Bankomat nie wypłacił pieniędzy? Właściwa procedura postępowania

Tylko w ostatnich trzech miesiącach 2019 roku mieszkańcy naszego kraju wypłacili z bankomatów niemal 91 mld zł3. Co zrobić, jeśli konto bankowe wskazuje pobranie środków, mimo iż bankomat wcale nie wypłacił nam pieniędzy? Uspokajamy! Można odzyskać całą sumę. Dziś dzięki aplikacjom bankowym natychmiast otrzymujemy powiadomienie o każdej operacji na koncie. Co za tym idzie, można z miejsca zareagować, przyspieszając obrót spraw.

Zbierz dowody transakcji i złóż reklamację do banku

Jeśli bankomat nie wypłacił pieniędzy, należy:

 1. Wziąć potwierdzenie transakcji, które jest podstawą każdej reklamacji.
 2. Zrobić zrobić zdjęcie komunikatu, który wyświetlił się na ekranie bankomatu, w razie gdy nieopatrznie zrezygnowaliśmy z potwierdzenia lub bankomat go nie wydrukował.
 3. Zapisać numer identyfikacyjny bankomatu, z którego próbowaliśmy wypłacić gotówkę.
 4. Zapisać datę, godzinę i adres miejsca, w którym doszło do tego zdarzenia.
 5. Zadzwonić do właściciela lub serwisanta bankomatu. Powiadomienie o niewłaściwym działaniu urządzenia będzie dodatkowym dowodem przemawiającym na naszą korzyść.
 6. Zadzwonić na infolinię banku i zgłosić problem. Jeśli będzie taka możliwość, konsultant poinformuje nas o przyczynie błędnego pobrania środków (np. kiedy doszło do przeciążenia systemu).
 7. Złożyć reklamację do banku. W wielu bankach można zgłosić reklamację telefonicznie. Zapytajmy, czy jest taka możliwość, zgłaszając informację o zdarzeniu.

Bankomat Euronet nie wypłacił pieniędzy, a pobrał z konta

Nie musimy wypłacać gotówki w bankomacie własnego banku. Możemy korzystać z urządzenia dowolnego banku, również z bankomatów Euronet, największej niezależnej sieci bankomatów na terenie naszego kraju.

Jeżeli problem z wypłatą dotyczy bankomatu niniejszej sieci, również idziemy do naszego banku. To z nim podpisaliśmy umowę konta bankowego i karty płatniczej, którą posłużyliśmy się przy danej transakcji, i do niego zgłaszamy się z reklamacją.

Odrzucona wypłata kartą Revolut

Dzisiaj coraz więcej osób korzysta z karty wielowalutowej Revolut. Umożliwia realizację płatności w różnych walutach bez prowizji i dodatkowych opłat. Można nią również wypłacać pieniądze z bankomatu – do 200 euro miesięcznie bez żadnych opłat.

Najczęstsze powody odrzucenia wypłaty z bankomatu kartą Revolut (i pozostałymi kartami płatniczymi) to awaria bankomatu, błędny PIN lub blokada karty. Bankomat nie zrealizuje transakcji również wtedy, kiedy będziemy chcieli wybrać kwotę większą, niż wskazują na to dostępne środki. W razie, gdy spotka nas taka sytuacja, należy upewnić się, że nie zablokowaliśmy ani nie zastrzegliśmy karty, a następnie skontaktować się z usługodawcą.

Jak złożyć reklamację do banku?

Po zebraniu dowodów zdarzenia, należy napisać reklamację do banku. Powinna dokładnie przedstawiać zaistniałą sytuację i wskazywać:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby zainteresowanej,
 • godzinę, datę i miejsce zdarzenia,
 • wysokość błędnie pobranej przez bank kwoty,
 • numer identyfikacyjny bankomatu, z którego chcieliśmy wypłacić gotówkę,
 • nazwę banku, do którego należy bankomat,
 • oczekiwanie, w tym przypadku żądanie zwrotu nienależnie pobranych środków,
 • numer rachunku, na który bank ma dokonać zwrotu środków.

Bank może się do nas zwrócić celem otrzymania dodatkowych dokumentów. Do reklamacji powinniśmy dołączyć potwierdzenie transakcji.

Reklamacja wypłaty z bankomatu – wzór

Przygotowaliśmy wzór reklamacji wypłaty z bankomatu, którym można się posiłkować, zwracając się do banku o zwrot niesłusznie pobranych środków: Wzór reklamacji wypłaty z bankomatu.

Zasady rozpatrywania reklamacji przez bank. Nadwyżka w bankomacie

Jak wygląda procedura rozpatrywania reklamacji? Bank kontaktuje się z właścicielem bankomatu, aby:

 • prześledzić historię transakcji,
 • sprawdzić ilość pozostałej gotówki w bankomacie i orzec zgodność tej kwoty ze zrealizowanymi wypłatami.

Nadwyżka w bankomacie będzie oznaką rozbieżności między kwotami zadysponowanymi a wypłaconymi. Jeśli nadwyżki nie będzie, ale elektroniczny monitoring transakcji wskaże problemy techniczne przy danej wypłacie, może się okazać, że pieniądze trafiły w ręce osoby trzeciej. Wtedy sytuacja staje się trudniejsza.

W dużej mierze błędne transakcje są automatycznie identyfikowane, a środki zwracane na konto bankowe klienta od razu po rozliczeniu bankomatów, jeszcze przed złożeniem przez klienta reklamacji. Jeśli jakaś transakcja jest niejednoznaczna i nie można jej rozpatrzyć w trybie automatycznym, będzie czekać na zweryfikowanie w indywidualnym trybie reklamacyjnym.

Jak odzyskać niewypłacone pieniądze z bankomatu, kiedy bank odrzuci reklamację?

Bank może nie uznać reklamacji, jeżeli nie mamy dowodu błędnie przeprowadzonej transakcji, wniosek nie zawiera wystarczających informacji albo właściciel bankomatu stwierdza, że nie ma nadwyżki w bankomacie.

W takiej sytuacji należy:

 • złożyć odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji,
 • zgłosić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego lub wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego.

Bankomat nie wypłacił pieniędzy, a pobrał z konta – czy można temu zapobiec?

Czy można zapobiec sytuacji, w której bankomat nie wypłaci pieniędzy, ale pobierze je z konta? Przede wszystkim należy wybierać bezpieczne bankomaty, najlepiej zlokalizowane w monitorowanych miejscach.

Nagranie znacznie ułatwi odzyskanie nienależnie zaksięgowanych środków. Warto również w miarę możliwości korzystać z bankomatu swojego banku – wtedy postępowanie reklamacje jest dużo szybsze, a duże kwoty wypłacać bezpośrednio w placówce. Należy też unikać bankomatów, które wyglądają na uszkodzone i zawsze pamiętać o wzięciu potwierdzenia transakcji. Im większą zachowamy ostrożność, tym mniej narazimy się na kłopoty z wypłatą gotówki.


 1. Narodowy Bank Polski, raport 2019 r.