Zadłużenie Polaków to wciąż aktualny problem

Problem ze spłatą kredytu dotyczy wielu Polaków. Oni codziennie zadają sobie pytanie, co zrobić z opóźnieniem spłaty raty kredytu gotówkowego i każdego innego zobowiązania, które jest źródłem ich kłopotów. Niestety, umiejętne radzenie sobie z długami nie jest zaletą mieszkańców naszego kraju. Wręcz przeciwnie – raty kredytu często nas przytłaczają. Według danych z początku października 2017 roku, wartość przeterminowanych długów wynosi 25 mld zł. 3 mln nieuregulowanych wierzytelności należy do 1,8 mln Polaków. Najbardziej nierzetelnymi płatnikami są mężczyźni, mający do zwrotu aż 19 mld zł. Dlaczego się zadłużamy? Głównie przez pożyczki, umowy telekomunikacyjne oraz kredyty.

Przerwa w spłacie kredytu nie jest sytuacją bez wyjścia. Można skutecznie poradzić sobie z chwilową niedyspozycją finansową, która dotknęła nasz budżet. Co zrobić, aby znowu widzieć przyszłość w pozytywnych barwach?

Negocjacje z bankiem

Przede wszystkim nie można unikać kontaktu z instytucją bankową, licząc na przedawnienie długu. Chociaż zadłużenie wynikające z braku spłaty kredytu gotówkowego albo pożyczki przedawnia się po trzech latach, wedle obowiązującego prawa, wierzyciel nadal jest upoważniony do domagania się zwrotu należności. Bowiem wraz z przedawnieniem roszczenie nie wygasa, cały czas można dochodzić zwrotu należności przed sądem. Dopiero kiedy dłużnik zgłosi zarzut przedawnienia, sąd przyzna mu rację. W innym przypadku firma windykacyjna bez problemu uzyska nakaz zapłaty przedawnionej wierzytelności, ponieważ instytucja sądowa nie ma obowiązku gruntownego badania sprawy.Rząd pracuje nad ustawowym zakazem dochodzenia roszczeń przedawnionych, jednak jest to dopiero projekt nowelizacji.

Dzięki negocjacjom z bankiem można wyjść z kryzysu, wspólnie wyszukując rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron. Nie powinniśmy zwlekać z podjęciem rozmów. Im wcześniej zgłosimy się do instytucji, tym większe są szanse, że nasze prośby zostaną rozpatrzone pozytywnie. O co możemy się starać?

Zawieszenie spłaty kredytu

Pierwszą możliwością jest zawieszenie spłaty kredytu, czyli tzw. wakacje kredytowe. Warto zorientować się, najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej, czy wybrany przez nas bank pozwala na czasowe zaprzestanie regulowania rat. Dzięki temu unikniemy konsekwencji związanych z nieterminowymi płatnościami. Czasami banki przystają na kilkumiesięczne zawieszenie spłaty, nie zwalniając nas jednak z opłacania odsetek od kredytu. Zawieszenie dotyczy jedynie samej raty. Co więcej, należy też liczyć się z prowizją od wakacji kredytowych. Instytucje finansowe starają się pomagać klientom, ale każda dodatkowa usługa zwykle wiąże się z opłatami.

Spłata kredytu gotówkowego przy przestrzeganiu zapisów umowy jest dla nas bardzo istotna. Jeśli nie dostosujemy się do początkowych ustaleń, stracimy wiarygodność finansową. Wówczas przyszłe starania o zastrzyk gotówkowy mogą okazać się bezowocne.

Zmiana wysokości rat kredytu gotówkowego

Trudną sytuację w finansach można także unormować przez zmianę wysokości rat kredytu gotówkowego. Początkowo wydaje nam się, że ustalona wielkość płatności nie zaburzy spokoju zarządzania budżetem. Nieprzewidziane wypadki i niespodziewane koszty mogą sprawić, że dotychczasowa rata okaże się zbyt duża.

Niekiedy problemem jest nie sama wysokość raty, ale dzień jej płatności. Ustalając warunki umowy przed wzięciem kredytu, nie zwróciliśmy uwagi, kiedy otrzymujemy wypłatę. Przez to nie jesteśmy w stanie zgromadzić potrzebnych środków na czas. Wtedy wyeliminowanie kłopotu może okazać się bardzo proste.

Wydłużenie okresu kredytowania

Jeśli ani wakacje kredytowe, ani zmiana wysokości rat kredytu gotówkowego nie są rozwiązaniami, które byłyby dla nas pomocne, być może bardziej dogodne będzie złożenie wniosku o wydłużenie okresu kredytowania? Bonus w postaci dodatkowego czasu na uregulowanie kredytu może okazać się zbawienny dla naszego budżetu. Dzięki temu obniżymy comiesięczną ratę.

