Sponto oferuje pożyczkę online na raty w wysokości do 15 000 zł i z okresem kredytowania wynoszącym zawsze 30 miesięcy. Wniosek o pożyczkę w Sponto jest składany całkowicie zdalnie, a procedura wnioskowania jest szybka i bezpieczna.

Informacje o kosztach pożyczki w Sponto

Sponto udziela pożyczek online na raty i charakteryzuje się bezpiecznym i nowoczesnym procesem wnioskowania, wymagającym minimum formalności.

Oprocentowanie pożyczki ratalnej online w Sponto jest zmienne i wynosi 7,2%. RRSO w wysokości 103,48%.

Udzielenie pożyczki w Sponto związane jest z poniesieniem kosztów prowizji, której wysokość jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku.

Sprawdź ofertę

Pożyczka na raty w Sponto – kwoty i czas spłaty

W Sponto można zaciągnąć pożyczkę na kwotę od 1000 do 15 000 zł, na niezmienny okres 30 miesięcy. Maksymalna przyznana kwota zależna jest od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Okres spłaty jest stały. RRSO wynosi 103,48%. Oprocentowanie zmienne w skali roku to 7,2%.

Wysokość rat jest równa przez niemal cały okres kredytowania – wyjątkiem jest ostatnia rata o charakterze wyrównującym. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki.

Sponto udziela pożyczek wyłącznie online i oferuje jedynie pożyczki na raty.

Cechy pożyczki ratalnej online w Sponto to:

 • minimum formalności,
 • bezpieczny proces przetwarzania danych,
 • maksymalna kwota pożyczki do 15 000 zł,
 • wymóg posiadania dochodu w wysokości min. 1000 zł miesięcznie.

Aktualne promocje i kody rabatowe

Sponto nie oferuje żadnych promocji i kodów rabatowych – zarówno przy pierwszej, jak i kolejnej pożyczce.

Weź pożyczkę!

Warunki otrzymania pożyczki ratalnej w Sponto

Aby uzyskać pożyczkę na raty online w Sponto należy spełnić następujące wymagania:

 • mieć ukończone 21 lat, jednak nie więcej niż 75,
 • wykazać minimalny dochód miesięczny w wysokości 1000 zł,
 • posiadać adres e-mail i numer telefonu,
 • posiadać konto w banku,
 • być zameldowanym i mieszkać na terytorium RP.

Dokumenty niezbędne do wzięcia pożyczki na raty online

Jedynym dokumentem wymaganym przy pożyczce ratalnej w Sponto jest dowód osobisty oraz zaświadczenie o dochodach. Nie są wymagane żadne inne formalności ani dodatkowe dokumentów.

Jakie formy zatrudnienia akceptuje Sponto?

Sponto akceptuje wiele różnych rodzajów dochodu. Jedynym wymogiem w tej kwestii jest posiadanie minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 1000 zł. Nie jest więc konieczne przedstawienie konkretnej formy zatrudnienia.

Sponto – weryfikacja w bazach dłużników

Sponto w procesie rozpatrywania wniosku o pożyczkę sprawdza informacje o pożyczkobiorcy w bazach:

 • BIK,
 • KRD,
 • BIG InfoMonitor,
 • KBIG,
 • CRIF.

Należy jednak mieć na uwadze, że posiadanie negatywnych wpisów w którejkolwiek z baz nie jest jednoznaczne z odrzuceniem wniosku o pożyczkę. Ostateczna decyzja w tej sprawie jest zależna od indywidualnej sytuacji pożyczkobiorcy. Firma wykazuje się tutaj elastycznością i zrozumieniem, nie wyklucza od razu osób posiadających wpisy w bazach.

Czy Sponto udziela pożyczek na raty bez sprawdzania BIK?

Nie, Sponto sprawdza klientów w BIK przed udzieleniem pożyczki na raty.

Czy Sponto udziela pożyczek dla zadłużonych?

Posiadanie zadłużenia nie wyklucza możliwości otrzymania pożyczki w Sponto. Ostateczna decyzja jest jednak wydawana na podstawie oceny indywidualnej sytuacji pożyczkobiorcy. Zadłużenie może więc, ale nie musi, wpłynąć na odrzucenie decyzji o przyznaniu pożyczki.

Czy w Sponto można wziąć pożyczkę z komornikiem?

Podobnie jak z wpisami w bazach dłużników, pożyczkodawca nie przekreśla szans na otrzymanie pożyczki z komornikiem. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie – złóż wniosek i sprawdź swoje możliwości.

Sprawdź ofertę

Jak wziąć pożyczkę online na raty w Sponto – krok po kroku

Procedura ubiegania się o pożyczkę ratalną w Sponto jest bardzo prosta i odbywa się całkowicie zdalnie.

Przebieg wnioskowania jest następujący:

 • Wybierz kwotę pożyczki na suwaku,
 • wypełnij formularz z danymi osobowymi – imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail i numerem telefonu,
 • dokonaj weryfikacji konta bankowego za pomocą usługi Blue Media,
 • zapoznaj się z przesłaną przez Sponto umową kredytową zawierającą proponowaną kwotę i warunki spłaty,
 • zaakceptuj umowę za pomocą kodu SMS.

