Wartość udzielonych w 2020 kredytów dla mikroprzedsiębiorców wyniosła 16 mld zł!

Najnowszy raport Biura Informacji Kredytowej ukazuje sytuację kredytową na rynku małych przedsiębiorców. Ogromna, jakby mogło się wydawać, kwota 15,759 mld złotych udzielonych w kredytach dla firm w Polsce, jest o 27 procent mniejsza, niż w ubiegłym roku 2019. Banki przez 11 miesięcy roku 2020, udzieliły 119,5 tys. kredytów, których największą część stanowią kredyty obrotowe i na bieżącym rachunku.

Większość kredytów, bo aż blisko 87 procent udzielonych produktów, trafiło do przedsiębiorców z sektora usług i handlu. Wysokość udzielonych kredytów w okresie styczeń-listopad 2020, z podziałem na dziedziny gospodarki, wygląda następująco:

  • handel – 4 486 mln zł,
  • usługi – 6 207 mln zł,
  • przemysł – 2 413 mln zł,
  • budownictwo – 2 462 mln zł.

Dynamika sprzedaży produktów kredytowych dla mikroprzedsiębiorców

W skali roku, duży wpływ na ilość i wartość udzielonych kredytów miała epidemia COVID-19, która objawiła się znacznym spadkiem dynamiki sprzedaży kredytów w okresie od marca do czerwca roku 2020. Zmniejszyła się liczba udzielonych kredytów dla wszystkich sektorów bez wyjątku – wszystkie powyżej 25 procent, w stosunku do poprzedniego roku.

Największe spadki, miesiąc do miesiąca poprzedniego roku, dotknęły branż usług i produkcji. Ogółem kredytów udzielono 32 procent mniej, niż w 2019.

Indeks BIK Jakości Portfeli Kredytowych najlepsze od roku 2016

Wskaźnik określający jak firmy spłacają kredyty, znacznie się poprawił i aktualnie jest na najlepszym poziomie od 4 lat. Za źródła poprawy uważa się dwa czynniki: tarcze finansowe pozwalające zachować płynność finansową w obliczu spadku sprzedaży oraz
korzystanie z wakacji kredytowych. Jednakże, należy pamiętać, że wskaźniki aktualizowane z opóźnieniem – efekt w postaci problemów ze spłatą kredytów, może pojawić się z opóźnieniem do 3 miesięcy.

Największe postępy w skuteczności spłacania kredytów odnotowuje się w sektor budowlany, posiada najniższy(najlepszy) odczyt. W skali roku wynosi on 3,55 % i jest to najlepszy wynik od lat.