Miejmy jednak na uwadze fakt, że nowy termin spłaty roszczenia jest równoznaczny ze zwiększeniem się kwoty, którą będziemy musieli zapłacić. Bank doliczy dodatkowe odsetki, ale skoro dzięki temu unikniemy komornika, warto rozważyć takie wyjście. Pamiętajmy, żeby dokładnie przeliczyć wszelkie koszty i zaplanować swoje finanse, mając na względzie wszystkie opłaty.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Również, kiedy mamy kredyt mieszkaniowy, możemy uzyskać potrzebną pomoc. Jeżeli straciliśmy pracę i zarejestrowaliśmy się jako osoby bezrobotne, złóżmy wniosek o środki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Od 12 lutego 2016 roku Fundusz ten udziela wsparcia na okres nawet do 18 miesięcy, w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu hipotecznego, jednak nie więcej niż 1500 zł miesięcznie.

Takie wsparcie należy oczywiście zwrócić, ale dopiero po 2 latach od dnia zakończenia otrzymywania pomocy. Ze środków mogą korzystać osoby, które straciły pracę nie ze swojej winy. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie jest więc dla osób zwolnionych dyscyplinarnie ani tych, które same złożyły wypowiedzenie. Co, jeśli pracujemy, a mimo nie dajemy rady spłacać należności? Kiedy miesięczna rata kredytu przekracza 60% naszego dochodu, wówczas również możemy wnioskować o taką pomoc. Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia należy składać w placówkach banków, które udzieliły nam kredytu mieszkaniowego.

Konsolidacja kredytu

Korzystnym rozwiązaniem może okazać się również konsolidacja zobowiązań. Jest szczególnie atrakcyjną propozycją dla osób, które mają problem z terminowym regulowaniem kilku równoczesnych płatności.

Na czym polega kredyt konsolidacyjny? To połączenie różnych wierzytelności (np. kredytu gotówkowego, hipotecznego i pożyczki ratalnej) w jedną należność, często o dużo niższej wysokości, niż suma pojedynczych wierzytelności. Dokładna kwota zależy od warunków, które proponuje nam bank oraz od okresu kredytowania. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość otrzymania dodatkowej sumy, jaka posłuży nam do opłacenia najpilniejszych potrzeb.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kiedy rata nas przytłacza, ostatecznym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Warunek jest jeden – długi nie mogą wynikać z naszej winy. Jeśli mieliśmy niedostateczną wiedzę albo wykażemy, że nie rozumieliśmy kwestii formalnych, sąd również może przychylić się do naszej prośby i umorzyć zobowiązania. Tak samo, jak w przypadku utraty pracy, choroby albo uczestniczenia w wypadku, który spowodował szkody zdrowotne. Każda sprawa jest dokładnie badana, aby wykluczyć nieuczciwość wnioskodawcy.

Kto na pewno nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? To osoba aktualnie prowadząca działalność gospodarczą albo posiadająca taką działalność w ciągu ostatniego półrocza. To nas nie dotyczy? W takim razie możemy złożyć wniosek w sądzie upadłościowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.

Jak kontaktować się z bankiem?

Jak kontaktować się z bankiem, kiedy mamy problem ze spłatą kredytu?

Trzy podstawowe sposoby kontaktu z instytucją bankową:

  1. Wizyta w oddziale banku.
  2. Telefon na infolinię.
  3. Złożenie wniosku drogą pocztową albo mailową.

Nie jest istotne, jaki sposób wybierzemy. Najważniejsze to nie bagatelizować kłopotów i rozmawiać w celu wypracowania najlepszego rozwiązania. Brak jakichkolwiek działań nie sprawi, że problemy znikną. Wręcz przeciwnie, kłopoty będą narastały i prędzej czy później będziemy musieli zmierzyć się z przykrymi konsekwencjami swoich decyzji.

Brak spłaty kredytu – konsekwencje

Brak spłaty kredytu zawsze będzie wiązać się z konsekwencjami.

Niedotrzymanie terminu regulacji zadłużenia może doprowadzić do:

Utraty wiarygodności finansowej związanej z wpisem do rejestru dłużników. ERIF? KRD? BIG InfoMonitor? W każdej z tych baz będziemy mogli znaleźć swoje dane, jeżeli o ustaloną ilość dni przekroczymy termin płatności. Nierzetelni dłużnicy są również odnotowani w Biurze Informacji Kredytowej. Pobierając bezpłatny raport BIK, dowiemy się, w jakim świetle postrzegają nas instytucje finansowe,

Postępowania windykacyjnego, a jeśli działania windykatora nie przyniosą efektów – postępowania komorniczego. Uprawnienia komornika są dużo większe. Z inicjatywy wierzyciela w celu spłaty długu może zajmować kolejne elementy naszego majątku,

Spirali zadłużenia – często staramy się uregulować ratę za pomocą kolejnego kredytu czy pożyczki online. Nim się obejrzymy, nasz budżet będzie w kompletnej ruinie. O wsparcie finansowe trzeba się starać z głową – wtedy będzie służyć, a nie szkodzić. Jeśli nie mamy z czego spłacić pierwszej wierzytelności, lepiej niż aplikować o kolejną, jest ograniczyć wydatki czy znaleźć lepszą pracę.

“Kłopoty ze spłatą kredytu mogą narodzić się w najmniej oczekiwanym momencie – ważne, abyśmy od nich nie uciekali. Skontaktujmy się z bankiem, w którym mamy uciążliwy dla nas kredyt, przedstawmy swoją sytuację i zapoznajmy się z propozycją rozwiązania tego problemu. Tylko tak mamy szansę wyjść na prostą” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.