Co można zyskać w promocji?Do 250 zł
Do kiedy trwa promocja?Do 31 stycznia 2021 roku

Komu przyniesie korzyść program poleceń w Citi?

Kiedy chcemy założyć nowe konto bankowe, warto poinformować o tym fakcie znajomych. Być może upatrzony przez nas rachunek jest korzystny nie tylko ze względu na brak opłat, ale podlega również programowi poleceń. To szczególny rodzaj promocji, w których za rekomendowanie usług danego banku bonus pieniężny uzyskać mogą stali klienci.

Od niedawna pod nazwą „Polecam CitiKonto – edycja I” taki program funkcjonuje również w Citi Handlowym. Kto weźmie w nim udział? Polecający musi mieć w Citi podstawowe konto osobiste lub główną kartę kredytową banku. Polecany z kolei nie mógł być posiadaczem, współposiadaczem ani pełnomocnikiem rachunku osobistego lub oszczędnościowego w tej instytucji po 1 stycznia 2020 roku. Co muszą zrobić obie osoby, aby naliczyła się premia za rekomendację?

Jakie warunki spełnić musi polecający CitiKonto?

Uczestnik programu poleceń Citi, który rekomenduje usługi banku znajomemu lub członkowi rodziny, nie będzie miał zbyt wielu argumentów poza zadowoleniem z dotychczasowej współpracy z instytucją. Premia wypłacana jest bowiem wyłącznie polecającemu. Na całe szczęście udział w akcji „Polecam CitiKonto – edycja I” nie nie wyłącza udziału poleconego ani polecającego w promocjami, konkursach i ofertach specjalnych organizowanych przez bank. Nowy klient ma zatem szansę na zgarnięcie bonusu 150 zł za założenie konta w Citi!

Jakie są tymczasem zadania polecającego? Aby zarobić 50 zł za polecenie CitiKonta, należy:

  1. Za pomocą formularza na stronie https://www.citibank.pl/formularz/konta/citikonto/polecaj-konto/ wygenerować link polecający poprzez podanie swojego imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. Osobę polecaną możemy również zgłosić za jej zgodą w oddziale banku, przez telefon albo na stronie internetowej Citi.
  2. Do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kalendarzowego, który następuje po miesiącu zgłoszenia rekomendacji, wykonać co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydawaną do konta lub kartą kredytową.

Za tak przeprowadzone działania można otrzymać maksymalnie 5 premii po 50 zł. Zwolniona z podatku nagroda wypłacona zostanie w miesiącu następującym po tym, gdy swoich powinności dopełni polecany.

Jakie wymagania stawia promocja przed nowym klientem Citi?

Niestety, w przeciwieństwie chociażby do programu poleceń Santandera, polecany nie ma szansy otrzymać analogicznej kwoty. Sprawia to, że dopingowanie go do wypełniania założeń promocji jest trudniejsze. A nowy klient w ramach programu poleceń Citi korzystać musi z konta naprawdę aktywnie.

Co należy do jego zadań? Powinien:

  1. Do 31.01.2021 r. otworzyć konto w Citi na podstawie polecenia, o czym poinformuje przedstawicieli banku wypełniając odpowiedni formularz.
  2. W pierwszym miesiącu następującym po miesiącu otworzeniu konta zapewnić wpływy na konto z tytułu wynagrodzenia (oprócz umów liczą się także świadczenia emerytalne czy socjalne w rodzaju 500+) o łącznej kwocie minimum 2000 zł.
  3. W drugim miesiącu zalogować się choć raz do aplikacji mobilnej Citi Mobile i otrzymać wpłatę z konta w innym banku na sumę co najmniej 100 zł.
  4. W trzecim miesiącu dokonać transakcji bezgotówkowych kartą wydawaną do CitiKonta za pośrednictwem systemu płatności Google Pay lub Apple Pay na łączną kwotę minimum 100 zł.