Czym jest pożyczka leasingowa?

Zastanawiając się co będzie korzystniejszą formą finansowania przedsiębiorstwa – kredyt gotówkowy czy leasing, możemy wybrać opcję łączącą cechy obydwu zobowiązań, czyli pożyczkę leasingową. Można ją rozumieć jako rodzaj kredytu udzielanego przez firmę leasingową, a nie przez bank. Warunki przyznania pożyczki są podobne jak w przypadku leasingu – znaczenie ma zdolność leasingowa klienta.

Okres finansowania pożyczki leasingowej wynosić może od 6 do 120 miesięcy, przy czym pożyczkobiorca nie musi być płatnikiem VAT. Maksymalna możliwa do uzyskania kwota uzależniona jest od zdolności kredytowej oraz ceny zabezpieczenia w postaci finansowanego aktywa. Zależnie od oferty wybranego leasingodawcy, wkład własny klienta może być niski lub zerowy.

Z danym Związku Polskiego Leasingu wynika, że branża leasingowa w 2017 roku sfinansowała aktywa o wartości 67,8 mld złotych. W stosunku do roku poprzedniego oznacza to wzrost o aż 15,7 proc. Pojazdy lekkie stanowiły 45 proc. ogółu finansowania, a maszyny i urządzenia 20,35 proc. Wzrost odnotował także segment sprzętu budowlanego (27,35 proc.) i rolniczego (45,38 proc.).

Leasing a pożyczka leasingowa – główne różnice

Leasing to alternatywa dla kredytu na rozwój firmy i pożyczki dla firm. Polega on na przekazaniu leasingobiorcy prawa do używania towarów nie będących jego własnością, w zamian za miesięczne opłaty z tytułu używania tych przedmiotów. Spłacana jest tym samym wartość leasingowanego sprzętu.

Umowa leasingu musi trwać co najmniej dwa lata. Wcześniejsze odstąpienie leasingu może być dla przedsiębiorcy niekorzystne finansowo. Cesja leasingu na firmę trzecią pozwoli uniknąć strat. Przejąć leasing od dotychczasowego korzystającego może każdy, na kogo zgodzi się leasingodawca. Umożliwia to kontynuację umowy na dotychczasowych warunkach, jednak przez inny podmiot.

Wśród wielu rodzajów leasingu najczęściej wykorzystywane są dwa:

 • Leasing operacyjny – jest to umowa stosunkowo krótkotrwała, a leasingobiorca nie staje się właścicielem przedmiotu i nie ma obowiązku jego amortyzacji. Na jego koszt składają się raty leasingowe, opłata wstępna, wydatki związane z eksploatacją przedmiotu i ubezpieczenie.
 • Leasing finansowy – trwa ok. 5-7 lat. Leasingobiorca może zostać właścicielem przedmiotu od wejścia w życie umowy lub nieodpłatnie przejąć/nabyć przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy. Na koszt składa się amortyzacja, część odsetkowa raty leasingowej oraz wydatki związane z eksploatacją przedmiotu i ubezpieczeniem.

Pożyczka leasingowa (podobnie jak leasing) może być wykorzystana tylko do finansowania środków trwałych. Te dwa zobowiązania różni jednak czas trwania umowy. Minimalny okres leasingu operacyjnego wynosi od 2 do 3 lat. Czas trwania pożyczki leasingowej ustalają indywidualnie leasingodawcy i może on sięgać nawet 7-10 lat.

Pożyczka jest udzielana klientowi na zakup wybranego środka trwałego, przy czym pożyczkobiorca staje się właścicielem nabytego sprzętu. Podobnie jak kredyt bankowy pożyczka leasingowa obniża ocenę punktową (BIK) firmy, podczas gdy leasing nie ma na nią żadnego wpływu. Ponadto do rat pożyczki nie dolicza się podatku VAT, a leasing traktowany jako usługa jest obciążony tym podatkiem.

Pożyczka leasingowa – na co ją wziąć i dla kogo będzie korzystna?

Pożyczka leasingowa finansować może wyłącznie środki trwałe, nie zaś bieżące wydatki i inwestycje. Środki trwałe są to wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, rzeczowe składniki majątku posiadanego przez przedsiębiorcę. Ich wartość przekracza zazwyczaj 10 000 zł, a okres użytkowania może być dłuższy niż rok.

