Czy warto kupić mieszkanie z licytacji komorniczej?

Od jakiegoś czasu zastanawiasz się nad kupnem mieszkania? Warto szukać nie tylko na rynku wtórnym oraz w ofertach deweloperów. Jeśli chcemy trochę zaoszczędzić, prawdziwe okazje czekają na licytacjach komorniczych.

Licytacja komornicza jest częścią postępowania egzekucyjnego i ma na celu uzyskanie środków na pokrycie długów u wierzycieli. Lepiej spłacać wierzytelności w terminie! Nierzetelnych dłużników czekają surowe sankcje.
Czy warto kupić mieszkanie z licytacji komorniczej? Tak, przede wszystkim z racji atrakcyjności oferty. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie skończy się sprzedażą, druga licytacja komornicza wiąże się w obniżeniem ceny do jednej drugiej wartości szacunkowej. Zanim podejmiemy decyzję o udziale w przetargu, musimy dobrze przygotować się do licytacji, która ma również negatywne aspekty. Na co uważać?

Okazje komornicze – zachowaj czujność, kupując mieszkanie z licytacji komorniczej!

Mieszkanie z licytacji komorniczej może okazać się prawdziwą okazją, ale zawsze należy zachować czujność. Najczęstsze zagrożenia to:

 • kupno mieszkania z licytacji komorniczej z lokatorami i konieczność przeprowadzenia postępowania eksmisyjnego,
 • kupno mieszkania bez możliwości sprawdzenia jego stanu. Wtedy należy dokładnie przejrzeć informacje zawarte w obwieszczeniach komorniczych. Uwaga! Nie zawsze znajdziemy tam zdjęcia mieszkania,
 • inne obciążenia, które obniżają wartość mieszkania i nie wygasają wraz z uprawomocnieniem się postanowienia o przysądzeniu własności.

Decyzja powinna być przemyślana, ponieważ w momencie dokonania przybicia przez komornika (co oznacza wygranie licytacji), nie mamy możliwości odzyskania wpłaconego wadium.

Mieszkanie z licytacji komorniczej z lokatorem. Eksmisja lokatora

Wejście do mieszkania po licytacji może okazać się niemożliwe, jeżeli nadal przebywają w nim poprzedni lokatorzy. Mieszkanie z licytacji komorniczej z lokatorem to częsty problem osób, które stały się „szczęśliwymi” zwycięzcami licytacji komorniczej. Co zrobić? Jak pozbyć się niechcianego gościa? Jedynym wyjściem jest przeprowadzenie postępowania eksmisyjnego przed sądem cywilnym. W tym celu wnosimy pozew o eksmisję, czyli usunięcie z lokalu osób nieuprawnionych do jego zajmowania.

W pozwie należy zawrzeć dane wszystkich lokatorów zajmujących mieszkanie wspólnie z dotychczasowym uprawnionym, tzn. właścicielem. Jeśli tego nie zrobimy, sąd nie będzie mógł eksmitować osób, których nie wskazaliśmy.

Jeśli lokatorowi nie przysługuje prawo do mieszkania socjalnego, należy zapewnić mu pomieszczenie tymczasowe. W razie, gdy inne lokum się nie znajdzie, można eksmitować lokatora do noclegowni lub schroniska, z wyłączeniem okresu do 1 listopada do 31 marca. Ważne! Jeżeli gmina nie zapewni lokalu mieszkalnego, nowy właściciel może starać się o odszkodowanie.

Kogo nie można eksmitować?

Eksmisja jest wstrzymana, jeżeli lokatorami są:

 • kobiety w ciąży,
 • małoletni, niepełnosprawni lub ubezwłasnowolnieni wraz z osobą sprawującą opiekę nad małoletnimi, niepełnosprawnymi lub ubezwłasnowolnionymi,
 • osoby ze statusem bezrobotnego,
 • osoby obłożnie chore,
 • emeryci i renciści, spełniający kryteria do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • inne osoby, które spełniają przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Te osoby mogą zamieszkiwać lokal aż do czasu udostępnienia im przez gminę lokalu socjalnego. W Polsce obowiązuje zakaz eksmisji na bruk!
Ile trwa postępowanie eksmisyjne? Procedura eksmisji może być długotrwała, dlatego należy dokładnie przemyśleć, czy zakup mieszkania z licytacji faktycznie jest dla nas opłacalny. Wiele osób woli trzymać się z dala od niepotrzebnych problemów i kupuje mieszkania z rynku pierwotnego. Jednak i tutaj nie da się ustrzec przed ryzykiem, można je tylko zminimalizować.

