Liczba kart płatniczych w Polsce

W Polsce na koniec I kwartału 2020 roku istniało 43,1 mln kart płatniczych. W porównaniu do grudnia 2019 roku oznacza to wzrost o 150 tys. W ujęciu procentowym nie był to jednak duży wzrost, bo wyniósł on jedynie 0,3 proc. Największą grupę kart płatniczych stanowiły karty debetowe (około 80 proc.). Ich liczba w omawianym kwartale zwiększyła się o 227 tys, co daje wzrost o około 1 proc.. Karty kredytowe stanowiły 13 proc. rynku, a ich liczba spadła o spore 155 tys., czyli 3 proc. Spośród wszystkich kart płatniczych karty zbliżeniowe stanowiły największą grupę, której udział wyniósł 86,4 proc.

Kart płatniczych w omawianym kwartale używano średnio 37 razy. Jest to wartość zbliżona do poprzedniego kwartału, kiedy kart używano średnio 40 razy. Średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła 123 zł, a transakcji zbliżeniowej 55 zł. Obie wartości były o 1 zł niższe od poprzedniego kwartału. Jest to zaskakujące, gdyż można było się spodziewać, że zwiększenie limitu transakcji bez użycia PIN zwiększy również średnią kwotę transakcji.

Transakcje kartami płatniczymi w I kwartale 2020 roku

W I kwartale 2020 roku nastąpił spadek zarówno liczby transakcji dokonywanych kartami, jak i ich łącznej wartości. Liczba transakcji wyniosła 1,579 mld transakcji, co oznacza spadek o 7 proc., a ich wartość wyniosła 194 mld zł, czyli spadła o 8 proc.. Transakcje bezgotówkowe stanowiły 90,9 proc. wszystkich transakcji kartami. Pozostałe z nich to transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów czy cashback.

Można by się spodziewać, że wobec pandemii koronawirusa wzrośnie za to liczba transakcji dokonanych w internecie. Te również uległy jednak zmniejszeniu. W I kwartale 2020 roku w internecie kartami płatniczymi dokonano 33 mln transakcji, co stanowiło spadek o 658 tys, czyli 2 proc.. Transakcje internetowe wzrosły za to w ujęciu kwotowym. Łączna kwota transakcji internetowych kartami płatniczymi wyniosła 4 mld złotych, co dało wzrost o 72 mln zł (2 proc.).

Transakcje gotówkowe kartami płatniczymi w I kwartale 2020 roku

Polacy coraz mniej chętnie korzystają z gotówki. Liczba transakcji typu cashback spadła o 6 proc. Na koniec I kwartału 2020 istniały 22 534 bankomaty. Ich liczba w tym czasie spadła o 0,9 proc. (196 maszyn).

Dokonano w nich 133,5 mln transakcji, co dało spadek o 14 proc. na łączną kwotę 83,2 mld zł. (spadek o 6 proc. w ujęciu kwotowym). Wzrosła natomiast kwota średniej wypłaty z bankomatu, która wynosiła 623 zł, w porównaniu do 573 zł w poprzednim kwartale.

Komentarz redakcji

Liczba transakcji kartami płatniczymi jest odbiciem sytuacji gospodarczej. Skoro w czasie pandemii wyraźnie spadła aktywność konsumentów, to znalazło to swoje odbicie w liczbie transakcji kartami płatniczymi.

Skutki koronawirusa widać również w mniejszym spadku transakcji internetowych w porównaniu do tych tradycyjnych. Spadek transakcji bezgotówkowych wobec gotówkowych był nieco wyższy. (8 proc. vs 6 proc. w ujęciu kwotowym). Czyżby konsumenci tracili zaufanie do systemu bankowego?

Danych o kartach płatniczych nie można traktować jednak jako proroczych dla całej gospodarki. Na spadek ich użycia mają wpływ jeszcze nowsze systemy płatności takie jak BLIK. Pamiętajmy też, że opublikowane przez NBP dane dotyczą całego kwartału, co oznacza, że obejmują jedynie jeden miesiąc, kiedy Polska była ‘w pełni’ dotknięta epidemią. Na pełny obraz sytuacji przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać, co najmniej do czasu publikacji danych za II kwartał.