Chociaż na innych warunkach pożyczka może finansować to samo co leasing, m.in.

 • samochody osobowe i dostawcze,
 • pojazdy ciężarowe,
 • maszyny i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (np. maszyny rolnicze),
 • sprzęt rolniczy, medyczny i sprzęt IT,
 • nieruchomości.

Firmy leasingowe chętniej udzielają pożyczek na zakup środków trwałych wyprodukowanych przez renomowanych producentów i pochodzących od wiarygodnych dostawców. W związku z tym, że pożyczka nie jest traktowana jako usługa, może być wpisana w koszt prowadzenia działalności gospodarczej i nie musi być objęta podatkiem od towarów i usług. Co za tym idzie jest ona lepszym niż leasing rozwiązaniem przy zakupie pojazdów używanych od sprzedawców indywidualnych.

Kto może wnioskować o pożyczkę leasingową?

Przy pożyczce leasingowej podatek VAT wliczony jest w ratę miesięczną (a nie płatny jest z góry jak w leasingu) i naliczany tylko od wartości posiadanego sprzętu. Dlatego jest to rozwiązanie chętnie wybierane przez:

 • przedstawicieli zawodów zwolnionych z podatku VAT,
 • osoby wykonujące wolne zawody,
 • przedsiębiorców i rolników (także osób świadczących usługi bez działalności gospodarczej),
 • firmy ubiegające się o dotacje UE.

Weryfikacja zdolności leasingowej jest podobna jak przy leasingu. Wpływa na nią pozytywna punktacja BIK i brak wpisów w bazach dłużników. Pożyczka na niższe kwoty często nie wymaga się przedstawiania dokumentów potwierdzających stan sytuacji finansowej.

Jaki jest koszt pożyczki leasingowej?

Koszt pożyczki leasingowej jest porównywalny z kosztem kredytu inwestycyjnego.
Odsetki pożyczki oraz amortyzacja środka trwałego wliczane są w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest jednorazowe odliczenie VAT-u i jednorazowa amortyzacja.

Ponadto pożyczkobiorca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wykupem sprzętu na własność lub przeniesieniem własności. Wkład własny bywa jednak wyższy niż w przypadku leasingu, ponieważ pożyczkobiorca jest właścicielem środka trwałego, co podnosi ryzyko firmy leasingowej.

Duże pożyczki wymagają zbadania zdolności kredytowej wnioskującego. Jest ona weryfikowana na podstawie deklaracji podatkowych i innych dokumentów finansowych oraz zabezpieczenia spłaty.

Zabezpieczeniem pożyczki leasingowej może być:

 • zastaw rejestrowy na finansowanym środku trwałym,
 • cesja z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej,
 • weksel z deklaracją wekslową,
 • cesja z dotacji UE.

Zalety pożyczki leasingowej – dlaczego warto wziąć pożyczkę leasingową?

Pożyczka leasingowa łączy w sobie mocne strony zarówno kredytu jak i leasingu operacyjnego. Coraz więcej klientów sektora finansowego docenia jej zalety, takie jak:

 • długi okres finansowania (do nawet 7 lat),
 • brak minimalnego okresu trwania pożyczki,
 • możliwość uzyskania wysokich kwot,
 • szybki proces weryfikacyjny,
 • zerowy lub niski wkład własny,
 • rata pożyczki jest zwolniona z VAT,
 • możliwość pożyczki w innej walucie, w której osiągane są przychody, np. euro,
 • możliwe finansowanie projektów dotowanych przez UE,
 • posiadanie środka trwałego na własność,
 • raty równe, malejące, sezonowe – z możliwością zmiany harmonogramu ich spłat.

Wady pożyczki leasingowej – na co zwrócić uwagę?

W niektórych przypadkach pożyczka leasingowa może być jednym z najkorzystniejszych sposobów zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa. Jak każda oferta rynku finansowego nie jest ona pozbawiona wad. Jakie to wady?

 • pożyczka przyznawana jest tylko na aktywa trwałe, a nie na dowolny cel,
 • nie ma możliwości finansowania bieżących wydatków i inwestycji,
 • trudno uzyskać pożyczkę na maszyny nietypowe i będące nowością w swojej dziedzinie,
 • pożyczka obniża zdolność kredytową (BIK), a leasing nie ma na nią żadnego wpływu.