Rolowanie pożyczki, czyli co?

Zaciąganie kolejnego kredytu konsumpcyjnego w celu spłacenia pierwszego zobowiązania, a potem następnego, aby oddać wcześniejszy i tak w kółko – to najprostszy sposób na opisanie zjawiska rolowania. Sytuacja wynika z braku możliwości oddania należności w terminie określonym umową. W przypadku banku jest to zwykle branie kolejnego kredytu. Z kolei firma pożyczkowa pozwala swojemu klientowi wielokrotnie przedłużać okres spłaty należności, czyli ciągle przesuwać termin oddania pieniędzy. W firmach pożyczkowych przedłużenie pożyczki zwykle jest możliwe na kolejne 7, 14 lub 30 dni. Co więcej, z tej usługi można korzystać wielokrotnie.

Przedłużanie pożyczki drogą do nadmiernego zadłużenia

Przedłużenie pożyczki każdorazowo to wydatek od kilku do nawet kilkunastu procent wartości pożyczki. Zdarza się, że taki proces trwa nawet kilka lat. W tym czasie instytucja finansowa ma stały zysk z opłat pobieranych z tytułu podarowania pożyczkobiorcy dodatkowego czasu, a klient podwyższa poziom swojego długu, który wciąż zwiększa się z racji naliczanych odsetek i kosztów związanych z dogodnym (jak mogłoby się wydawać) rozwiązaniem.

Rolowanie pożyczki – jak go uniknąć?

Aby ustrzec się przed nadmiernym zadłużeniem z tytułu rolowania pożyczki, musimy jeszcze na etapie rozważań o zaciągnięciu zobowiązania dokładnie przeanalizować, jaka kwota oraz okres spłaty będą dla nas bezpieczne. Bezpieczne, czyli odpowiadające naszym aktualnym możliwością finansowym. Stąd, przed złożeniem wniosku o pożyczkę, należy zestawić swoje wydatki z zarobkami (najlepiej zrobić bilans dwóch najbliższych miesięcy). Do tego trzeba wziąć pod uwagę, że przez okres spłaty zobowiązania mogą zdarzyć się sytuacje wymagające sięgnięcia głębiej do portfela. Kolejnym krokiem już po otrzymaniu pieniędzy jest dbanie o terminową spłatę. Najlepiej wyznaczyć sobie dzień na oddanie należności w okolicach terminu otrzymywania wypłaty. Można też, w momencie napływu dodatkowej gotówki, zdecydować się na wcześniejszą spłatę.

Rolowanie pożyczek ma ukrócić przyjęta przez Sejm (10 lipca 2015 roku) tzw. ustawa antylichwiarska. Zgodnie z nowymi przepisami, ma zostać wprowadzony limit kosztów pozaodsetkowych (w sumie będą one mogły wynosić maksymalnie 55 proc. wartości pożyczki), który dodatkowo, w przypadku kilku pożyczek zaciągniętych w ciągu 120 dni w tej samej firmie, będzie powodował naliczanie opłat jedynie od pierwszego udzielonego zobowiązania. Tym samym rolowanie pożyczki stanie się niedochodowym przedsięwzięciem.