Taratatu oferuje pożyczki na raty dostępne online w maksymalnej wysokości 1500 zł na okres do 6 miesięcy. Możliwe jest uzyskanie pożyczki mimo braku punktacji w BIK. W Taratatu można szybko i bez zbędnych formalności uzyskać środki na dowolny cel.

Informacje o kosztach pożyczki w Taratatu

Oprocentowanie pożyczki na raty w Taratatu jest stałe i wynosi 8%. Maksymalna wysokość RRSO to 491,87%, a minimalna 254,57% – jest to zależne od kwoty pożyczki i okresu spłaty. Taratatu pobiera prowizję wstępną w wysokości 25% całkowitej kwoty pożyczki oraz 30% całkowitej kwoty pożyczki w ramach prowizji administracyjnej. Koszt rocznych odsetek maksymalnych to 7,20%.

Taratatu - zobacz ofertę!

Pożyczka na raty w Taratatu – kwoty i czas spłaty

Taratatu oferuje dość wąski zakres kwot pożyczki i okresu spłaty. Wnioskować można o kwotę od 1000 do 1500 zł na okres od 3 do 6 miesięcy.

Cechy pożyczki ratalnej w Taratatu:

 • szybki proces wnioskowania,
 • minimum formalności,
 • możliwość wcześniejszej spłaty,
 • akceptacja wielu różnych źródeł dochodu.

Aktualne promocje i kody rabatowe

Taratatu nie oferuje aktualnie żadnych promocji i kodów rabatowych.

Weź pożyczkę!

Warunki otrzymania pożyczki ratalnej w Taratatu

Aby otrzymać pożyczkę online na raty w Taratatu trzeba spełnić następujące wymogi:

 • mieścić się w przedziale wiekowym 21-70 lat,
 • mieć polskie obywatelstwo i mieszkać na terenie RP,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć osobisty rachunek bankowy,
 • uzyskać pozytywną ocenę zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • nie posiadać zadłużeń wobec Taratatu.

Wymogi stawiane pożyczkobiorcom przez Taratatu są zatem konkretne i jasno określone, a ich spełnienie jest niezbędne w celu uzyskania pożyczki ratalnej.

Dokumenty niezbędne do wzięcia pożyczka na raty online

Do wzięcia pożyczki na raty w Taratatu nie jest wymagane zbyt wiele dokumentów – wystarczy dowód osobisty. Wnioskowanie o pożyczkę odbywa się zdalnie.

Taratatu – weryfikacja w bazach dłużników

Taratatu weryfikuje pożyczkobiorców w następujących bazach danych:

 • BIK,
 • BIG InfoMonitor,
 • ZBP.

Brak punktacji w BIK nie wyklucza możliwości otrzymania pożyczki na raty w Taratatu. Jeśli wniosek zostanie odrzucony ze względu na niepomyślne przejście weryfikacji w którejś z wymienionych baz, pożyczkodawca przekazuje klientowi informację na ten temat oraz wskazuje która baza danych była sprawdzana.

Czy Taratatu udziela pożyczek na raty bez sprawdzania BIK?

Nie, Taratatu sprawdza BIK podczas rozpatrywania wniosku o pożyczkę na raty. Co ważne, brak punktacji w BIK nie jest przeszkodą w otrzymaniu pożyczki w Taratatu.

Czy Taratatu udziela pożyczek dla zadłużonych?

To zależy od indywidualnej sytuacji – Taratatu weryfikuje zdolność kredytową pożyczkobiorcy, a więc sprawdza, czy osoba wnioskująca o pożyczkę jest w stanie regulować spłatę zobowiązań finansowych. W przypadku problemów ze spłacaniem innych zadłużeń, decyzja o przyznaniu pożyczki może być negatywna.

Jakie formy zatrudnienia akceptuje Taratatu?

Taratatu akceptuje różnorodne formy zatrudnienia, w tym:

 • umowę o pracę,
 • umowę zlecenie,
 • kontrakt menedżerski,
 • wykonywanie wolnego zawodu,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego.
Sprawdź ofertę

Jak wziąć pożyczkę online na raty w Taratatu – krok po kroku

Do wzięcia pożyczki online w Taratatu konieczna jest rejestracja w serwisie. Proces rejestracji jest bardzo szybki i prosty – wystarczy podać swój email, hasło i powtórzyć hasło.

Aby wziąć pożyczkę online na raty w Taratatu należy:

 • wybrać kwotę pożyczki i okres spłaty,
 • zalogować się na profil w portalu,
 • wypełnić wniosek, dostępny w panelu użytkownika,
 • dokonać weryfikacji z użyciem systemu Kontomatik,
 • decyzja o przyznaniu pożyczki bądź odmowie zostanie przekazana SMS-em i e-mailem maksymalnie w ciągu 72 godzin od złożenia wniosku,
 • w przypadku pozytywnej decyzji na zakończenie należy podpisać umowę – proces ten odbywa się zdalnie.

