Zbliża się termin końca wakacji kredytowych

Ustawowe wakacje kredytowe umożliwiające zawieszenia spłaty rat kredytu na okres trzech miesięcy, stanowią jedyną formę odroczenia płatności zobowiązań dla klientów indywidualnych. W grudniu 2020 roku liczba zawieszonych kredytów wynosiła 10,2 tys zobowiązań, których blisko połowa rozpoczęła wakacje kredytowe w listopadzie 2020. Tym samym zbliża się termin zakończenia trzymiesięcznego okresu zawieszenia rat.

Jak informują specjaliści BIK, od 21 grudnia 2020 do 8 lutego 2021, tylko około 1100 klientów skorzystało z możliwości zawieszenia rat kredytu. Oznacza to znaczny spadek zainteresowania ustawowymi wakacjami kredytowymi. 8 lutego BIK zarejestrował łączną kwotę zawieszonych kredytów na poziomie 1,1 mld złotych.

Co dalej z kredytami?

Osoby, które wykorzystały ustawowe wakacje kredytowe wraz z ich zakończeniem zobowiązane są do dokonywania regularnych opłat. Banki, w ramach pomocy w zwalczaniu skutków Covid-19 wyszły z inicjatywą dobrowolnych wakacji jedynie dla przedsiębiorców. W przypadku, gdy klienci indywidualni chcieliby skorzystać z dalszego zawieszenia rat kredytu, muszą złożyć odpowiedni wniosek w banku, w którym posiadają kredyt. Jeśli dłużnik obciążony jest kilkoma produktami kredytowymi, ma możliwość zawieszenia tylko jednego z nich.