Od 3000 złotych do nawet 60 000 złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Do tego stałe oprocentowanie w wysokości 7% w skali roku. Tak w skrócie prezentuje się oferta Fellow Finance. Aby dowiedzieć się więcej na temat pożyczki na raty u tego pożyczkodawcy zachęcam do lektury poniższego artykułu.

Pożyczka na raty w Fellow Finance – kwoty i czas spłaty

Fellow Finance to firma dość krótko działająca na polskim rynku, bo zaledwie od 2019 roku, jednak korzenie spółki sięgają roku 2013 w Finlandii. Fellow Finance posiada bardzo atrakcyjną ofertę pożyczki ratalnej, którą można uzyskać już na kwotę 3000 złotych, a maksymalny jej limit to nawet 60 000 złotych. Okres kredytowania w Fellow Finance to od 12 do maksymalnie 60 miesięcy. Co więcej, firma gwarantuje stałe oprocentowanie rat kredytu 7% w skali roku. Dodatkowo istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty nawet o 14 dni, lub odroczenie spłaty części kapitałowej raty na miesiąc. Reasumując do najważniejszych cech pożyczki ratalnej od Fellow Finance należą:

 • Kwota pożyczki to od 3000 do nawet 60 000 złotych
 • Okres spłaty rozłożyć można na 12 do 60 miesięcy
 • Firma oferuje stałe oprocentowanie nominalne 7% w skali roku
 • Spłatę raty można przełożyć o 14 dni, lub odroczyć o miesiąć spłatę kapitałowej części raty

Aktualne promocje i kody rabatowe

Fellow Finance nie posiada aktualnie żadnych promocji oraz nie oferuje kodów rabatowych.

Weź pożyczkę!

Warunki otrzymania pożyczki ratalnej w Fellow Finance

Uzyskanie pożyczki w Fellow Finance jest wyjątkowo prostą procedurą. Ubiegać się o nią może każdy między 20 a 70 rokiem życia, choć firma zastrzega, że wspomniane 70 lat to maksymalny wiek w jakim można zakończyć okres kredytowania ich produktu. Aby ubiegać się o pożyczkę ratalną w Fellow Finance niezbędne jest polskie obywatelstwo, własne konto bankowe z usługą bankowości online, co będzie konieczne aby pomyślnie przejść proces weryfikacji. Wnioskujący musi posiadać adres stałego zamieszkania na terenie kraju, nie może posiadać zajęć komorniczych, oraz musi mieć czystą historię w BIK. Dodatkowo potrzebny jest udokumentowany, stały dochód.

Tak więc, aby móc wnioskować o pożyczkę w Fellow Finance, niezbędne do spełnienia wymagania to:

 • Wiek między 20 a 70 lat
 • Polskie obywatelstwo oraz stały adres zamieszkania na terenie kraju
 • Konto z usługą bankowości online, uzywane przynajmniej od trzech miesięcy
 • Stały dochód udokumentowany wpływami na rachunek bankowy
 • Brak zajęć komorniczych oraz brak wpisów w bazach dłużników
 • Ważny dowód osobisty oraz aktualny numer telefonu

Dokumenty niezbędne do wzięcia pożyczka na raty online

Fellow Finance nie wymaga spełnienia zbyt wielu warunków w celu uzyskania pożyczki. To samo tyczy się listy niezbędnych dokumentów. Firma zdecydowała się postawić na proces weryfikacji online poprzez system Kontomatik. Jednak w niektórych przypadkach Fellow Finance może poprosić pożyczkobiorcę o dodatkowe zweryfikowanie tożsamości przesyłając skan lub zdjęcie dowodu osobistego. W Przypadku, gdy klient posiada konto osobiste, które nie jest obsługiwane przez usługę Kontomatik, firma zastrzega sobie prawo do poproszenia o dokumentowanie przychodu poprzez zaprezentowanie wyciągów bankowych.

Fellow Finance – weryfikacja w bazach dłużników

Fellow Finance jako jeden z warunków przyznania pożyczki oczekuje braku wpisów w bazach dłużników o zaległościach. W celu dokonania weryfikacji, Fellow Finance sprawdza następujące bazy dłużników:

 • BIG,
 • BIK,
 • Bankowy Rejestr (via BIG IM),
 • CRIF,
 • ERIF,
 • KRD

Czy Fellow Finance udziela pożyczek na raty bez sprawdzania BIK?

Nie, jednym z niezbędnych warunków do uzyskania środków w Fellow Finance jest brak negatywnych wpisów w bazach dłużników. Firma zastrzega, że dokonuje weryfikacji pod tym kątem w licznych bazach.

Czy Fellow Finance udziela pożyczek dla zadłużonych?

