Kiedy wypowiedzenie umowy pożyczki jest możliwe?

Zazwyczaj biorąc pożyczkę online jesteśmy przekonani, że będzie nam niezbędna. Faktycznie – często jest to ostatnia deska ratunku. Według badań przeprowadzonych dla Net Credit, Polacy biorący pożyczkę najczęściej podejmują taką decyzję spontanicznie, w związku z nagłymi wydatkami. Tak deklaruje aż 66 proc. badanych. Nic więc dziwnego, że niejednokrotnie rezygnują oni z pożyczki1. Nie oznacza to, że wszyscy pożyczamy pochopnie. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy błędnie oceniamy naszą sytuację i chcemy zrezygnować z wcześniej zaciągniętej pożyczki Jak się okazuje, mamy do tego prawo i – co istotne – wcale nie musimy uzasadniać naszej decyzji. Firmy pożyczkowe nie wnikają, z jakiego powodu chcemy anulować umowę. Musimy pamiętać, że na rezygnację z pożyczki mamy 14 dni od podpisania umowy z firmą pożyczkową. Odstąpić od umowy pożyczki może również usługodawca, co wymaga dokładniejszego omówienia.

Złożenie rezygnacji z naszego zobowiązania w instytucji pozabankowej nie powinno być problematyczne. W tym celu powinniśmy wypełnić odpowiedni formularz, który jest jednym z załączników do umowy, którą wcześniej podpisaliśmy. Jeżeli go nie posiadamy, to możemy sami przygotować taki wniosek. Musimy go zatytułować: „Odstąpienie od umowy/Formularz odstąpienia od umowy”. Następnie deklarujemy odmowę, powołując się na rozdział 5 ustawy o kredycie konsumenckim. Znajdują się tam sprecyzowane wymogi, które dotyczą przebiegu odstępowania od umowy, jak również zakazu ponoszenia kosztów tego procederu przez konsumenta. Z tego rozdziału dowiemy się też, że mamy 14 dni na złożenie formularza, o którym mowa.

Rzecz jasna, do formularza odstąpienia od umowy pożyczki powinniśmy dodać również datę zawarcia umowy i wpłynięcia środków na nasze konto, jak również kwotę pożyczki, okres kredytowania i informacje o dodatkowych kosztach. Prawidłowe złożenie aplikacji w ciągu 14 dni, jest gwarantem uznania wniosku przez firmę pożyczkową.

Znajomość swoich praw pomoże przy rezygnacji z kredytu lub pożyczki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do rezygnacji przysługuje nam bez względu na to gdzie podpiszemy umowę pożyczkową, tj. w placówce firmy pożyczkowej, w naszym domu (tzw. home services) czy też przez internet. Następnie w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinieneś zwrócić środki, które firma pożyczkowa przelała na twoje konto. Jeśli nie dotrzymamy tego terminu rezygnacja z pożyczki nie będzie możliwa i będziemy musieli ją spłacać według wcześniej ustalonego harmonogramu. Jednak nie powinniśmy wpadać w panikę, w razie problemów ze spłatą możemy przedłużyć termin zwrotu pożyczki.

Kiedy dochodzi do wypowiedzenia umowy przez pożyczkodawcę?

Warto wspomnieć, że istnieją również sytuacje, kiedy to umowa zostaje wypowiedziana przez stronę udzielającą pożyczki. Jest to nieco bardziej skomplikowane. Firma pożyczkowa ma prawo odstąpić od umowy i odmówić wydania pożyczki w momencie, gdy uzna, że klient może jej nie spłacić ze względu na złą sytuację majątkową. To uprawnienie przysługuje pożyczkodawcy, jeśli w momencie rozpatrywania wniosku o pożyczkę nie wiedział o problemach finansowych osoby aplikującej. Podstawą prawną jest w tym przypadku artykuł 721 Kodeksu Cywilnego.

Różnica między reklamacją a odstąpieniem od umowy

Trzeba wspomnieć, że istnieje znacząca różnica między reklamacją, a odstąpieniem od umowy. Reklamację określa się jako prawo konsumenta do wymiany, naprawy lub zwrotu produktu na podstawie niezgodności towaru z umową. Tak więc mamy prawo do reklamacji, jeśli udzielone nam zobowiązanie jest nieadekwatne do zawartej umowy. Musimy jednak liczyć się z koniecznością udowodnienia, że faktycznie przekazano nam pożyczkę ratalną, krótkoterminową lub kredyt na innych warunkach niż te, o które wnioskowaliśmy. O tym jak powinniśmy składać reklamację dowiemy się z regulaminu naszego pożyczkodawcy.

Odstąpienie od umowy pożyczki jest tym samym co rezygnacja z tej usługi. Jak już zostało wspomniane, podlega to normom prawnym, które są zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim. Wtedy nasza umowa zostaje anulowana, nie zaś zastąpiona innym produktem, jak to często bywa w przypadku reklamacji. W przeciwieństwie do reklamacji, nie wymaga uzasadnienia, dzięki czemu możemy swobodnie korzystać z takiej opcji.

Składając reklamację, sprawdź, co musi zawierać

Nie każde pismo, w którym zawrzemy swoje wątpliwości co do postępowania firmy pożyczkowej będzie traktowane jako reklamacja. Nie pomoże również zatytułowanie pisma samym słowem „reklamacja”, gdyż pismo reklamacyjne musi spełniać pewne standardy. Powinno zawierać dane osobowe, numer umowy pożyczkowej, której dotyczy reklamacja, a także datę jej zawarcia.

Po wpisaniu swoich danych oraz danych dotyczących umowy, powinieneś przedstawić zdarzenie, jasno i zwięźle opisać okoliczności oraz przyczyny zaistniałej sytuacji. Jeśli powołujesz się na jakieś dokumenty, to powinieneś je załączyć – wystarczy skan lub ksero, aby wniosek był przejrzysty dla osoby, która będzie go rozpatrywać. Pamiętaj, żeby jasno określić swoje roszczenia względem firmy. Jeśli wysyłasz reklamację mailowo, warto też w treści wiadomości poprosić o potwierdzenie odebrania maila. Dzięki temu będziesz miał pewność, że twoje pismo zostało dostarczone.

Jak podaje KPF, reklamacje w sektorze finansowym odrzucane są głównie z powodu niekompletnego złożenia dokumentów oraz nieodpowiednio uzupełnionych pism reklamacyjnych – braku danych pożyczkobiorcy, braku numeru umowy, której owe pismo dotyczy. Ponadto wciąż wiele osób nie czyta umów, które podpisuje, a następnie składa reklamacje, które nie mają żadnych podstaw. Pamiętaj więc, aby zawsze poznać warunki na jakie się godzisz.

  1. Pożyczanie pieniędzy – wzorce postępowania w przypadku nagłych potrzeb finansowych, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Net Credit