Co to jest kod BIC/SWIFT?

Kod BIC (Business Identifier Code), zwany też w polsce numerem SWIFT od nazwy typu przelewu, to kod identyfikujący instytucje finansowe. Jego podanie jest konieczne podczas wykonywania przelewów międzynarodowych typu SWIFT (ogólnoświatowych) oraz SEPA (w ramach Unii Europejskiej). Rozwinięciem skrótu SWIFT jest Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jest to międzynarodowa organizacja, która zajmuje się pośredniczeniem w transakcjach pomiędzy instytucjami finansowymi z całego świata.

Kod BIC/SWIFT składa się z ośmiu do jedenastu znaków przyznawanych indywidualnie każdemu bankowi czy innej instytucji finansowej chcącej dokonywać transakcji międzynarodowych.

Pierwsze cztery litery kodu to identyfikator banku. Na przykład dla Banku PKO BP są to litery BPKO. Kolejne dwie to kod kraju. W przypadku Polski jest to zawsze PL. Następne dwa znaki to lokalizacja banku – np. PW oznacza Warszawę. Kolejne, opcjonalne znaki to kod oddziału banku do którego trafi przelew. Zazwyczaj podaje się tu XXX, czyli centralę banku.

Lista kodów BIC/SWIFT

Prezentujemy listę kodów BIC i SWIFT Polskich banków oraz Revolut. Należy mieć na uwadze, że nazwa numer BIC albo numer SWIFT nie są poprawne, gdyż Polskie banki w swoich BIC mają zarówno cyfry jak i litery, są to zatem kody.

Bank Kod BIC/SWIFT
Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe ALBPPLPW
BOŚ (Bank Ochrony Środowiska) EBOSPLPW
Bank Pocztowy POCZPLP4
BGŻ BNP Paribas PPABPLPK
BPH BPHKPLPK
CitiBank CITIPLPX
Deutsche Bank DEUTPLPL
DNB Bank Polska S.A. MHBFPLPW
Eurobank EBSAPLPW
Getin Noble Bank GBGCPLPK
Idea Bank IEEAPLPA
ING Bank Śląski INGBPLPW
mBank BREXPLPWMBK
Millenium BIGBPLPW
Nest Bank NESBPLPW
Pekao SA PKOPPLPW
Plus Bank IVSEPLPP
PKO BP i Inteligo BPKOPLPW
Revolut REVOGB21
Santander Bank Polska WBKPPLPP
Toyota Bank Bank nie obsługuje przelewów zagranicznych
VW Bank VOWAPLP1

Numer IBAN

Oprócz kodu samego banku przy wykonywaniu przelewu międzynarodowego trzeba jeszcze podać numer IBAN, czyli międzynarodowy numer rachunku bankowego. Jego uzyskanie jest banalnie proste.

Wystarczy do polskiego numeru konta dodać przedrostek PL. Przykładowo do numeru konta BBBBBBBBBBBBBBBB należy dodać PL, czyli numer IBAN będzie wyglądał następująco: PLBBBBBBBBBBBBBBBB.

Uwaga! W innych krajach liczba znaków konta bankowego może być zupełnie inna niż w Polsce, gdzie numery kont mają 16 cyfr. Za granicą numery kont mogą być oznaczane zarówno przez cyfry jak i liczby i składać się nawet z 31 znaków.

O czym należy jeszcze pamiętać przy przelewie międzynarodowym

Przede wszystkim należy pamiętać o dodatkowych opłatach bankowych za taką usługę. Przelew w euro nazywany jest SEPA i zazwyczaj nie wiąże się z dużym kosztem. Opłata za przelew SEPA wynosi zazwyczaj 5 zł, a w niektórych bankach taki przelew jest bezpłatny.

Inaczej sprawa ma się z przelewem SWIFT. Za taki przelew międzynarodowy zazwyczaj pobierana jest procentowa opłata od kwoty przelewu. Przez taką opłatę maksymalna opłata za przelew SWIFT może sięgać nawet 250 zł! Z tego powodu warto jest korzystać z alternatywnych systemów przelewów międzynarodowych, które oferuje wiele kantorów internetowych. Wymienioną przez nie walutę można od razu przelać na dowolne zagraniczne konto płacąc za taką usługę mniej niż w banku.

Koszt przelewu międzynarodowego zależy nie tylko od jego typu, ale też od jego szybkości. Im szybszy przelew, tym droższy. Szczegółowy koszt przelewów można porównać choćby przez ranking kont osobistych.

Pamiętajmy też, że przelew SWIFT pomiędzy polskimi bankami (np. z konta walutowego na konto walutowe) jest również traktowany jako przelew międzynarodowy i poniesiemy za niego takie same opłaty.

Typy przelewów SWIFT

W czasie realizacji przelewu międzynarodowego mamy zazwyczaj do wyboru co najmniej kilka opcji na czas jego realizacji. Są to:

  • SEPA – przelew europejski. Zazwyczaj do 2 dni roboczych.
  • SWIFT – od 3 do kilkunastu dni roboczych.
  • SPOT – 3 dni robocze.
  • Tomnext – do 2 dni roboczych.
  • Overnight – ekspresowy przelew międzynarodowy. Zlecony przed godziną 13 dotrze do odbiorcy jeszcze tego samego dnia.

Wszystkie przelewy SWIFT są realizowane w walucie obcej. Jeżeli nadasz taki przelew w złotówkach, to bank przeliczy je na docelową walutę po własnym kursie. Dobrą opcją dla osób wykonujących przelewy międzynarodowe jest posiadanie konta walutowego i wpłacenie na nie wcześniej pieniędzy wymienionych po korzystnym kursie.

Oprócz wyboru typu przelewu SWIFT przy przelewie międzynarodowym należy jeszcze podać opcję kosztową, czyli określić to, kto za przelew faktycznie zapłaci. NIe jest to bowiem takie oczywiste. W bankach niektórych krajów obowiązują opłaty nie tylko za nadawanie przelewów międzynarodowych, ale też za ich odbieranie. Bank adresata obciąży w takim przypadku nasz bank, a ten – nas. Opcje kosztowe przelewów SWIFT przedstawiają się w następujący sposób:

  • OUR – koszty pokrywa nadawca przelewu.
  • BEN – koszty pokrywa odbiorca przelewu.
  • SHA – opcja dzieląca koszty pomiędzy odbiorcę i nadawcę. Nadawca pokrywa opłaty w swoim banku, a odbiorca w swoim.