Czym jest gwarancja de minimis?

Mówiąc najprościej, gwarancja de minimis jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem kredytu obrotowego lub inwestycyjnego na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie uregulował zobowiązania w terminie, który został wcześniej określony w umowie kredytowej. Dzięki temu bank może uzyskać pewność, że kredytobiorca spłaci zaciągnięte zobowiązanie finansowe.

Gwarancje de minimis zostały wdrożone przede wszystkim w celu poprawy finansowania funkcjonowania, jak i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku tego instrumentu finansowego Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę gwaranta. Oznacza to, że w razie problemów ze spłatą kredytu przez przedsiębiorcę BGK weźmie za to odpowiedzialność.

W tym miejscu należy podkreślić, że taka gwarancja stanowi zabezpieczenie maksymalnie do 3,5 mln złotych, czyli około 60 proc. zobowiązania na okres najwyżej 27 miesięcy – istnieje szansa na wydłużenie tego okresu nawet do 99 miesięcy jednak tylko i wyłącznie w przypadku kredytu inwestycyjnego. Warto też pamiętać, że skorzystanie z tego rozwiązania wiąże się z preferencyjną opłatą – 0,5% od kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Oferty kredytów z gwarancją de minimis – w jakich bankach je znajdziemy?

Na naszym rynku dostępnych jest wiele ofert z kredytami z gwarancją de minimis. Gdzie możemy je uzyskać? Na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego, który na zlecenie państwa zajmuje się obsługą tych tych gwarancji, znajdziemy informacje, że kredyty z takim zabezpieczeniem obecnie może udzielać 18 banków, poniżej wymieniliśmy je wszystkie, sprawdź!

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Gwarancja de minimis jest formą zabezpieczenia wierzytelności i jeżeli uznamy, że to rozwiązanie będzie dobre dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, powinniśmy zastanowić się nad tym, aby z niego skorzystać. Wszelkie informacje na temat tego, jak przebiega proces ubiegania się o kredyt z taką gwarancją oraz jakie trzeba będzie spełnić wymagania względem banku, znajdziesz w kolejnych akapitach naszego artykułu. Przeczytaj!

Kredyt z gwarancją de minimis – warunki

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę, że zanim będzie mógł uzyskać kredyt z gwarancją de minimis, najpierw musi spełnić kilka warunków. Podstawowym wymaganiem, do jakiego należy się zastosować jest posiadanie zdolności kredytowej, ponieważ na jej podstawie zostanie podjęta decyzja o udzieleniu firmie dodatkowych pieniędzy. Do czego jeszcze trzeba się zastosować?

Niektóre banki w przypadku kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis wymagają minimum 12-miesięcznego okresu istnienia firmy, w innych instytucjach są to nawet 24 miesiące. Początkujący przedsiębiorcy nie powinni się tym jednak przejmować, ponieważ na rynku jest dostępnych również wiele ofert dostosowanych dla nowych działalności gospodarczych.

Trzeba wiedzieć, że z takiej opcji finansowania nie będą mogły skorzystać firmy, które wyczerpały już limit de minimis (200 tys. euro w ciągu trzech poprzednich lat) na różne dotacje, ulgi czy zwolnienia podatkowe. Dlatego przed wnioskowaniem o dodatkowe pieniądze od Banku Gospodarstwa Krajowego, najpierw należy upewnić się, czy nie naruszyliśmy tego limitu.

Jak przebiega procedura ubiegania się o kredyt z gwarancją de minimis?

Proces uzyskania kredytu z gwarancją de minimis w zasadzie nie różni się od tego, który obowiązuje w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego. Niezwykle ważną kwestią w kontekście tej procedury jest to, że kredytobiorca nie będzie musiał dostarczać żadnych formalności w Banku Gospodarstwa Krajowego, wystarczy, że przedstawimy niezbędne dokumenty w wybranym przez siebie banku.

Ubieganie się o taki rodzaj zobowiązania finansowego jest naprawdę proste i nie wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Jak przebiega? Najpierw należy złożyć w banku dwa wnioski: pierwszy powinien dotyczyć tylko i wyłącznie kredytu, natomiast drugi prośby o przyznanie gwarancji de minimis. Oprócz tego należy jeszcze przekazać instytucji następujące dokumenty:

 • dokumenty rejestrowe firmy (np. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP),
 • dokumenty finansowe (za określony okres funkcjonowania firmy),
 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami względem urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • dokument informujący o otrzymywanej lub nieotrzymywanej pomocy publicznej,
 • weksel z deklaracją wekslową,
 • zaświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (po uzyskaniu gwarancji).

Często bywa też tak, że banki przed udzieleniem kredytu dodatkowo proszą przedsiębiorców o złożenie oświadczenia majątkowego, zeznania podatkowego za ostatni pełny rok obrachunkowy lub prognozy wyników finansowych w okresie spłaty kredytu. W niektórych przypadkach wymagane jest również wykazanie dodatkowego zabezpieczenia zobowiązania finansowego.

Gwarancja de minimis – zalety i wady

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu z gwarancją de minimis na rozwój swojej działalności gospodarczej, najpierw powinniśmy dokładnie przeanalizować jego wszystkie pozytywne, jak i negatywne strony. Poniżej wskazaliśmy najważniejsze zalety i wady tego rozwiązania finansowego, dzięki temu dowiemy się, czy jest przeznaczone dla nas, zapoznaj się!

Zalety:

 • kredyt z gwarancją de minimis jest dostępny dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową,
 • z takiego rozwiązania mogą skorzystać klienci, którzy nie posiadają wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • proces wnioskowania o taki kredyt jest naprawdę prosty, wszystkie sprawy związane z jego uzyskaniem można załatwić w banku kredytującym bez konieczności informowania innych instytucji,
 • w zależności od banku, dodatkowe pieniądze mogą znaleźć się na koncie firmy nawet nawet w ciągu 24 godzin,
 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji de minimis,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu np. poprzez przyjęcie niższej marży lub prowizji.

Wady:

 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis nie mogą go przeznaczyć na inwestycje kapitałowe, zakup instrumentów finansowych, wierzytelności czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.