Jak kupić mieszkanie na licytacji komorniczej?

Osoby chcące kupić mieszkanie na licytacji komorniczej, muszą śledzić ogłoszenia o licytacjach komorniczych. Znajdują się w nich dokładne informacje na temat przedmiotu, terminu, miejsca licytacji, sumy oszacowania oraz ceny wywołania nieruchomości.

Co dalej? Jak przebiega licytacja komornicza nieruchomości? W dniu licytacji osoby przystępujące do przetargu muszą zapłacić rękojmię (inaczej wadium) w wysokości jednej dziesiątej wartości szacunkowej. Jeśli nie wygrają aukcji, otrzymają zwrot pieniędzy. Rękojmia nie jest zwracana licytantowi, któremu komornik udzielił przybicia. Dlaczego? Wadium stanowi zabezpieczenie i zostaje przekazane wierzycielowi.

Licytacja ma charakter publiczny i jest przeprowadzana ustnie. Prowadzący wywołuje cenę początkową, a licytanci zgłaszają chęć zakupu. Prowadzący trzykrotnie wygłasza najwyższą ofertę, dodając zapytanie:”Kto da więcej?”. Jeśli nie będzie chętnych do przebicia ceny, licytacja zostaje zakończona. Nabywca musi z miejsca zapłacić cenę nabycia. Jeżeli kwota jest wyższa niż 500 zł, płaci jedną piątą ceny. Pozostałą część kwoty ma obowiązek wpłacić następnego dnia, maksymalnie do godziny 12. Po uprawnieniu się przybicia i uregulowaniu płatności, licytant staje się właścicielem nieruchomości, o ile nie było zaskarżeń przybicia własności.
Może się zdarzyć, że żaden z licytantów nie zaoferuje ceny wywołania. Wówczas licytacja zostanie zakończona jako bezskuteczna.

Gdzie szukać ogłoszeń o licytacjach komorniczych?

Ogłoszenia o licytacjach komorniczych są umieszczane na stronie Krajowej Rady Komorniczej oraz na stronie internetowej komornika (zazwyczaj). Ponadto, informacje na temat licytacji widnieją w siedzibie sądu. Dzięki temu można w szybki i prosty sposób zapoznać się z nadchodzącymi aukcjami komorniczymi.

Kto może brać udział w licytacji komorniczej?

W licytacji komorniczej może brać udział każdy, kto uiścił rękojmię, pod warunkiem, że nie znajduje się w grupie osób wykluczonych z przetargu. Zgodnie z art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego, w licytacji nie mogą uczestniczyć:

 • dłużnik i komornik oraz ich małżonkowie,
 • dzieci, rodzice i rodzeństwo dłużnika,
 • osoby obecne na sali w charakterze urzędowym,
 • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Jeśli chcemy przystąpić do licytacji, ale nie mamy wolnych środków, możemy wziąć kredyt gotówkowy. Dzięki jasnej procedurze wnioskowania i natychmiastowym przelewom błyskawicznie uzyskamy pieniądze na wpłatę rękojmi.

Jak uratować mieszkanie przed komornikiem?

Wiemy już, jak kupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Teraz odwrócimy sytuację i poszukamy odpowiedzi na pytanie: „Jak uratować mieszkanie przed komornikiem?”. Coraz więcej Polaków ma problem z terminową spłatą należności. Jak bronić się przed egzekucją z nieruchomości?

Przede wszystkim nie można dopuszczać do zadłużenia, które skutkowałoby rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego. Jeżeli nie zdołaliśmy się uchronić przed długami, powinniśmy jak najszybciej podjąć negocjacje z wierzycielami i ustalić nowe warunki spłaty zadłużenia. Tylko w ten sposób możemy uratować mieszkanie przed komornikiem.

Po otrzymaniu powiadomienia o zajęciu nieruchomości, a następnie o terminie opisu i oszacowania lokalu, prędzej czy później dojdzie do licytacji. Możemy zgłaszać sprzeciw, proponując wycenę własną lub inny, korzystny termin, ale uwolnienie nieruchomości od licytacji nie będzie możliwe.