Co to jest wolny zawód?

W nomenklaturze prawnej pojęcie wolnego zawodu nie jest jasno określone. Zakłada się, że osoby wykonujące zawód wolny są wysoko wyspecjalizowanymi profesjonalistami, pracującymi na własny rachunek. Wynagrodzenie otrzymują z tytułu umowy o dzieło lub zlecenie. Specjaliści z wolnych zawodów często decydują się na założenie własnej działalności. Według danych statystycznych GUS firmy osób z wolnym zawodem stanowią już 10% wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw w kraju.

Wolne zawody w Polsce

 • architekci
 • lekarze
 • weterynarze
 • dentyści
 • księgowi
 • notariusze
 • graficy
 • psychologowie
 • programiści
 • geodeci

Czy banki chętniej udzielają kredytów dla profesjonalistów?

Od pewnego czasu można zaobserwować preferencyjne traktowanie specjalistów przez banki. Osoby wykonujące wolny zawód to z założenia profesjonaliści posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, czego konsekwencją powinny być zarobki adekwatne do kompetencji. Dobre wykształcenie i przedsiębiorczość sprawiają, że instytucjom finansowym trudno ignorować taką grupę kredytobiorców. Oczywiście nie można liczyć na pożyczkę, jeśli nie posiada się zdolności kredytowej. Ten warunek jest wspólny dla lekarzy, architektów i osób pracujących na etacie. Brak zdolności już na wstępie dyskwalifikuje potencjalnego kredytobiorcę.

Jednak, jeśli nie posiadacie długów i budowaliście pozytywną historię kredytową, macie spore szanse nie tylko na kredyt, ale również na lepsze warunki, np. niższe oprocentowanie. Najczęściej spotykanymi udogodnieniami dla przedstawicieli wolnych zawodów są uproszczone procedury i dłuższy okres kredytowania. Z czego wynika takie preferencyjne traktowanie? Sekret leży w statystycznym modelu przydzielania kredytów. W ocenie zdolności kredytowej banki posiłkują się algorytmami.

Zanim pozytywnie przejdziecie weryfikację, zostaniecie ocenieni pod kątem nie tylko zarobków. Zazwyczaj analizowany jest również wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykonywana profesja itp. Jeżeli lekarze, adwokaci, weterynarze, tłumacze, czy księgowi traktowani są przez system, jako osoby o stabilnej sytuacji finansowej, fakt ten zostanie wzięty pod uwagę przez algorytm. Automatycznie możecie liczyć więc na większą liczbę punktów w systemie scoringowym. W konsekwencji kredyt dla lekarzy przyznany zostanie na lepszych warunkach, niż dla szeregowego pracownika biurowego. Jednak nawet jako profesjonaliści musicie liczyć się z pewnymi obostrzeniami. Często spotykanym ograniczeniem jest długość stażu, np. rzadko kiedy otrzymacie korzystniejszy kredyt dla wolnych zawodów, jeśli prowadzicie praktykę krócej niż pół roku.

Preferencyjne warunki dla zawodów zaufania publicznego

Spośród wolnych zawodów można wydzielić zawody zaufania publicznego – nie są to całkowicie tożsame grupy. Za stanowiska zaufania publicznego uważa się zawody, spełniające role o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i troski o realizację interesu publicznego. Dodatkowym kryterium jest funkcjonowanie w ramach samorządu zawodowego przypisanego do danej profesji. Wykonywanie zawodu zaufania publicznego często wiąże się również z koniecznością zdobycia certyfikatów i zezwoleń, które wykraczają poza wiedzę nabytą w trakcie studiów.

Większość banków do profesji zaufania publicznego zalicza:

 1. lekarzy,
 2. dentystów,
 3. adwokatów,
 4. radców prawnych,
 5. doradców podatkowych,
 6. biegłych rewidentów,
 7. notariuszy,
 8. sędziów.

Jak widać, część specjalności pokrywa się z wolnymi zawodami. Jednak osoby z powyższej listy przez misyjny charakter swojej pracy, mogą liczyć na jeszcze lepsze oferty kredytów dla profesjonalistów. Dzieje się tak ponieważ zawody zaufania publicznego uznawane są za profesje, na które zapotrzebowanie nie zniknie niezależnie od sytuacji gospodarczej. Dodatkowo lekarze, czy adwokaci mogą wylegitymować się również bardzo wysokimi zarobkami, co naturalnie kwalifikuje ich jako klientów klasy premium, traktowanych na osobnych warunkach.

Na co przeznaczane są kredyty dla wolnych zawodów?

Profesjonaliści świadomi wyzwań, jakie przed nimi stoją, stawiają na inwestycje. Blisko ⅓ badanych przez Deutsche Bank planuje przeznaczyć kapitał na ten cel w najbliższym półroczu. Można zaobserwować również większą otwartość na finansowanie inwestycji z kredytów i leasingu – na taką formę chętnie przystałoby 33,9% badanych. Spada natomiast liczba osób gotowych pokryć koszty z własnych oszczędności, w 2016 roku było to 64% ankietowanych, a w tym roku tylko nieco ponad 55%. Oznacza to, że kredyty dla wolnych zawodów cieszą się większym zaufaniem, za co odpowiadać może polepszenie się sytuacji gospodarczej i dostosowanie oferty banków do potrzeb profesjonalistów.

Na co najchętniej pieniądze z kredytu dla wolnych zawodów przeznaczyliby profesjonaliści? Zanim udzielimy odpowiedzi na to pytanie, należy wprowadzić rozróżnienie na kredyty konsumenckie na dowolny cel i kredyty na działalność gospodarczą. W przypadku pierwszych, większość respondentów Deutsche Bank, a dokładnie 22,9% badanych wskazała jako cel remont lub wyposażenie mieszkania. Na drugim miejscu znalazło się opłacenie urlopu. W przypadku nakładów na rozwój działalności przedstawiciele wolnych zawodów przeznaczyliby je na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt (23,4% ankietowanych). Spora grupa osób planuje również zakup lub wymianę służbowego samochodu. Na ten cel środki chce przeznaczyć 20,3% badanych. Na trzecim miejscu z wynikiem 18,2% znalazł się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania potrzebnego do pracy.

Jak wolne zawody są postrzegane przez firmy pożyczkowe?

Firmy pożyczkowe podobnie jak banki również posiadają swoje indywidualne systemy scoringowe. Na ich podstawie oceniają zdolność kredytową pożyczkobiorców. Uprzywilejowana pozycja profesjonalistów nie wynika jednak z faktu wystosowania przez instytucje specjalnej oferty pożyczki dla wolnych zawodów. Duża dostępność pożyczek online wiąże się ze stabilnością specjalistów na rynku pracy i wysokością zarobków osób działających na własną rękę.

Należy też rozróżnić pożyczki dla klientów indywidualnych od pożyczek dla firm. Wiele instytucji pozabankowych posiada w swojej ofercie pożyczki dla firm o zdecydowanie większej dostępności niż analogiczne kredyty gotówkowe dla wolnych zawodów. Osoba posiadająca jednoosobową działalność w niektórych sytuacjach może ubiegać się o finansowanie już pierwszego dnia funkcjonowania swojej firmy. Standardem jest też uproszczona procedura wnioskowania o pożyczkę dla wolnych zawodów. Dodatkowo taką pożyczkę możecie wpisać w koszty prowadzenia działalności. W większości firm wszystkie formalności załatwicie online, a kredyt otrzymacie nawet w kilkanaście minut.