Formularz wniosku o pożyczkę ratalną online w Taratatu wymaga podania:

 • danych osobowych,
 • miesięcznego dochodu netto,
 • źródła dochodu,
 • liczby osób na utrzymaniu,
 • wysokości opłat eksploatacyjnych,
 • wysokości innych zobowiązań finansowych,
 • wysokości innych obciążeń finansowych, np. alimentów,
 • danych pracodawcy,
 • stażu pracy i stanowiska,
 • numeru rachunku bankowego.

Weryfikacja tożsamości klienta Taratatu

Weryfikacja tożsamości klienta w Taratatu odbywa się za pośrednictwem systemu Kontomatik. W celu zweryfikowania danych osobowych pożyczkobiorcy konieczne jest zalogowanie się do swojego banku na stronie Taratatu. Metoda ta jest bardzo szybka i wygodna.

Spłata pożyczki na raty w Taratatu

Spłata pożyczki ratalnej w Taratatu odbywa się wyłącznie za pomocą przelewu na rachunek bankowy, którego numer jest wskazany w umowie pożyczkowej oraz harmonogramie spłat. Trzeba pamiętać o podaniu numeru spłacanej pożyczki w tytule przelewu.

Czy możliwa jest spłata pożyczki ratalnej przed terminem?

Tak, w Taratatu można spłacić pożyczkę na raty przed terminem. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. Aby skorzystać z opcji przedterminowej spłaty pożyczki należy skontaktować się telefonicznie z działem obsługi klienta.

Wydłużenie terminu spłaty

W Taratatu istnieje możliwość jednorazowego wnioskowania o wydłużenie terminu spłaty na maksymalny okres do 7 dni. Warunkiem uzyskania wydłużenia terminu spłaty jest pozytywna ocena zdolności kredytowej przez pożyczkodawcę.

Brak spłaty – co jeśli pożyczka nie zostanie spłacona na czas

W przypadku pojawienia się trudności ze spłatą należy liczyć się z naliczaniem odsetek za opóźnienie w wysokości maksymalnie 11,20% w stosunku rocznym.

Jak przebiega windykacja należności?

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź wystąpienia opóźnień w spłacie, firma ma możliwość podjęcia działań windykacyjnych lub wszczęcia postępowania sądowego.

Kolejna pożyczka w Taratatu

Jeśli klient posiada dobrą zdolność kredytową oraz spłaca inne pożyczki terminowo, może uzyskać drugą pożyczkę w Taratatu.

Logowanie do panelu użytkownika

W celu zalogowania do panelu użytkownika w Taratatu należy kliknąć przycisk znajdujący się po prawej stronie na górze portalu. Z rozwiniętej w ten sposób listy wybieramy opcję “Zaloguj się”. Następnie podajemy swój email oraz hasło.

Problemy z logowaniem

W przypadku problemów z logowaniem trzeba skontaktować się z działem obsługi klienta.

Zmiana danych w Profilu Klienta

O zmianie danych należy powiadomić pożyczkodawcę telefonicznie lub za poprzez e-mail.

Taratatu – Najczęściej zadawane pytania

Czy w Taratatu można mieć kilka pożyczek jednocześnie?

Tak, wzięcie kilku pożyczek jednocześnie w Taratatu jest możliwe. Decyzja o przyznaniu kolejnej pożyczki zależna jest jednak od indywidualnej oceny zdolności i historii kredytowej klienta. Ponadto nie można ubiegać się o następną pożyczkę, jeśli poprzednia jest zadłużona.

Jakie są powody odrzucenia wniosku przez Taratatu?

Wniosek o pożyczkę może zostać odrzucony przez Taratatu, jeśli pożyczkobiorca nie wykaże odpowiedniej zdolności kredytowej bądź nie spełni któregokolwiek z kryteriów: wieku, obywatelstwa, zdolności do czynności prawnych lub posiadania zadłużenia względem Taratatu.

Czy w Taratatu dostanę pożyczkę w weekend/święto?

Wnioskowanie jest możliwe w dowolnym momencie, jako że odbywa się zdalnie. Jednak konsultanci w Taratatu pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Czy i kiedy niespłacona pożyczka online na raty w Taratatu trafi do sądu?

Niespłacenie pożyczki w Taratatu i brak kontaktu w celu jej spłaty będzie skutkować wszczęciem przez pożyczkodawcę postępowania sądowego i windykacyjnego, którego kosztami będzie obciążony pożyczkobiorca. Termin wszczęcia postępowania jest zależny od indywidualnej sytuacji.

