Z danych Bisnode Polska wynika, że między styczniem a marcem ubiegłego roku liczba konsumentów, którzy ogłosili upadłość wynosiła jedynie 151. Jak informuje prezes BIG InfoMonitor różnica ta w dużej mierze jest wynikiem rosnącej świadomości społecznej dotyczącej możliwości korzystania z prawa do ogłoszenia upadłości przez osoby prywatne. Choć prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Polsce zaczęło obowiązywać w 2009r. to, jak wynika z danych BIG InfoMonitor w ciągu tego czasu tj. od 2009 r. do 2014 r. skorzystało z niego zaledwie 60 osób. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca roku 2014 ogłoszenie upadłości konsumenckiej było bardzo drogie. Koszt ten kształtował się na poziomie nawet kilkunastu tysięcy złotych. Po nowelizacji przepisów, czyli od 1 stycznia 2015 r. konsument wnioskujący o upadłość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wynoszącej jedynie 30 zł.

Zgodnie z aktualnymi przepisami osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej mogą raz na 10 lat ogłosić upadłość konsumencką. Jednak ostatecznie taką decyzję wydaje sąd. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może skutkować umorzeniem część naszych długów, natomiast głównym celem tej formy prawnej jest rozłożenie zobowiązań na raty, w taki sposób, aby dłużnik był w stanie je systematycznie spłacać.

Warto zaznaczyć, że o upadłość konsumencka możemy wnioskować jedynie w wyjątkowych sytuacjach, takich jak choroba, wypadek, strata pracy bądź inna okoliczność, która uniemożliwia nam podjęcie zatrudnienia i uregulowanie zobowiązań.

Rodziny najczęściej ogłaszają upadłość konsumencką

Z analiz prowadzonych przez BIG InfoMonitor wynika, że najczęściej upadłość konsumencka pomaga pozbyć się problemów finansowych osobom w wieku 36 – 45 lat, które na swoim utrzymaniu posiadają rodziny. Często osoby te przeliczają swoje możliwości finansowe, co doprowadza je do bankructwa. Z danych Bisnode Polska wynika, że upadłość konsumencką w tym roku częściej ogłaszają kobiety. Spośród 662 ogłoszonych upadłości 362 ogłosiły kobiety, a 300 mężczyźni. Są to w głównej mierze mieszkańcy województwa Mazowieckiego w wieku 30-59 lat.

Od momentu nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej, do sądów wpłynęło aż 5600 wniosków, z czego ogłoszonych zostało 2153 upadłości. Zobowiązanie czterech na pięciu bankrutujących wynosiło ponad 220 tys. zł.