Wniosek o pożyczkę ratalną online w Sponto jest składany zdalnie, możliwe jest więc wnioskowanie w dowolnym momencie i miejscu.

Środki przyznane w ramach pożyczki online na raty w Sponto są przelewane w jednej z trzech codziennych tur: o 8.00, 11.15 lub 14.15. Jeśli więc umowa zostanie zawarta na krótko przed którymkolwiek w tych terminów, gotówka może znaleźć się na koncie pożyczkobiorcy już w ciągu kilku minut. W innym przypadku konieczne będzie czekanie kilka godzin lub do następnego dnia.

Weryfikacja tożsamości klienta Sponto

Sponto wymaga potwierdzenia danych pożyczkobiorcy poprzez bezpieczne logowanie do konta bankowego za pomocą usługi Blue Media. Klient loguje się na konto rachunku, na który mają wpływać środki z pożyczki, aby w ten sposób potwierdzić swoje dane. Proces weryfikacji pożyczkobiorcy w Sponto jest zatem prosty i wygodny.

Spłata pożyczki na raty w Sponto

Spłata pożyczki ratalnej w Sponto odbywa się według harmonogramu dołączonego do umowy pożyczkowej. Jest w niej także wskazany numer rachunku, na który należy dokonywać płatności.

Wszelkie niezbędne informacje na temat spłaty pożyczki w Sponto znajdują się w umowie pożyczki.

Czy możliwa jest spłata pożyczki ratalnej przed terminem?

Tak, wcześniej spłata pożyczki na raty w Sponto jest możliwa i nie jest obciążona dodatkowymi kosztami. Można przedterminowo spłacić całość pożyczki lub jej część.

Wydłużenie terminu spłaty

W Sponto istnieje możliwość wydłużenia terminu spłaty pożyczki, jednak szczegóły tej procedury ustalane są indywidualnie z działem obsługi klienta.

Możliwa jest także zmiana terminu spłaty. Warunkiem w tym przypadku jest terminowe uregulowanie pierwszej raty pożyczki. W tym przypadku także konieczny jest kontakt z działem obsługi klienta, aby ustalić szczegóły.

Brak spłaty – co jeśli pożyczka nie zostanie spłacona na czas

W sytuacji, w której pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić terminowo zaciągniętego zobowiązania, należy skontaktować się z działem obsługi klienta, aby ustalić dalsze kroki i znaleźć najbardziej dogodne rozwiązanie dla obydwu stron. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 pod numerem 58 768 08 08.

W przypadku braku spłaty pożyczki i niepodjęcia przez pożyczkobiorcę kroków w celu jej spłaty, zostanie wszczęte postępowanie cywilne.

Jak przebiega windykacja należności?

Jeśli pożyczkobiorca będzie zalegać ze spłatą rat, a Sponto podejmie przynajmniej jedną czynność windykacyjną (taką jak telefoniczne lub dokumentowe wezwanie do zapłaty bądź upomnienie), która nie przyniesie efektu, dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wówczas konieczny będzie zwrot niespłaconej należności wraz z odsetkami.

Innym skutkiem niewywiązywania się z umowy przez pożyczkobiorcę jest wystąpienie przez pożyczkodawcę na drogę postępowania cywilnego (sądowego, a potem egzekucyjnego) i obciążenie pożyczkodawcy kosztami tego postępowania.

Kolejna pożyczka w Sponto

W Sponto można zaciągnąć kolejną pożyczkę, o ile od otrzymania poprzedniej (lub odrzucenia wniosku) minęły 134 dni.

Logowanie do panelu użytkownika

Aby otrzymać pożyczkę w Sponto nie jest konieczne zakładanie konta w serwisie. Wniosek składa się po kliknięciu w panel “Złóż wniosek”.

Problemy z logowaniem

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności ze składaniem wniosku o pożyczkę ratalną online w Sponto, należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Informacje ogólne można uzyskać na infolinii dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 pod numerem 22 123 97 27.

Zmiana danych w Profilu Klienta

W przypadku zmiany danych pożyczkobiorcy, takich jak zmiana adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, poczty elektronicznej, numeru telefonu lub miejsca pracy, należy skontaktować się telefonicznie z pożyczkodawcą, dzwoniąc na numer 58 768 08 08.

Sponto – Najczęściej zadawane pytania

Czy w Sponto można mieć kilka pożyczek jednocześnie?

Tak, Sponto daje możliwość posiadania kilku pożyczek jednocześnie. Złożenie wniosku o kolejną pożyczkę możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 134 dni od otrzymania pierwszej.

Jakie są powody odrzucenia wniosku przez Sponto?

Powody odrzucenia wniosku o pożyczkę online na raty w Sponto mogą być różne: zarówno negatywne wpisy w bazach, posiadanie zbyt niskiego dochodu, jak i negatywna ocena zdolności kredytowej pożyczkobiorcy mogą wpłynąć na odrzucenie wniosku.

