Czym jest Tarcza Finansowa PFR?

Tarcza Finansowa Państwowego Funduszu Rozwoju jest częścią rządowej Tarczy Antykryzysowej mającej ograniczyć gospodarcze skutki pandemii koronawirusa w Polsce. Po spełnieniu prostych warunków, takich jak wykazanie spadku dochodów w związku z epidemią, można w ramach Tarczy otrzymać znaczne środki, które można przeznaczyć na cele związane z działalnością gospodarczą.

Spłata środków przyznanych przez Fundusz rozpoczyna się dopiero po roku, a dodatkowo, po spełnieniu warunków takich jak utrzymanie obecnego zatrudnienia, można liczyć na umorzenie subwencji w wysokości do 75 proc. przyznanej kwoty. Środki działają więc nieco jak częściowo bezzwrotna pożyczka dla firm. Maksymalna kwota dodatkowych środków dla mikrofirm wynosi 324 000 zł, a małych i średnich firm nawet do 3 500 000 zł. Zobacz szczegóły w dalszej części artykułu.

Warunki wsparcia

Pieniądze z PFR mogą otrzymać przedsiębiorstwa w których w dowolnym miesiącu od lutego 2020 roku odnotowano spadek obrotów o co najmniej 25% wynikający z pandemii koronawirusa. Wsparcie mogą otrzymać

 • Mikrofirmy, których zatrudnienie dnia 31 grudnia 2019 roku wynosiło nie więcej niż 9 pracowników (bez właściciela), a obrót firmy lub suma bilansowa nie przekraczają 2 mln euro. Przeznaczono dla nich wsparcie o łącznej wartości 25 mld złotych.
 • Małe firmy, których zatrudnienie dnia 31 grudnia 2019 roku wynosiło nie więcej niż 49 pracowników (bez właściciela),a obrót firmy lub suma finansowa nie przekraczają 10 mln euro.

Pracowników przy wyliczaniu wielkości firmy wylicza się na podstawie osób zatrudnionych na umowę o pracę i sumowanie ich etatów. Przykładowo, firma w której pracuje 10 osób na pół etatu jest mikrofirmą, gdyż zsumowane etaty wynoszą 5.

Aby otrzymać wsparcie firma nie może znajdować się w trakcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub restrukturyzacji. Rząd uznaje, że na wsparcie zasługują jedynie firmy faktycznie płacące podatki w Polsce. Z tego powodu wsparcie otrzymają firmy, które posiadają rezydencję podatkową i przez ostatnie 2 lata rozliczały podatki na terytorium Polski. Jeżeli firma funkcjonuje krócej niż 2 lata, to powinna rozliczać podatki w Polsce przez cały okres swojej działalności. Od tej zasady istnieją wyjątki. Wsparcie można otrzymać również zobowiązując się do przeniesienia rezydencji podatkowej w ciągu 9 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia. Obowiązują również inne wyjątki, m.in. zobowiązanie firmy do przeprowadzenia inwestycji w Polsce, ale dotyczą one raczej dużych firm.

Firma otrzymująca wsparcie nie może zalegać z płatnościami podatków oraz składek ZUS w dniu złożenia wniosku lub na koniec 31 grudnia 2019 roku. Jeżeli zalegała lub zalega w jednym z tych dni, to przysługuje jej wsparcie. Odroczenie ZUS w ramach tarczy antykryzysowej nie liczy się jako zaleganie ze składkami.

Ze wsparcia nie mogą też otrzymać firmy z sektora finansowego oraz prowadzące działalność wątpliwą z powodów etyczno-moralnych.

Wsparcie z Tarczy można łączyć ze zwolnieniem ze składek ZUS, świadczeniami postojowymi, wszelkimi ulgami podatkowymi, gwarancjami z BGK oraz gwarancjami de minimis.

Ile pieniędzy można dostać?

Wsparcie dla mikrofirm może wynosić do 324 000 zł, a dla małych i średnich firm do 3 500 000 zł. Jak obliczyć maksymalną możliwą wysokość wsparcia z Tarczy Finansowej?

