Co to jest DCC?

DCC jest skrótem od słów Dynamic Currency Conversion. Tłumaczy się je na język polski jako Dynamiczne Przeliczanie Walut. Na czym polega ta usługa? Podczas płatności polską kartą płatniczą za granicą na terminalu płatniczym lub bankomacie może pojawić się informacja o konieczności wyboru waluty transakcji.

Do wyboru otrzymujemy wtedy dwie opcje: płatność w lokalnej walucie, albo walucie karty. W przypadku wyboru płatności w lokalnej walucie nie dojdzie do DCC i kwota zostanie przeliczona przez nasz bank. Jeżeli wybierzemy opcję drugą, czyli płatność w walucie kart, nastąpi DCC i kwota transakcji zostanie pobrana w złotówkach i przeliczona przez operatora terminalu czy bankomatu w którym dokonujemy transakcji.

DCC jest usługą typową dla Europy. W Stanach Zjednoczonych czy Azji częściej spotkamy stałą opłatę za korzystanie z bankomatu, która pełni funkcję podobną do DCC, ale nie da się jej uniknąć. W przypadku, gdy nastąpi DCC, ale nie zostaliśmy poinformowani o możliwości wyboru waluty, to Visa oraz MasterCard niemal na pewno uznają reklamację w formie chargeback.

Czy warto korzystać z Dynamicznego Przeliczania Walut?

Według badań niezależnej, niemieckiej organizacji publicznej zajmującej się kontrolą jakości towarów i usług Stiftung Warentest1 DCC było średnio 5 proc. droższe od wymiany przez bank, a w skrajnych przypadkach nawet o 13 proc. droższe. Nie można na tej podstawie orzec, że na pewno podobnie byłoby w przypadku polskich banków, które naliczają inne opłaty od banków niemieckich, ale jest to bardzo dobrą wskazówką co do opłacalności całej operacji. Jeżeli w naszym banku obowiązuje bank stosuje niekorzystny kurs wymiany, to być może w niektórych przypadkach DCC opłaca się. Sama prowizja za transakcję zagraniczną od banku nie będzie miała na to wpływu, bo zostanie tak czy inaczej naliczona, kwestią jest sam kurs waluty.

Usługa DCC jest prawie zawsze niekorzystna dla klientów. Opłaty za DCC są na tyle niekorzystne, że sprawą zajęły się nawet Komisja Europejska oraz Europejska Organizacja Konsumentów. Dlatego przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w

19 kwietnia 2020 roku w życie weszły nowe europejskie przepisy dotyczące DCC. Obecnie podczas transakcji kartą wydaną na obszarze EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli EU, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu), która jest używana na obszarze EOG na ekranie terminalu lub bankomatu zostanie wyświetlona informacja o dodatkowej kwocie jaką należy zapłacić za wymianę w porównaniu do kursu Europejskiego Banku Centralnego. Kwota ta jest podawana w ujęciu procentowym. Dodatkowo informacja ta będzie widoczna na potwierdzeniu transakcji, czyli zazwyczaj paragonie.

Nowe regulacje zobowiązują też terminale i bankomaty do wyświetlania jasnych instrukcji. Zakazano m.in. wyświetlania na ekranu akceptacji DCC wyłącznie przycisku zielonego i czerwonego albo tak/nie. Klientowi pokazane muszą zostaną dwie waluty: lokalna oraz jego karty. Do tej pory wyświetlała się jedynie informacja z kursem własnej waluty, bez możliwości porównania jej do waluty zagranicznej.

Z DCC na pewno będą zmuszone skorzystać osoby których bank nie obsługuje przewalutowania transakcji. Taka sytuacja może mieć teoretycznie miejsce, ale nie udało nam się znaleźć żadnych wiarygodnych informacji na ten temat. Tak czy inaczej zawsze lepiej jest wcześniej wymienić pieniądze w kantorze internetowym takim jak Walutomat. Problem odrzucenia transakcji bez DCC dotyczy prawdopodobnie osób mieszkańców innych krajów niż Polska, których waluty podlegają bardzo dużym wahaniom kursowym.

Zalety DCC

Udowodniliśmy już, że DCC jest prawie zawsze droższe od zwykłej transakcji kartą za granicą. Czy to oznacza, że DCC nie posiada żadnych zalet? Okazuje się, że z pewnych powodów DCC może być korzystne dla klientów. Jest tak głównie z dwóch powodów:

  • Otrzymujemy precyzyjną informację o zapłaconej kwocie za granicą we własnej walucie.
  • Wydaną kwotę można od razu wliczyć w wydatki, co jest szczególnie przydatne dla osób podróżujących służbowo.

Osoby, których karta i waluta są spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego również mogą uznać transakcję DCC za korzystną. W takim przypadku bankomaty naliczają niekiedy dodatkową opłatę za przetworzenie transakcji w walucie innej niż euro, przez co wypłata stosunkowo małej kwoty pieniędzy może być bardziej korzystna przez DCC.

Teoretyczną korzyść z użycia DCC mogą też zauważyć posiadacze kart kredytowych. Transakcje zagraniczne dokonywane kartą kredytową są rozliczane niekiedy dopiero po kilku dniach. Oznacza to, że przyszły kurs może być mniej korzystny od obecnego, bo wartość waluty się zmieni się w czasie.

Jak uniknąć opłat za DCC?

By uniknąć kosztownego DCC wystarczy wybrać na ekranie terminalu lub bankomatu zapłatę w walucie kraju, w którym przebywamy. Konwersją zajmie się wtedy wystawca karty, czyli bank, co właściwie zawsze jest korzystne. DCC zazwyczaj nie jest nazywane przez terminale DCC. Na ekranie pojawia się jedynie informacja o tym, czy chcemy zapłacić w walucie lokalnej czy też własnej i o różnicy kursowej pomiędzy konwersją przez terminal a uśrednionym kursem Europejskiego Banku Centralnego.

W skrócie:

  • Na ekranie bankomatu lub terminala pojawi się okno z możliwością wyboru waluty lokalnej lub waluty karty (PLN), wraz z informacją o procentowej różnicy wobec kursu EBC oraz ewentualnie informacją o dodatkowej opłacie za wypłatę bez DCC.
  • Wybieramy opcję zapłaty w walucie lokalnej.
  • W żadnym miejscu nie musi zostać użyty skrót DCC albo jego rozwinięcie!

Wymiana przez bank nie jest jednak rozwiązaniem idealnym. To wciąż droga usługa. Banki naliczają nawet 3 proc. marży za konwersję, albo przeliczają walutę po własnym, niekorzystnym kursie. Znacznie lepiej jest założyć konto walutowe z kartą walutową i zasilić je odpowiednią kwotą przed wyjazdem na wakacje po wymianie pieniędzy w kantorze internetowym.

Inną opcją jest zamówienie w banku karty wielowalutowej, która dokonuje konwersji po kursach Visa lub MasterCard. Kursy tych operatorów nie są tak niskie jak te w kantorach internetowych, ale wystarczająco niskie na potrzeby osoby przebywającej na wakacjach.


  1. www.test.de/Geldabheben-im-Ausland-Wie-Sie-Kostenfallen-vermeiden-5014581-0/