Analiza finansowa firmy za pośrednictwem wskaźników zadłużenia

Analiza zadłużenia firmy to jeden z głównych sposobów na ocenę skuteczności wykorzystania środków finansowych przedsiębiorstwa. Dzięki niej można się dowiedzieć, czy jest się w stanie obsłużyć posiadane zobowiązania finansowe, oraz czy firma w pełni wykorzystuje swoje możliwości pożyczkowe.

Podstawą analiz jest wyliczenie szeregu wskaźników zadłużeń, z których najważniejszym jest wskaźnik zadłużenia ogólnego. Dzięki niemu dowiemy się najwięcej o zadłużeniu przedsiębiorstwa i jego możliwościach kredytowych. Wartości wskaźników powinny być wyliczane i obserwowane regularnie, aby umożliwić ocenę stanu finansowego firmy i jego tendencji do zmian na przestrzeni czasu.

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia stanowi skuteczną metodę zestawienia zobowiązań firmy z jej majątkiem, czyli ogółem aktywów. W ten sposób uzyskujemy wgląd w to, jaki stopień funduszy przedsiębiorstwa stanowią środki zapożyczone oraz czy przychody generowane przez firmę są w stanie pokryć te zobowiązania.

Dzięki temu otrzymujemy najbardziej ogólny obraz struktury finansowania aktywów firmy. Możemy z niego wyczytać, czy przedsiębiorstwo wykorzystuje swoje możliwości pożyczkowe i robi to odpowiedzialnie. Wysoka wartość ogólnego zadłużenia oznacza, że firma może mieć problemy z obsługą swoich zobowiązań finansowych. Przyjmuje się, że wartości powyżej 0,67 sugeruje wysokie ryzyko kredytowe. Jeżeli wskaźnik ten rośnie z biegiem czasu, ujawnia on pogarszającą się sytuację finansową. Z drugiej strony, jeżeli maleje, wykazuje on wzrastającą niezależność finansową przedsiębiorstwa.

Jak obliczyć ogólne zadłużenie?

Aby obliczyć ogólne zadłużenie, wystarczy podzielić sumę zobowiązań przedsiębiorstwa przez wszystkie zasoby finansowe firmy. W zobowiązaniach uwzględnimy koszty obsługi wszystkich aktywnych pożyczek i kredytów, czyli tych, których przedsiębiorstwo jeszcze nie spłaciło. Do zasobów finansowych zaliczamy aktywa, czyli obecnie kontrolowane przez firmę zasoby majątkowe uzyskane w przeszłości.

Zadłużenie ogólne = suma zobowiązań / wszystkie aktywa razem.

Czym jest wskaźnik zadłużenia długoterminowego?

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego pozwala określić jaka część kapitału własnego firmy jest równoważna jej zobowiązaniom. W tym przypadku uwzględniamy tylko zadłużenia długoterminowe, a więc takie, które będą trwały dłużej niż 12 miesięcy.

Często nazywamy to obliczenie wskaźnikiem długu lub ryzyka. Gdy jego wartość znajduje się poniżej 1, możemy być przekonani, że firma posiada więcej kapitału własnego niż zadłużeń długoterminowych. Gdy jest odwrotnie i wartość przekroczy 1, mowa o silnym zadłużeniu.

W większości przypadków, długoterminowe zadłużenie nie stanowi zagrożenia dla przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak jego wysoka wartość utrzymuje się przez okres wielu miesięcy, może dojść do zachwiania płynności finansowej w firmie.

Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia długoterminowego?

W celu jego obliczenia wystarczy podzielić zobowiązania długoterminowe przez kapitał własny. Do zobowiązań zaliczymy wszystkie umowy pożyczkowe i kredyty, których harmonogram spłat na dany moment obejmuje 12 miesięcy lub więcej. Kapitał własny uwzględnia wartość aktywów spółki oraz wartość jej zobowiązań.

Zadłużenie długoterminowe = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny

Czym jest wskaźnik zadłużenia kapitału własnego?

Dzięki wskaźnikowi zadłużenia kapitału własnego można poznać relacje kapitałów obcych do kapitałów własnych przedsiębiorstwa, aby określić ich udział w jego finansowaniu. Dla małych przedsiębiorstw typowym wynikiem jest wartość w okolicach 3,0. Duże i średnie przedsiębiorstwa, które nie są przesadnie zadłużone, przez większość czasu w roku będą posiadać wskaźnik w okolicach wartości 1,0.

Uzyskane z obliczeń dane należy obserwować na przestrzeni czasu. Najważniejsze w tym przypadku są tendencje wzrostu i upadku zadłużenia. Jeżeli wartość regularnie narasta, oznacza to, że wzrasta zadłużenie i ryzyko finansowe firmy. W idealnej sytuacji zadłużenie kapitału własnego będzie maleć z powrotem do poprzednich wartości po każdym, czasowym wzroście.

Jak obliczyć zadłużenie kapitału własnego?

W celu wyliczenia zadłużenia kapitału własnego należy podzielić łącznie zobowiązania firmy przez całość kapitału własnego. Obliczenia przeprowadza się dla danych z jednego lub czterech ostatnich okresów. Obie potrzebne nam wartości funkcjonują tak samo, jak w poprzednich obliczeniach, w których z nich korzystaliśmy.

Zadłużenie kapitału własnego = suma zobowiązań / kapitał własny

Czy wskaźniki zadłużenia wpływają na zdolność kredytową firmy?

Wskaźniki zadłużenia kapitału, a w szczególności kapitału ogólnego, pozwalają zobrazować zadłużenie firmy oraz poddać analizie jego strukturę. Banki często wykorzystują te statystki do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa przy udzielaniu kredytów. Jeżeli wskaźniki mają tendencję wzrostową, a wartość zobowiązań jest wysoka, firma może spotkać się z trudnościami w pozyskiwaniu nowych pożyczek.

Wartości należy jednak analizować, mając na uwadze wyniki typowe dla naszego rodzaju przedsiębiorstwa. Przykładowo, restauracje mają zazwyczaj dużo wyższe współczynniki zadłużeń niż firmy IT. Zanim wpadniemy w panikę na widok swoich obliczeń, należy dowiedzieć się, jakie wartości są oczekiwane w naszej branży. Jeżeli mamy obawy co do stanu swojej firmy, bądź chcemy uzyskać bardziej szczegółowy obraz jej zadłużenia, warto przeprowadzić dogłębną analizę. Nasi eksperci przygotowali poradnik, który pomoże ci zapoznać się z wieloma innymi metodami analizy zadłużenia firmy.

Jeżeli szukasz dofinansowania dla firmy, a tym bardziej, gdy masz problem ze znalezieniem uczciwej oferty pożyczkowej dla swojego przedsiębiorstwa, polecamy skorzystać z naszej porównywarki usług pożyczkowych dla firm lub regularnie aktualizowanego rankingu pożyczek dla firm. W ten sposób oszczędzisz dużo czasu, mając dostęp do zestawienia najlepszych ofert przygotowanych przez ekspertów rynku pożyczkowego.