Co można zyskać w promocji?Do 150 zł w formie kieszonkowego
Do kiedy trwa promocja?Do 31 stycznia 2021 roku

W jakim wieku można stać się uczestnikiem promocji BNP Paribas dla nieletnich?

Normą jest już fakt, że rachunku osobiste zakładają osoby poniżej 18 roku życia. Często głównym kryterium było dla nich posiadanie konta bankowego w tej samej instytucji, co rodzice. Trwająca do końca stycznia 2021 roku promocja BNP Paribas sprawić może, że silniejszym wabikiem będzie premia za założenie konta wypłacana przez bank. Kto może zawalczyć o 150 zł?

W dwóch wariantach promocji, zależnych od dokładnego wieku, wezmą udział nieletni z przedziału wiekowego 7-18. Do 13. roku życia do akcji będą musieli zgłosić ich rodzicę, a po jego ukończeniu wystarczy zgoda opiekuna prawnego. Jeśli chcą otrzymać od BNP Paribas pieniądze, nie mogli brać wcześniej udziału w podobnych akcjach: Kieszonkowe 2020 oraz Kieszonkowe do Szkoły.

Jakie są warunki otrzymania Kieszonkowego dla Samodzielniaka dla najmłodszych?

Promocja „Kieszonkowe dla Samodzielniaka” związana jest z poszerzeniem oferty banku o Konta Samodzielniaka, które założyć można nawet dla nowo narodzonych. Niestety, kieszonkowe od BNP Paribas otrzymać można najwcześniej po ukończeniu 7. roku życia.

Co muszą zrobić rodzice, aby ich dziecko z przedziału wiekowego 7-13 zasłużyło na kieszonkowe w wysokości 25 zł miesięcznie?

  1. Do 31.01.2021 r. podpisać w placówce banku umowę Konta Karty Samodzielniaka (wymogiem jest też posiadanie dostępu do bankowości elektronicznej).
  2. Dopilnować, aby dziecko wykonało stacjonarnie co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych wydawaną do konta Kartą Samodzielniaka lub transakcji zbliżeniowych poprzez Mikrokartę Samodzielniaka w miesiącu następującym po miesiącu otwarcia konta.
  3. Kontynuować to łącznie przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych (choć pominięcie jednego z nich nie eliminuje z możliwości otrzymania kieszonkowego w następnym miesiącu).

Warunki nieco różnią się w przypadku nieletnich z przedziału wiekowego 13-18. Przede wszystkim Jak działa promocja BNP Paribas w ich przypadku? Spełnić muszą następujące wymagania:

  1. Do 31.01.2021 r. za zgodą rodziców założyć w placówce Konto Samodzielniaka z dostępem do GOonline i GOmobile.
  2. Wykonać co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych wydawaną do konta Kartą do Dorosłości (w tym przypadku mogą być to transakcje internetowe) w miesiącu następującym po miesiącu otwarcia konta.
  3. Kontynuować to łącznie przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych (choć pominięcie jednego z nich nie eliminuje z możliwości otrzymania kieszonkowego w następnym miesiącu).

W obu przypadkach kieszonkowe ląduje na koncie do 8. dnia miesiąca następującego po tym, w którym wykonane zostało zadanie. Bonus jest oczywiście zwolniony z podatku. Niestety, jeżeli nieletni ukończy w międzyczasie 18 lat, promocja nie będzie już go dotyczyła. Otrzyma bonus wyłącznie za miesiące, w których nie posiadał jeszcze dowodu.