Feniko.pl nie oferuje wysokich kwot pożyczek, ale z drugiej strony niższe zobowiązania są dużo łatwiejsze do spłaty. Niekiedy taka suma wystarczy, aby uratować domowe finanse. Należność należy uregulować maksymalnie w ciągu 4 miesięcy, co pozwala rozłożyć płatność na rozsądne dla budżetu części. Chociaż 1000 zł nie jest zobowiązaniem, które ciężko byłoby spłacić, jednorazowy zwrot takiej kwoty może czasami przysporzyć trudności. Szczególnie, że zawsze należy mieć na uwadze inne zobowiązania finansowe, które również należy uiścić zgodnie z terminem.

Feniko – 1000 zł w wygodnych ratach

Rynek pożyczkowy cały czas się rozrasta, dlatego pojawia się na nim coraz więcej ofert. Pożyczkobiorcy muszą szukać warunków, które będą im odpowiadać. Z tego względu firmy pozabankowe powinny gwarantować dogodne dla nich propozycje. Feniko.pl stara się dopasować do potrzeb klientów, zapewniając im pożyczkę ratalną w wysokości 1000 zł. Gotówka wypłacana jest w walucie polskiej i można przeznaczyć ją na dowolnie wybrane cele. Nie jest to wysoka kwota, ale mimo to można rozłożyć ją na raty. Dzięki temu nie naruszamy miesięcznego budżetu i nie martwimy się, że pieniądze skończą się szybciej, niż przewidywaliśmy.

Wypełnij formularz

Feniko nie ukrywa kosztów

Feniko.pl pozwala wybrać potrzebną nam sumę i właściwy okres kredytowania, od razu prezentując dokładne warunki spłaty. Klient widzi, jak dużo wyniesie prowizja, odsetki, jaka będzie wysokość rat oraz RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Wie, jaką ratę będzie musiał spłacić i jaka jest dokładna data regulacji zobowiązania. Świadomość kosztów w przypadku brania zobowiązań finansowych jest najistotniejsza. Powinniśmy wiedzieć, jakie wydatki nas czekają, aby rozsądnie zaplanować budżet na najbliższe miesiące. Tylko dzięki przemyślanym decyzjom nie będziemy musieli się obawiać, że dotkną nas nieprzyjemne konsekwencje braku spłaty pożyczki.

Weź pożyczkę

Feniko – wymagania

Feniko.pl stawia ściśle określone warunki, które trzeba spełnić, aby móc skorzystać z atrakcyjnej oferty. Po pierwsze, należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz mieć stałe miejsce zamieszkania. Konieczna jest zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań, dlatego pożyczkodawca przeprowadza ocenę ryzyka kredytowego. Chce mieć pewność, że pożyczone przez niego pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z terminem. Wiarygodny finansowo klient nie będzie powodować opóźnień i dotrzyma warunków podpisanej umowy. Pożyczkobiorca jest zobowiązany podać w umowie swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane dotyczące miejsca jego zamieszkania. Ponadto niezbędny jest numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, imiona rodziców oraz źródło dochodów. Klient musi określić, z jakiego źródła otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie, które pozwoli mu spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Może to być umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza czy emerytura. Akceptowane są również dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, ze wskazaniem na zakład pracy oraz hektary przeliczeniowe.

Weź pożyczkę

feniko – kolejne pożyczki

W momencie starania się o pożyczkę w firmie Feniko.pl, nie można posiadać innych zobowiązań u niniejszego pożyczkodawcy. Najpierw należy spłacić jedną pożyczkę, a dopiero później można zaciągnąć kolejną. Pożyczkodawca dba o bezpieczeństwo finansowe swoich klientów, nie pozwalając im na posiadanie zbyt dużej liczby świadczeń w jednym terminie. Trzeba też zaznaczyć, że pożyczkobiorca nie może mieć ogłoszonej upadłości konsumenckiej ani znajdować się w trakcie postępowania upadłościowego.

Feniko – Proces ubiegania się o pożyczkę

Feniko.pl gwarantuje łatwy proces pożyczania. Do otrzymania koniecznej gotówki wystarczy zrealizować cztery proste kroki:

  • Określenie potrzebnej kwoty i wypełnienie wniosku
  • Otrzymanie decyzji po analizie przesłanego wniosku
  • Dokonanie opłaty weryfikacyjnej
  • Otrzymanie pieniędzy na konto bankowe

Pierwszym krokiem jest określenie kwoty, która zrealizuje nasze potrzeby. Feniko.pl udostępnia maksymalnie 1000 zł, które można przeznaczyć na dowolnie wybrane cele. Następnie konieczne jest wypełnienie wniosku. Podajemy podstawowe informacje na swój temat oraz dane dotyczące otrzymywanego dochodu. Bez tego nie możemy liczyć na akceptację przesłanej przez nas aplikacji.
Decyzję otrzymujemy po wysłaniu przez nas uzupełnionego formularza. Proces analizy jest dwuetapowy, dlatego może trwać maksymalnie 24 godziny. Najpierw dokonywana jest ocena ryzyka kredytowego, potem zaś pożyczkodawca ocenia poprawność wprowadzonych danych oraz nasz status w bazach BIG. Jeśli decyzja jest pomyślna, klient otrzymuje pozytywną odpowiedź i dalsze instrukcje.
Kolejnym krokiem jest dokonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 grosza. Stanowi on zakończenie procesu zawarcia umowy pożyczki.
Kiedy Feniko zaakceptuje wniosek, uruchamia pożyczkę. Robi przelew na konto pożyczkobiorcy z kwotą określoną w podpisanej umowie. Pożyczkobiorca może rozsądnie korzystać z otrzymanej sumy, pamiętając o terminowym spłacaniu należności.

Zarejestruj się w Feniko

Feniko – Podsumowanie

Zalety

  • Możliwość rozłożenia spłaty zobowiązania na 4 wygodne dla budżetu raty
  • Prosty proces pożyczania
  • Jasno określone koszty pożyczki

Wady

  • Niska maksymalna kwota pożyczki
  • Brak możliwości kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w weekendy
  • Możliwość zaciągnięcia kolejnej pożyczki dopiero po spłacie poprzedniej