Co to jest BIK i dlaczego funkcjonuje?

Grupa BIK działa na rzecz polskiego systemu bankowego. Instytucja wymienia informacje między sektorem bankowym, pozabankowym i przedsiębiorstwami, które działają w każdym segmencie gospodarki. W skład Grupy BIK wchodzą: Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która gromadzi dane w obszarze finansów zarówno osób fizycznych, jak i działalności gospodarczych. W bazie BIK można znaleźć dane na temat 135 mln rachunków, które należą do 23 mln klientów indywidualnych. Co więcej, instytucja posiada dane na temat historii kredytowej 785,5 tys przedsiębiorstw. Natomiast czynne zobowiązanie kredytowe posiada ponad 590 tys. podmiotów gospodarczych.

W jaki sposób działa BIK?

W pierwszym kroku klient wypełnia formularz pożyczkowy i wysyła wniosek o wsparcie finansowe. Następnie pożyczkodawca w celu weryfikacji prosi BIK o udostępnienie danych na temat historii kredytowej klienta. W tym celu Biuro Informacji Kredytowej tworzy specjalny raport, który przekazuje instytucji finansowej. Pozytywna historia kredytowa to jeden z najważniejszych czynników, które wpływają na decyzję o przyznaniu pożyczki.

Ważne – ponad 90% danych, które posiada BIK, to informacje pozytywne. Pożyczkodawca w ramach współpracy wysyła informacje do BIK o terminowości spłaty twojego zobowiązania. W związku z tym jeśli kiedykolwiek zaciągałeś pożyczkę lub kredyt, twoje dane widnieją w rejestrze BIK.

Aktualizacja danych w rejestrze i czyszczenie BIK

Od września 2016 roku obowiązują nowe zasady w prawie bankowym. Regulacja wymusza 7-dniowy termin przekazywania informacji kredytowej do BIK. Uaktualnienie danych w rejestrze odbywa się w poniedziałki i czwartki. Wcześniej banki i firmy pożyczkowe musiały aktualizować dane raz w miesiącu.

Jeżeli klient spłacił swoje zobowiązanie w terminie i nie wyraził zgody na dalsze przetwarzanie danych, to informacje na temat pożyczki będą niewidoczne dla instytucji finansowych. Inaczej sprawa wygląda jeśli pożyczkobiorca miał problemy ze spłatą. W takiej sytuacji jego dane widnieją w BIK i są przetwarzane przez 5 lat.

Jak wymazać historię w BIK? Dane w rejestrze można usunąć w trzech sytuacjach. Po pierwsze, jeśli wnioskodawca chce odwołać zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym zobowiązaniu (tylko i wyłącznie jeśli pożyczka została spłacona w terminie). Po drugie – jeśli od spłaty sprawiającego problemy kredytu minęło 5 lat. Po trzecie, jeżeli w historii kredytowej wnioskodawcy znalazły się nieprawidłowe informacje.

Ważne – prośbę o czyszczenie rejestru należy zgłosić do instytucji, która przekazała dane do BIK. Następnie na podstawie pisemnego uzasadnienia Biuro Informacji Kredytowej wprowadza zmiany.

Jak sprawdzić BIK?

Przed zaciągnięciem pożyczki lub kredytu warto sięgnąć po raport BIK. Jedyna możliwość sprawdzenia BIK i otrzymania raportu to zarejestrowanie się na stronie internetowej rejestru. Założeniu konta towarzyszy podanie adresu e-mail oraz akceptacja regulaminu. Następnie użytkownik musi wybrać rodzaj profilu. Konto próbne jest bezpłatne przez 60 dni i umożliwia wygenerowanie jednego raportu. Natomiast usługa premium daje możliwość stworzenia 12 raportów.

W celu potwierdzenia tożsamości należy udostępnić skan dowodu osobistego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil kredytowy umożliwia stworzenie raportu w formacie PDF. Co więcej, użytkownik może poznać tzw. scoring czyli ocenę punktową, która pozwala oszacować instytucji finansowej ryzyko kredytowe.

Pożyczki bez BIK – czy naprawdę funkcjonują?

