Za co zostały ukarane BNP Paribas, Millennium i Santander Bank?

UOKiK ukarał trzy banki za nieprecyzyjne określenie zasad ustalania kursów walut przez które przeliczane są raty kredytów. Kryteria ustalania spreadów walutowych stosowane przez BNP Paribas, Millennium i Santander były niejasne. Zdaniem UOKiK zasady ustalania kursów walut przez banki powinny być precyzyjne, tak, aby konsumenci mogli sprawdzić, czy nie płacą zbyt dużo za wymianę pieniędzy do spłaty kredytu.

Ukarane banki ustalały kurs walut w oparciu o średni kurs walutowy na rynku międzybankowy, który nie został w żadnym miejscu zdefiniowany. Źródło ustalania kursów podane przez te instytucje nie jest dostępne dla konsumentów.

Nieprecyzyjne zapisy w umowach kredytowych

Oprócz braku precyzyjnego wskazania źródła kursów walut BNP Paribas stosował w dodatku wartość Współczynnika Korygującego Kupna (WKK) oraz Współczynnik Korygujący Sprzedaży (WKS), które, zdaniem UOKiK były zbyt niejasne i nieprecyzyjne.

W umowach Banku Millennium pojawił się zapis informujący konsumentów, że kurs kupna i sprzedaży z Tabeli Kursów Walut Obcych może odbiegać od kursu bazowego o nie więcej niż 10 proc. W Santanderze kurs nie mógł za to odbiegać o więcej niż 1 proc. od kursu prezentowanego przez Reuters. BNP Paribas zastrzegał. że wysokość spreadu walutowego nie może być większa niż 10 proc. średniego rynkowego kursu waluty. To ze względu na takie praktyki wiele osób decyduje się na samodzielną wymianę walut do spłaty kredytu przez kantory internetowe, takie jak Cinkciarz, czy Walutomat.

Wszystkie te zapisy były nieprecyzyjne, gdyż żaden z wymienionych banków nie wskazał w jaki sposób ustalane są odchylenia kursu kupna i sprzedaży. Konsumenci mają, zdaniem UOKiK, mieć prawo do samodzielnej oceny rzetelności wyliczenia kursu walut przez bank. W przypadku wspomnianych umów kredytowych było to bardzo utrudnione. Dodatkowo instytucje nie podawały, kiedy i ile razy dziennie publikują swoje tabele kursów walut. W związku z tym konsumenci mogli mieć wątpliwości, czy bank nie narzuca im niekorzystnych kursów.

Wysokość kary dla BNP Paribas, Millennium i Santander Bank Polska

Za wspomniane praktyki Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył następujące kary:

  • BNP Paribas – 26 625 686 zł
  • Bank Millennium – 10 464 213 zł
  • Santander Bank Polska – 23 634 055 zł

Oprócz kar finansowych Banki mają powiadomić swoich klientów o decyzji Urzędu. Niedozwolone zapisy umów są od tej pory niewiążące i należy je traktować tak, jakby w ogóle ich nie było. W związku z decyzją konsumenci mogą dochodzić roszczeń. Decyzja nie jest prawomocna, co oznacza, że Banki mogą się od niej odwołać do sądu.

Nie są to pierwsze kary tego typu. W podobnych sprawach ukarane zostały już Deutsche Bank Polsk i Getin Noble Bank. Prowadzone są też postępowania wobec Raiffeisen Bank International, PKO BP, BPH oraz Pekao SA.

źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16770