Weź pożyczkę Pożyczki na raty – porównywarka Provident – opinie

Największa firma udzielająca pożyczek ratalnych w Polsce startuje z nową promocją! Promocja Provident „Tablet Gratis” będzie trwała od 02 marca 2016 r. do 29 marca 2016 r. włącznie. W promocji będą mogli wziąć udział wszyscy klienci firmy, którzy w czasie trwania promocji otrzymali pożyczkę przez internet, spłacaną przelewem na konto, w 6,12,18 lub 24 miesięcznych ratach, o całkowitej kwocie pożyczki wynoszącej co najmniej 2000 zł. Każdy klient, który spłaci pierwszą ratę pożyczki w wysokości i terminie określonym w pierwotnym harmonogramie spłaty pożyczki oraz nie dokona całkowitej spłaty pożyczki w okresie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy pożyczki, otrzyma nagrodę. Nagrodą jest tablet marki Lenovo, którego cena rynkowa wynosi około 320 brutto zł.

Gwarancja najniższej raty w Provident

Również od 2 marca 2016 r. do 29 marca 2016 r. trwa promocja „Gwarancja Najniższej Raty„, która skierowana jest do wszystkich klientów firmy, którzy w czasie trwania promocji zawarli umowę pożyczki spłacanej w tygodniowych ratach z obsługą domową, oznacza to, że kwota pożyczki jest wypłacana klientowi za pośrednictwem doradcy klienta lub pracownika w miejscu zamieszkania oraz klient dokonuje spłaty raty pożyczki w gotówce za pośrednictwem doradcy lub pracownika. Warunkiem wzięcia udziału w promocji, jest potwierdzenie otrzymania oferty od innej firmy na taką samą kwotę i taki sam czas trwania pożyczki. Nagrodę stanowić będzie różnica pomiędzy sumą rat wynikającą z umowy pożyczki tygodniowej w gotówce zwartej przez uczestnika z Provident, a sumą rat pożyczki wynikających z przedstawionego przez tego uczestnika pisemnego potwierdzenia warunków cenowych w innej firmie pożyczkowej wraz z potwierdzeniem otrzymania pożyczki. Należy zauważyć, że oferta z obsługą domową jest znacznie droższa od pożyczki zaciągniętej online bez obsługi domowej.

Weź pożyczkę Pożyczki na raty – porównywarka Provident – opinie