Jak sprawdzić do kogo należy konto bankowe?

Osoby, które często robią zakupy w sieci lub chcą wykonać duży przelew, mogą obawiać się, że pieniądze trafią na niewłaściwy rachunek. Czy po numerze konta osobistego można sprawdzić właściciela i upewnić się, że przelewamy gotówkę do właściwego odbiorcy? Nie. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe oraz ze zmianami RODO 2018, w ten sposób nie otrzymamy danych właściciela rachunku bankowego. Bank ma prawo przekazania danych jedynie samemu klientowi, pełnomocnikowi klienta lub organom ścigania (w uzasadnionych przypadkach!).

Konieczność zachowania tajemnicy bankowej sprawia, że możemy jedynie zweryfikować, w jJak sprawdzić właściciela konta bankowego?akim banku jest prowadzony rachunek i gdzie ten bank się znajduje. Jeżeli okaże się, że oddział banku jest w zupełnie innym miejscu, niż poinformował nas sprzedawca, powinniśmy zachować czujność. Większe możliwości mamy w przypadku wpisania błędnego numeru rachunku.

Błędny przelew – zwrot pieniędzy

Czy można odzyskać pieniądze, jeśli zrobiliśmy błędny przelew? Po nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, mamy znacznie większe szanse na odzyskanie pieniędzy. Jak to wygląda w praktyce?

Jeśli zrobiliśmy błędny przelew, naszym obowiązkiem jest powiadomienie banku o tym incydencie. Po uzyskaniu od nas zgłoszenia bank jest zobowiązany poinformować odbiorcę przelewu o konieczności zwrotu omyłkowo otrzymanej gotówki na specjalny rachunek techniczny.

Musi też powiadomić go o konsekwencjach braku dokonania przelewu zwrotnego. Odbiorca błędnego przelewu powinien oddać otrzymaną kwotę w ciągu kolejnych 30 dni roboczych. Jeśli pieniądze nie wpłyną w ustalonym terminie, ich zwrotu z własnych zasobów finansowych dokona bank.
Pomyłka w przelewie może zdarzyć się każdemu. Dlaczego?

Przelew bankowy wyłącznie z nr konta bankowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, do wykonania przelewu bankowego wystarczy numer rachunku bankowego odbiorcy. Wcześniej musieliśmy również podać dane osoby, która ma otrzymać pieniądze. Jeśli tego nie zrobiliśmy, bank nie realizował przelewu.

Dlatego dzisiaj przelanie komuś gotówki jest dużo prostsze. Z drugiej strony, łatwiej jest też przelać pieniądze na niewłaściwy numer rachunku bankowego. Wystarczy pomylić jedną z cyfr składających się na numer konta. Przy braku innych danych, bank automatycznie zatwierdza wykonanie przelewu.

O pomyłkę nietrudno, ponieważ numer rachunku bankowego (w skrócie: NRB) składa się aż z 26 cyfr. Jeśli wykonujemy przelew zagraniczny, dodatkowo podajemy kod kraju, do którego przelewamy pieniądze. Co oznaczają poszczególne cyfry?

Standard NRB stosowany w obrocie krajowym

Numer rachunku bankowego jest jednoznacznym identyfikatorem rachunku klienta w transakcjach płatniczych. Obowiązujący standard numeracji rachunków bankowych wskazuje, że numer rachunku bankowego:

 • musi mieć 26 cyfr,
 • nie może zawierać liter,
 • ma być podzielony spacjami w dokumentacji papierowej i nie może zawierać spacji w transakcjach elektronicznych (w celu ograniczenia ryzyka występowania błędów).

W polskim systemie bankowym w transakcjach płatniczych na poziomie krajowym numer rachunku bankowego ma postać:

 • kk aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb w dokumentacji papierowej,

i

 • kkaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb w transakcjach elektronicznych.

Co znaczą kolejne ciągi cyfr?

 • cc to dwucyfrowa suma kontrolna całego numeru rachunku bankowego,
 • aaaa aaaa to ośmiocyfrowy numer rozliczeniowy oddziału banku, który umożliwia identyfikację konkretnej instytucji bankowej,
 • bbbb bbbb bbbb bbbb to szesnastocyfrowy numer rachunku klienta.

W obrocie transgranicznym stosowany jest standard IBAN, tj. międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Przyjmuje format: PLkkaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb, gdzie:

 • pierwsze dwa znaki są kodem kraju, w którym klient prowadzi rachunek bankowy, zgodnie ze standardem ISO 3166-1 alfa-2. Rachunki w formacie IBAN prowadzone w Polsce są poprzedzone znakiem: „PL”,
 • pozostała część konstrukcji numeru IBAN odpowiada konstrukcji numeru NRB.

Numer rozliczeniowy – do jakiego banku trafi przelew bankowy?

Zgodnie ze standardem numeracji bankowych, osiem cyfr wskazuje jednostkę bankową. Biorąc pod uwagę cały numer rachunku bankowego, pozycje 3-6 informują, do jakiego banku przelewamy pieniądze, natomiast pozycje 7-10 mówią o konkretnym oddziale instytucji.

Do jakiego banku trafi przelew bankowy? Informacje na ten temat możemy sprawdzić na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego.

Sprawdzanie numeru konta – w jakich sytuacjach może być konieczne?

Pytanie: „Czyj to numer konta”? możemy zadawać w wielu sytuacjach, a zwłaszcza kiedy:

 • otrzymaliśmy niespodziewany przelew od nieznanej nam osoby trzeciej,
 • dokonaliśmy błędnego przelewu i chcemy odzyskać pieniądze.

Błędny przelew może też dotyczyć wnioskowania o kredyt gotówkowy. Banki wymagają od nas weryfikacji tożsamości, a jednym ze sposobów jest wykonanie przelewu na drobną kwotę. Jeżeli pomylimy numer rachunku bankowego, bank lub firma pożyczkowa nie będzie w stanie potwierdzić naszej tożsamości, a co za tym idzie – przyznać nam pożyczki.

Pożyczka bez przelewu weryfikacyjnego

Możemy w łatwy sposób ustrzec się błędnych przelewów w trakcie ubiegania się o zastrzyk gotówki, wybierając pożyczkę bez przelewu weryfikacyjnego. W jaki sposób potwierdzimy swoją tożsamość?

Możemy skorzystać z aplikacji, takiej jak Kontomatik lub Instantor, wybrać pożyczkę weryfikacją telefoniczną bądź zweryfikować swoje dane podczas wizyty na poczcie i odebrać gotówkę do ręki. Instytucje pozabankowe dają nam wiele możliwości, warto z nich korzystać i pożyczać pieniądze również bez konta bankowego!