Zadłużenie Polaków coraz poważniejsze

Długi Polaków wskazują, że mieszkańcy naszego kraju niezbyt dobrze radzą sobie z regulowaniem wierzytelności. Według danych Raportu InfoDług, na koniec 2016 roku z terminowym zwrotem zobowiązań problem miało 2 mln 322 tys. klientów. Po roku kwota, z którą zalegają, wzrosła o jedną czwartą (10,93 mld zł) i wynosi już 53,69 mld. Najbardziej zadłużona osoba musi zwrócić 102 mln zł. Takich rekordów nikt nie powinien pobijać.

Najczęstszym powodem długów jest błędna ocena własnych możliwości finansowych. Nieuregulowane płatności nie przechodzą bez echa. Są skrzętnie odnotowywane przez rejestry dłużników oraz bazy danych, takie jak Biuro Informacji Kredytowej. Do takich zbiorów trafiają zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Tych złych chcielibyśmy się pozbyć – czy jest możliwe czyszczenie BIK?

Wpis do BIK – jak trafia do bazy danych?

Zacznijmy od tego, w jaki sposób wpis do BIK jest w niej umieszczany? Powinniśmy wiedzieć, że Biuro Informacji Kredytowej nie zajmuje się przekazywaniem danych, a jedynie – ich administrowaniem. Dostarczaniem danych zajmują się instytucje pozabankowe, a celem tego działania jest poprawa bezpieczeństwa polskiego systemy finansowego. Dane są przesyłane za każdym razem, gdy bierzemy kredyt czy pożyczkę, jak też w momencie, kiedy dopiero składamy wniosek o zobowiązanie. Informacje są aktualizowane co 7 dni, jeśli doszło do jakiejkolwiek zmiany.

Jak sprawdzić, czy jestem w BIK? Należy pobrać raport BIK, dostępny również w bezpłatnej formie. Darmowy raport Biura Informacji Kredytowej nie przedstawia pełnych danych, ale pozwala zapoznać się z kluczowymi dla nas zapisami. Przekazywane informacje mogą być pozytywne albo negatywne. Te pozytywne pozostaną w bazie pod warunkiem, że zgodzimy się na ich przetwarzanie. Te negatywne z kolei mogą widnieć w niej przez kolejne 5 lat bez naszej zgody. Co więcej, mimo obietnic wielu firm – nie można ich wymazać. Instytucja wskazuje tylko trzy sytuacje, kiedy można złożyć wniosek o usunięcie danych z BIK.

Czyszczenie BIK – kiedy jest to dopuszczalne?

Kiedy negatywne informacje trafiają do Biura Informacji Kredytowej? Wystarczy, że minie 60 dni od opóźnienia w płatnościach i 30 kolejnych dni od poinformowania o zamiarze ich przetwarzania. W jakim przypadku wobec tego można wnioskować o czyszczenie BIK?

Wnioskowanie o czyszczenie BIK jest dopuszczalne w trzech sytuacjach:

  • odwołanie przez zainteresowanego zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, zgodnie z art. 105a ust.2 Prawa bankowego albo upłynięcie terminu, na który udzielił takiej zgody;
  • upływ 5-letniego terminu, kiedy dane mogą być przetwarzane bez zgody klienta;
  • błędne lub omyłkowe wpisanie danych do systemu BIK.

Jeśli żadna z tych sytuacji nas nie dotyczy, nie będziemy mieć takiej możliwości. Negatywne wpisy w bazie danych Biura Informacji Kredytowej mogą być powodem odrzucenia naszego wniosku o pożyczkę lub kredyt. Są jednak inne rozwiązania, z których można skorzystać. Jednym z nich jest restrukturyzacja długu.

Restrukturyzacja zadłużenia w bankach

Restrukturyzacja długu to sposób na uniknięcie problemów z istniejącymi wierzytelnościami, kiedy nie możemy sobie z nimi poradzić. Polega na wydłużeniu okresu spłaty, czasowym zawieszeniu regulowania rat, udzieleniu nowego kredytu w celu spłaty poprzedniego, umorzeniu części zadłużenia lub na konsolidacji chwilówek. Dzięki temu unikniemy konsekwencji nierzetelnych płatności, w tym utraty płynności finansowej oraz wpisu na listę dłużników. Jeśli zostaliśmy wpisani do BIK, mimo iż nasze zaległości nie przekroczyły 60 dni, wtedy możemy złożyć wniosek o cofnięcie negatywnych wpisów. W przeciwnym wypadku nic nie będziemy mogli zrobić, jedynie lepiej dbać o nasz budżet w przyszłości. O restrukturyzację można wnioskować samodzielnie, nie potrzeba nam do tego pomocy zewnętrznych firm.

Instytucje pozabankowe również nie pozostawiają nas samych ze swoimi problemami. Proponują skorzystanie z niestandardowych form pożyczek, które mogą wesprzeć nas w trudnej sytuacji finansowej.

Pożyczki dla zadłużonych

Czy otrzymanie pożyczki online ze złą historią kredytową jest możliwe? Chociaż obowiązkiem pożyczkodawców jest skrzętne sprawdzenie klientów w rejestrach długów, udzielają również niestandardowych form wsparcia finansowego. Są to tzw. pożyczki dla zadłużonych, które pozwalają uzyskać dodatkowe środki, pod warunkiem zapewnienia innych zabezpieczeń spłaty zobowiązania. Jakich? W zależności od oferty, pożyczkodawca może wymagać zastawu (pożyczka pod zastaw samochodu w Autokapital.pl) albo osoby poręczyciela, biorącego odpowiedzialność za długi pożyczkobiorcy (pożyczka z gwarantem w Rapida Money).

Pamiętajmy, aby nie brać pożyczki na spłatę zaległych płatności! W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem będzie pożyczka konsolidacyjna, która łączy kilka należności. Zamiast wielu rat, musimy regulować jedno zobowiązanie, jakie w dodatku często jest mniej kosztowne. Warto korzystać z takich rozwiązań, ponieważ przez negatywną historię kredytową, instytucje finansowe nie mają do nas zaufania.

Znaczenie historii kredytowej

Historia kredytowa ma zatem ogromne znaczenie dla naszej wiarygodności finansowej. Bez niej będziemy mieć ograniczony dostęp do oferty sektora pozabankowego, nie wspominając już o bankowych kredytach gotówkowych. Warto podkreślić, że nie tylko negatywna przeszłość finansowa ma znaczenie – istotny jest również jej brak. Aby z powodzeniem dostać swój pierwszy kredyt, należy pomyśleć nad drobnymi zobowiązaniami albo nad kartą kredytową podczas studiów. Młodzi ludzie często otrzymują negatywne odpowiedzi na złożone aplikacje o zastrzyk gotówkowy, ponieważ nie mają historii w BIK. Przez zupełny brak informacji o danej osobie, zwłaszcza instytucje bankowe mogą bać się powierzać jej pieniądze.

Dlatego warto krok po kroku, w świadomy i przemyślany sposób budować historię zobowiązań, w przyszłości otrzymując znacznie bardziej korzystne warunki kredytowania. O takich sprawach warto myśleć zawczasu, dzięki temu dane na nasz temat w BIK nie będą budzić żadnych wątpliwości.

“Czyszczenie BIK nie jest możliwe, dlatego zawsze powinniśmy z rozsądkiem podchodzić do oferty instytucji bankowych i pozabankowych. Nie starajmy się o dodatkowe środki w pośpiechu, zawsze dokładnie przemyślmy wszystkie za i przeciw, aby decyzje związane z budżetem, nigdy nie kosztowały nas utraty wiarygodności finansowej” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.