Jak zrobić przelew do urzędu skarbowego?

Przelew do urzędu skarbowego wykonuje się inaczej, niż zwykły przelew przez internet. Przekonamy się o tym, kiedy będziemy chcieli uregulować niedopłatę podatku, zapłacić zaległy mandat albo rozliczyć podatek VAT, prowadząc działalność gospodarczą.

Jak zrobić przelew do urzędu skarbowego? Przelew do US można wykonać na trzy sposoby:

 1. przez internet w systemie bankowości elektronicznej (mobilnej lub internetowej),
 2. w placówce banku lub Poczty Polskiej,
 3. w urzędzie skarbowym.

Najprościej i najszybciej jest zrobić przelew do urzędu skarbowego przez internet, z dowolnego konta bankowego. Do tej pory wykonywaliśmy przelew do US na numer rachunku bankowego właściwego urzędu. Od 1 stycznia 2020 roku każdy podatnik ma przypisany indywidualny rachunek podatkowy. Co to oznacza?

Indywidualny rachunek podatkowy do rozliczeń z US

Tzw. mikrorachunek podatkowy służy do wpłat podatków PIT, CIT oraz VAT. Od 2020 roku bez względu na to, w jakim urzędzie się rozliczamy i jaki podatek z wyżej wymienionych chcemy uregulować, podajemy ten sam numer indywidualnego rachunku podatkowego. Mikrorachunek podatkowy służy również do regulowania należności za zwłokę w płatnościach podatkowych. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacamy zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Banki mają swoje godziny sesji wychodzących i przychodzących, i zgodnie z nimi realizują przelewy. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT płacimy zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Numer mikrorachunku podatkowego należy wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/. Można to zrobić w każdej chwili. Potrzeba do tego wyłącznie numeru NIP lub PESEL.

Przelew do urzędu skarbowego – identyfikacja zobowiązania i pozostałe rubryki

Jak wypełnić przelew do US? Logujemy się na konto w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej i wybieramy „przelew podatkowy”. Następnie uzupełniamy formularz przelewu, podając kolejno:

 • nazwę i adres zobowiązanego (płatnika). W systemie bankowości internetowej/mobilnej pole uzupełnia się automatycznie,
 • numer rachunku zobowiązanego (płatnika). W systemie bankowości internetowej/mobilnej pole uzupełnia się automatycznie,
 • numer rachunku podatkowego (wcześniej podawaliśmy nazwę organu podatkowego i właściwy dla niego numer),
 • symbol formularza np. PIT-5 (zaliczka na podatek dochodowy) czy PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych),
 • identyfikator płatnika, czyli numer NIP, REGON, PESEL, numer i serię dowodu osobistego lub numer i serię paszportu bez znaków rozdzielających (kresek oraz spacji),
 • okres podatku (składa się z trzech elementów: rok: dwie ostatnie cyfry roku; typ okresu: R-rok, K-kwartał, M-miesiąc, D-dekada miesiąca, J-dzień; numer okresu),
 • identyfikację zobowiązania (tylko jeżeli należność wynika z decyzji, bądź tytułu wykonawczego. Jeśli płacimy podatek dochodowy czy VAT, rubryka pozostaje pusta),
 • kwotę przelewu.

Wykaz symboli stosowanych przy wpłatach należności podatkowych znajdziemy w załączniku nr 4 obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Sposób wypełnienia formularza przelewu do urzędu skarbowego może się różnić, zależnie od banku. Jeśli chcemy, aby przelew dotarł od razu, możemy wybrać opcję przelewu natychmiastowego.

Jak wypełnić przelew do urzędu skarbowego – wzór wpłaty gotówkowej

Jeżeli chcemy zrobić przelew do Urzędu Skarbowego bezpośrednio w kasie US, wypełniamy druk przelewu podatkowego. Na druku znajdują się elementy znane nam z formularza przelewu dostępnego w systemie bankowości internetowej/mobilnej, czyli:

 • nazwa organu podatkowego (każdy znak w oddzielnej kratce, przy wypełnianiu pismem ręcznym to maksymalnie 27 znaków),
 • indywidualny rachunek podatkowy (wcześniej właściwy numer rachunku bankowego organu podatkowego),
 • WP (W – wpłata gotówkowa, P – polecenie przelewu; pole wypełnia jednostka przyjmująca formularz zlecenia płatniczego),
 • kwota (wpisana cyframi, grosze należy oddzielić przecinkiem),
 • numer rachunku bankowego zobowiązanego,
 • nazwa i adres zobowiązanego,
 • NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego,
 • typ identyfikatora,
 • okres (rok, typ okresu, numer okresu),
 • symbol formularza lub płatności,
 • identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie),
 • pieczęć, data i podpis zobowiązanego.

Błędny przelew do urzędu skarbowego – co zrobić?

Błędny przelew bankowy może się zdarzyć każdemu. Co zrobić, jeśli wykonaliśmy błędny przelew do US? Jeszcze do końca 2019 roku pomyłka najczęściej dotyczyła przelewu do niewłaściwego urzędu. W takiej sytuacji musieliśmy przesłać do urzędu pisemną prośbę o przekazanie otrzymanej wpłaty na konto właściwej instytucji.

Mikrorachunek podatkowy zminimalizował ryzyko wystąpienia tego błędu. Może się jednak zdarzyć, że przelejemy niewłaściwą kwotę. Nadpłatę podatku możemy pozostawić na poczet zapłaty przyszłych zobowiązań lub sporządzić wniosek o zwrot nadpłaconej sumy. W razie, gdy przelaliśmy za niską kwotę podatku, powinniśmy jak najszybciej dopłacić różnicę. Warto się pospieszyć, aby urząd nie naliczył odsetek od zaległości podatkowych. Lepiej nie mieć długów względem Urzędu Skarbowego i w razie potrzeby wziąć pożyczkę online na jak najszybsze uregulowanie płatności.