Czy w Sponto dostanę pożyczkę w weekend/święto?

Wnioskowanie o pożyczkę odbywa się całkowicie zdalnie, wnioski można więc składać także w weekendy i święta. Pieniądze przelewane są natomiast o godzinie 8.00, 11.15 lub 14.15.

Czy i kiedy niespłacona pożyczka online na raty w Sponto trafi do sądu?

Skierowanie postępowania na drogę postępowania cywilnego (sądowego, a potem egzekucyjnego) ma miejsce w przypadku niewywiązywania się przez pożyczkobiorcę ze spłaty rat. Jednak termin, w jakim sprawa trafi do sądu jest kwestią indywidualną, zależną od konkretnej sytuacji.

Jakie źródła dochodu akceptuje Sponto?

Firma nie wymaga przedstawiania konkretnych źródeł dochodu, a jedynie wykazania dochodów w wysokości min. 1000 zł miesięcznie.

Czy Sponto wymaga zaświadczenia od pracodawcy?

Nie, takie zaświadczenie nie jest wymagane.

Jaki długo czeka się na pożyczkę online w Sponto?

Otrzymanie środków przyznanych w ramach pożyczki zależne jest od tego, o której godzinie podpiszemy umowę. Pieniądze przelewane są o godzinie 8.00, 11.15 lub 14.15.

Czy w Sponto trzeba podawać cel przeznaczenia pożyczki?

Nie, pożyczka w Sponto może być przeznaczona na dowolny cel.

Co uzyskam dokonując wcześniejszej spłaty pożyczki ratalnej w Sponto?

W przypadku wcześniej spłaty części pożyczki, pożyczkodawca obniży całkowity koszt pożyczki, odpowiednio zmniejszając wysokość ostatniej raty lub skracając okres spłaty. Przy przedterminowej spłacie całości pożyczki, Sponto obniża całkowity koszt pożyczki o koszty dotyczące okresu o który skrócono okres spłaty.

Czy mogę wziąć pożyczkę w Sponto, jeśli mam zobowiązanie w innej firmie pożyczkowej?

Posiadanie zobowiązania w innej firmie pożyczkowej nie wyklucza możliwości wzięcia pożyczki w Sponto.

Jak podpisać umowę pożyczki na raty w Sponto?

Umowa pożyczki na raty w Sponto podpisywana jest z użyciem kodu SMS.

Czy inna osoba może spłacić moją pożyczkę w Sponto?

Nie jest przewidziana możliwość spłacania zaciągniętej pożyczki przez inną osobę.

Na jakich zasadach można składać reklamacje w Sponto?

Reklamacja może być złożona w formie:

 • pisemnej – należy ją złożyć osobiście w siedzibie Paytree lub przesłać listownie na adres do korespondencji wskazany w umowie,
 • ustnej – telefonicznie pod numerem 58 733 55 66 lub osobiście w siedzibie Paytree,
 • elektronicznej – na adres reklamacje@paytree.pl.

Odpowiedź w sprawie uznania lub odrzucenia reklamacji udzielana jest najpóźniej w terminie 30 dni od jej złożenia.

Sponto – podsumowanie

Pożyczka w Sponto charakteryzuje się prostym i bezpiecznym procesem wnioskowania oraz przejrzystym przedstawieniem wszelkich niezbędnych informacji na temat pożyczki w umowie. Udzielana jest całkowicie zdalnie, możliwy jest długi okres kredytowania, a ubiegać się można o kwotę do 15 000 zł.

Zaletą pożyczkodawcy jest także elastyczność – w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów ze spłatą należy skontaktować się z działem obsługi klienta, aby wspólnie ustalić najlepsze rozwiązanie sytuacji. Ewentualne problemy ze spłatą nie muszą więc stanowić problemu, jeśli pożyczkobiorca wykaże inicjatywę w sprawie ich rozwiązania.

Sponto - zalety

 • możliwość wnioskowania o kwotę do 15 000 zł,
 • szybki i wygodny proces weryfikacji tożsamości,
 • minimum formalności,
 • możliwość wnioskowania o kilka pożyczek,
 • pożyczka dostępna całkowicie zdalnie,
 • możliwość zmiany terminu spłaty,
 • brak potrzeby zakładania konta w serwisie,
 • elastyczne zasady przyznawania pożyczek.

Sponto - wady

 • stały okres spłaty - 30 miesięcy,
 • weryfikacja w bazach dłużników,
 • brak przelewów natychmiastowych - jedynie trzy tury przelewów dziennie,
 • brak promocji i rabatów (także przy pierwszej pożyczce).

Informacje o Sponto

Nazwa firmy

Paytree Sp. z o.o

Adres Polanki 19
80-308 Gdańsk
Telefon 22 100 49 91
Adres e-mail kontakt@sponto.pl
Godziny pracy
Wniosek Wypełnij wniosek