z Grupą Santander.