Jakie źródła dochodu akceptuje Taratatu?

Taratatu akceptuje następujące źródła dochodu:

 • umowa o pracę lub kontrakt menedżerski,
 • wolny zawód,
 • własna działalność gospodarcza lub gospodarstwo rolne,
 • umowa zlecenie,
 • emerytura,
 • świadczenie przedemerytalne,
 • renta rodzinna, inwalidzka lub strukturalna,
 • zasiłek pielęgnacyjny, rehabilitacyjny lub rodzinny,
 • alimenty,
 • inne źródła.

Taratatu akceptuje więc wiele różnych źródeł dochodu, trzeba jednak pamiętać, że liczy się także wysokość uzyskiwanych dochodów oraz ich stosunek do wysokości pożyczki.

Czy Taratatu wymaga zaświadczenia od pracodawcy?

Nie, Taratatu nie wymaga zaświadczenia od pracodawcy, a jedynie podania jego danych.

Jaki długo czeka się na pożyczkę online w Taratatu?

Decyzja o przyznaniu pożyczki wydawana jest maksymalnie w ciągu 72 godzin od złożenia wniosku. Wypłata środków w ramach udzielonej pożyczki odbywa się natychmiast po akceptacji wniosku, jednak czas ich wpłynięcia na konto jest zależny od godzin sesji międzybankowych.

Czy w Taratatu trzeba podawać cel przeznaczenia pożyczki?

Nie, pożyczka uzyskana w Taratatu może być przeznaczona na dowolny cel.

Co uzyskam dokonując wcześniejszej spłaty pożyczki ratalnej w Taratatu?

Pożyczka zostanie wówczas spłacona przedterminowo bez ponoszenia z tego powodu dodatkowych kosztów. Można wcześniej spłacić całość lub część pożyczki. Wówczas całkowity koszt pożyczki zostaje obniżony o koszty dotyczące okresu, o który został skrócony wyznaczony wcześniej harmonogram spłat.

Czy mogę wziąć pożyczkę w Taratatu, jeśli mam zobowiązanie w innej firmie pożyczkowej?

Posiadanie zobowiązania finansowego w innej firmie nie wyklucza możliwości otrzymania pożyczki w Taratatu, o ile nie wpływa ono negatywnie na zdolność kredytową pożyczkobiorcy.

Jak podpisać umowę pożyczki na raty w Taratatu?

Podpisanie umowy odbywa się online w serwisie Taratatu.

Czy inna osoba może spłacić moją pożyczkę w Taratatu?

Taratatu nie przewiduje możliwości takiej sytuacji.

Na jakich zasadach można składać reklamacje w Taratatu?

Reklamacje w Taratatu mogą być składane:

 • pisemnie – osobiście w siedzibie pożyczkodawcy lub listownie na adres siedziby pożyczkodawcy bądź elektronicznie na adres e-mail reklamacje@taratatu.pl,
 • ustnie – w siedzibie pożyczkodawcy, telefonicznie przez infolinię pożyczkową pod numerem (22) 121 86 79.

Taratatu ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od daty jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia informuje w formie pisemnej lub elektronicznej.

Taratatu - zobacz ofertę!

Taratatu – podsumowanie

Szybka pożyczka na raty w Taratatu to dobra opcja dla osób, szukających pożyczki ratalnej udzielanej maksymalnie na 6 miesięcy i w kwocie do 1500 zł. Jej zaletą jest to, że można ją uzyskać całkowicie zdalnie – wystarczy złożyć wniosek na stronie internetowej, która jest bardzo przystępna w obsłudze. Pożyczka w Taratatu wiąże się jednak z dość wysokimi kosztami i weryfikacją klienta w bazach.

Taratatu - zalety

 • zdalny proces wnioskowania,
 • podpisanie umowy online,
 • akceptacja wielu różnych źródeł dochodu,
 • prosty i intuicyjny w obsłudze portal,
 • minimum formalności,
 • możliwość przedterminowej spłaty pożyczki,
 • można ją otrzymać mimo braku punktacji w BIK.

Taratatu - wady

 • niska maksymalna kwota pożyczki - 1500 zł,
 • niewielki przedział oferowanych kwot,
 • krótki okres kredytowania,
 • weryfikacja pożyczkobiorcy w bazach,
 • wysokie koszty.

Informacje o Taratatu

Nazwa firmy

FinGO Capital S.A.

Adres Grochowska 152 lok. 3
04-329 Warszawa
Telefon 22 121 86 79
Adres e-mail kontakt@taratatu.pl
Godziny pracy Poniedziałek-Piątek: 08:00-16:00
Weekend: 08:00-16:00
Wniosek Wypełnij wniosek