Ograniczenia wprowadzone przez ustawę

Ustawa wprowadza maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych, za które zostały uznane wszystkie koszty pożyczki po za jej oprocentowaniem. W ustawie zostały również zawarte wymogi, które będą musiały spełnić firmy udzielające pożyczek pozabankowych. Dodatkowo zwiększony został zakres uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego.

Provident – beneficjent ustawy

Branża pożyczkowa odnosi się pozytywnie do prób uregulowania rynku pozabankowego. Duże wątpliwości budzą zapisy ustawy, które faworyzują Providenta – największy podmiot udzielający pożyczek pozabankowych. Format ustawy uderzy przede wszystkim w mikropożyczki tzw. chwilówki. Które przy braku możliwości ich rolowania staną się nieopłacalne dla pożyczkodawców.

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązania nie zamkną możliwości pożyczania pieniędzy przez osoby wykluczone z oferty bankowej, a przede wszystkim nie przeniosą tego segmentu to tzw. szarej strefy. Pożyczki online oraz inne formy pożyczek pozabankowych są potrzebnym produktem na rynkach finansowych, pozwalającym sfinansować najpilniejsze potrzeby bez spełniania wielu formalności.