Dla mikrofirm:

 • Jeżeli spadki przychodów ze sprzedaży wynoszą od 25 do 50 proc. to na każdego zatrudnionego można otrzymać 12 000 zł, czyli mnożąc to przez maksymalną liczbę osób zatrudnionych w mikrofirmie, która wynosi 9, łącznie można dostać do 108 000 zł.
 • Jeżeli spadki przychodów ze sprzedaży wynoszą od 50 do 75 proc. to na każdego zatrudnionego można otrzymać 24 000 zł, czyli mnożąc to przez maksymalną liczbę osób zatrudnionych w mikrofirmie, która wynosi 9, łącznie można dostać do 216 000 zł.
 • Jeżeli spadki przychodów ze sprzedaży wynoszą od 75 do 100 proc. to na każdego zatrudnionego można otrzymać 36 000 zł, czyli mnożąc to przez maksymalną liczbę osób zatrudnionych w mikrofirmie, która wynosi 9, łącznie można dostać do 324 000 zł.

Dla małych i średnich firm:

 • Jeżeli spadek obrotów wynosi od 25 do 49 proc. to maksymalna kwota subwencji wynosi 4 proc. łącznych przychodów przedsiębiorcy z 2019 roku.
 • Jeżeli spadek obrotów wynosi od 50 do 74 proc. to maksymalna kwota subwencji wynosi 6 proc. łącznych przychodów przedsiębiorcy z 2019 roku.
 • Jeżeli spadek obrotów wynosi od 75 do 100 proc. to maksymalna kwota subwencji wynosi 8 proc. łącznych przychodów przedsiębiorcy z 2019 roku.

Zatrudnieni pracownicy przy wyliczaniu maksymalnej kwoty finansowania liczą się niezależnie od formy prawnej zatrudnienia. Każda osoba współpracująca liczy się jako jeden etat, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Zatrudnione osoby do maksymalnej kwoty finansowania wylicza się więc w odrębny sposób od samej klasyfikacji wielkości firmy.

Pamiętajmy, że maksymalna kwota subwencji nie jest kwotą która należy się wnioskującej firmie! To jedynie wartość, ponad którą PFR nie przyzna subwencji.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z Tarczy Finansowej?

Wniosek o środki z Tarczy Finansowej można złożyć wyłącznie przez elektroniczne konto firmowe jednego z banków biorących udział w programie. Nie można tego dokonać w urzędzie czy przez portal biznes.gov.pl. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

 • Rolnicy do otrzymania środków muszą posiadać numer REGON.
 • Jeżeli nie jesteś właścicielem firmy, to musisz posiadać pełnomocnictwo do jej reprezentacji i dysponowania środkami.
 • Przygotuj dane finansowe: wysokość obrotów oraz liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etat jak bez przeliczania.
 • Deklaracje VAT muszą zostać złożone w czasie umożliwiającym przetworzenie ich przez Ministerstwo Finansów przed przyznaniem finansowania.

Jak wygląda spłata środków z PFR?

Spłata subwencji rozpoczyna się po 12 miesiącach od dnia otrzymania dodatkowych środków. Spłaca się ją w 24 miesięcznych, równych i nieoprocentowanych ratach. Takiej pożyczki nie wpiszemy więc w koszty prowadzenia działalności, bo jest tak naprawdę darmowa. W zależności od różnych czynników i spełnionych warunków Tarczy, takich jak utrzymanie zatrudnienia można umorzyć do 75 proc. otrzymanych środków.

Tarcza finansowa – jakie banki przyjmują wnioski?

Niestety, nie wszystkie banki w Polsce pozwalają na złożenie wniosku o dofinansowanie z PFR. Prezentujemy listę banków, które pozwalają na wniosek z poziomu bankowości elektronicznej, czyli jedyną dopuszczoną przez PFR drogę ubiegania się o finansowanie.

 • Alior Bank
 • Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze
 • Bank Millennium
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy
 • BNP Paribas Bank Polska
 • BOŚ Bank
 • Citi Handlowy
 • Credit Agricole
 • Getin Noble Bank
 • Idea Bank
 • ING Bank Śląski
 • mBank
 • Nest Bank
 • PKO Bank Polski
 • Santander Bank Polska
 • SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze

Składanie i rozliczanie wniosków jest całkowicie darmowe. Decyzja jest podejmowana na podstawie oświadczeń wypełnionych podczas składania wniosku, danych z banku, ZUS oraz Ministerstwa Finansów.