Pożyczkodawcy w celach marketingowych w oferowanych chwilówkach stosują różnego rodzaju haczyki. Między innymi świadczą wsparcie finansowe bez BIK. W tym przypadku należy wiedzieć że instytucje pozabankowe mogą współpracować z innymi bazami np. – KRD lub ERIF. W związku z tym istnieje mała szansa otrzymania pożyczki bez weryfikacji.

Ocena punktowa BIK

Duże znaczenie podczas weryfikacji wiarygodności kredytowej ma ocena punktowa. BIK do obliczenia oceny używa specjalnej formuły matematycznej. Co ciekawe, największe znaczenie ma terminowa spłata zobowiązania – to 76% ogólnej oceny punktowej.

Mniej istotna jest liczba spłaconych i aktualnych kredytów – 11%. Duża liczba zaciągniętych pożyczek obniża ocenę punktową w BIK. Pożyczkodawcy zwracają także uwagę na wykorzystywanie limitów na karcie kredytowej – 8%. Rozsądne wykorzystywanie przyznanego limitu ma pozytywny wpływ na ocenę.

Instytucje finansowe biorą pod uwagę także odmowne decyzje pożyczkowe ( 5% oceny). W związku z tym jeżeli klient w krótkim czasie otrzymał kilka negatywnych decyzji, to straci nieco na wiarygodności kredytowej.

Pożyczki pod zastaw bez BIK

W obszarze pożyczek pod zastaw, instytucje finansowe nie przywiązują dużej uwagi do historii kredytowej. Najczęściej zastawianymi przedmiotami są pojazdy osobowe i dostawcze. W takim przypadku wsparcie finansowe może być wysokie i sięgać nawet 100 tysięcy zł.

Ważne – pożyczka pod przewłaszczenie auta pozwala korzystać z samochodu przez cały okres spłaty. Całkowita zmiana właściciela nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie ureguluje zobowiązania.

Pożyczki dla zadłużonych i bezrobotnych tylko w segmencie pozabankowym

Sektor pozabankowy nie dyskryminuje swoich klientów. Pożyczkę mogą otrzymać nawet bezrobotni. Jednak zainteresowany musi udowodnić, że posiada środki na spłatę zobowiązania. W tym celu powinien przedstawić historię wyciągów bankowych lub rachunki za media.

Firmy pożyczkowe również oferują wsparcie finansowe osobom nieformalnie zatrudnionym. Weryfikacja płynności finansowej odbywa się na tych samych zasadach, co u osób bezrobotnych. Co więcej, o pomoc mogą ubiegać się również osoby zadłużone.

Czy pożyczkodawca sprawdza poręczyciela w BIK?

Poręczyciel jest traktowany przez instytucje finansowe na podobnych zasadach, co osoba starająca się pożyczkę. Przed poręczeniem zdolność kredytowa żyranta jest sprawdzana w BIK.

Poręczenie jest zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki. Jeżeli pożyczkobiorca przestanie spłacać kredyt, to żyrant jest zobowiązany do uregulowania należności. Korzyści wynikające z takiego układu dla głównego pożyczkobiorcy są oczywiste. Za to poręczyciel zyskuje wdzięczność z faktu podżyrowania pożyczki. Niestety w ten sposób żyrant naraża się na przykre konsekwencje.

Dlatego nie zawsze opłaca się zgadzać na poręczenie pożyczki. Między innymi z tego powodu, że poręczenie ma negatywny wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Jeśli poręczyciel w przyszłości będzie starał się o jakąkolwiek pomoc finansową, to powinien mieć świadomość, że w ocenie BIK traci na wiarygodności.

Firmy pożyczkowe honorują każdą formę zatrudnia

Pożyczki bez zaświadczeń są wygodną formą wsparcia finansowego. Firmy pożyczkowe honorują umowę o dzieło i umowę zlecenie. Ferratum Bank oferuje pożyczkę bez zaświadczenia o dochodach. Co więcej, pożyczkobiorca powinien legitymować się dowodem osobistym – musi mieć minimum 18 lat.

Zobowiązania finansowe należy zaciągać odpowiedzialnie. Przed wzięciem pożyczki powinno się dokładnie przeanalizować swoje możliwości spłaty. Niespłacona chwilówka może skutkować działaniami firmy windykacyjnej. Jeśli dłużnik będzie uchylał się od uregulowania należności, sprawę przejmie komornik.