Rentowność Santandera w Polsce nie zadowala

Grupa Santander chce zrewidować swoją strategię. Planuje rozwój na rynkach, które przynoszą największe zyski. Takim rynkiem jest bez wątpienia Ameryka Południowa. Choć w Polsce zysk Santander BP był większy, niż prognozowali analitycy, na innych rynkach rentowność jest znacznie wyższa. Zwrot z kapitałów po odjęciu wartości niematerialnych i prawnych w Ameryce Południowej wyniósł 21 proc., natomiast w Polsce – 11 proc.

Na poziom zysku banków w Polsce w dużej mierze wpłynęła konieczność odłożenia rezerw na ryzyko związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Santander Bank Polska jako pierwszy pracuje nad warunkami ugody z frankowiczami, ale wciąż musi być gotowy na spory sądowe.

Hiszpanie zaprzeczają planom sprzedaży Santander BP

Prezes zarządu jeszcze na koniec stycznia przeczyła możliwości potencjalnej sprzedaży Santander BP. Mówiła, że polski rynek jest równie ważny, jak inne.

Mimo zaprzeczeń Grupa Santander może zdecydować się na sprzedaż polskiego banku również z powodu wejścia w życie regulacji Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego. Bazylea IV wpłynie na wymogi kapitałowe i będzie obowiązywać od 2022 roku.

Santander Bank Polska w czołówce najlepszych banków

Santander Bank Polska jest trzecim pod względem wielkości aktywów bankiem działającym w Polsce. Oferuje konta bankowe, kredyty, karty debetowe i kredytowe, produkty oszczędnościowe oraz ubezpieczenia. W 2018 roku sfinalizował przejęcie Deutsche Banku, zyskując niemal 400 tysięcy klientów detalicznych oraz klientów z sektora private banking i klientów biznesowych.

Obecnie na sprzedaż jest również bank niemieckiego Commerzbanku. Bank Pekao już złożył ofertę kupna mBanku. Do sprzedaży ma dojść do końca 2020 roku.