Fellow Finance sprawdza wpisy w bazach dłużników i oczekuje braku zajęć egzekucyjnych. Firma nie informuje jednak, jakoby posiadanie zadłużenia w innej firmie pożyczkowej czy instytucji bankowej, przekreśliło szansę na uzyskanie pożyczki.

Jakie formy zatrudnienia akceptuje Fellow Finance?

Fellow Finance daje bardzo duże pole manewru jeśli chodzi o źródło dochodu. Na pewno zastrzegają, że świadczenia socjalne, jak np. 500+ nie mogą stanowić jedynego źródła dochodu. Jednak posiadają bardzo długa listę dopuszczalnych źródeł uzsykania dochodu, a oto ona:

 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • kontrakt,
 • emerytura,
 • renta,
 • działalność gospodarcza,
 • umowa najmu
Sprawdź ofertę

Jak wziąć pożyczkę online na raty w Fellow Finance – krok po kroku

 1. Wybierz kwotę pożyczki
 2. Wypełnij wniosek
 3. Zapoznaj się z ofertą
 4. Oczekuj wypłaty środków

Kwota – Pierwszy krok w celu uzyskania pożyczki w Fellow Finance. Na interaktywnych suwakach klient wybiera kwotę pożyczki oraz okres spłaty. Fellow Finance oferuje pożyczkę w kwocie od 3000 złotych do nawet 60 000 złotych z okresem spłaty od 12 do 60 miesięcy. Po dokonaniu wyboru czas przejść do kolejnego kroku.

Wniosek – po zaakceptowaniu kwoty i okresu kredytowania czas kliknąć “Złóż wniosek” i go wypełnić. Ten jest bardzo krótki i prosty. Wymagane jest podanie niewielkiej ilości danych, ale do tego celu przyda się dowód osobisty, gdyż niezbędne będą dane osobowe, adres korespondencyjny, pesel oraz numer i seria dokumentu tożsamości. Do uzupełnienia są także okienka adres email, numer telefonu i numer rachunku bankowego. Po zaakceptowaniu wniosku przechodzimy do kolejnego kroku.

Oferta – jednak zanim klient ją otrzyma, konieczne będzie dokonanie weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej. Jest to wyjątkowo prosty proces, który odbywa się za pośrednictwem usługi Kontomatik. Po pomyślnej weryfikacji klient otrzyma do wglądu umowę wraz z warunkami uzyskania pożyczki. Podpisanie umowy również odbywa się zdalnie, przy użyciu kodu SMS. Na tym etapie, w przypadku wątpliwości, pożyczkodawca, czyli Fellow Finance mogą poprosić o zdjęcie lub skan dowodu osobistego, oraz przedstawienie wyciągów z konta.

Wypłata pożyczki – jeśli wszystko do tego etapu przebiegło pomyślnie, to można spodziewać się szybkiej wypłaty środków. Wraz z pozytywną decyzją klient otrzymuje harmonogram spłaty. Środki wypłacane są w możliwie najkrótszym czasie.

Weryfikacja tożsamości klienta Fellow Finance

Fellow Finance w celach weryfikacyjnych korzysta z usługi Kontomatik. Jest to niezwykle prosta metoda, która dokonuje weryfikacji tożsamości, a także weryfikuje zdolność kredytową klienta. Polega to na tym, że w specjalnym oknie przeglądarki wnioskujący powinien zalogować się do swojego systemu bankowości internetowej. Po pomyślnym zalogowaniu Kontomatik sprawdza prawidłowość wprowadzonych we wniosku danych osobowych z tymi, które przypisane są do rachunku bankowego. Dodatkowo poprzez sprawdzenie ruchu na koncie wnioskującego, Kontomatik dokonuje weryfikacji zdolności kredytowej. Należy pamiętać, że wpływy z wynagrodzenia muszą pojawiać się na koncie przynajmniej od 3 miesięcy.

W niektórych przypadkach, Fellow Finance zastrzega sobie prawo dokonać dodatkowej weryfikacji tożsamości, zdolności kredytowej lub obu naraz. W tym celu niezbędne będzie przedstawienie zdjęcia lub skanu dowodu osobistego, oraz wyciągów z rachunku bankowego, na których uwzględnione będą wpływy z wynagrodzenia.

Spłata pożyczki na raty w Fellow Finance

Spłata pożyczki w Fellow Finance, jest bardzo prosta. Klienci mają dwie możliwości. Albo z panelu użytkownika, dostępnego poprzez witrynę pożyczkodawcy należy wybrać automatyczną spłatę, gdzie wystarczy parę kliknięć, aby wykonać przelew z środkami na spłatę raty. Albo można wykonać przelew zdalny. W tym celu należy skorzystać ze swojej bankowości internetowej i mobilnej, podać numer konta zamieszczony w umowie i odpowiednio zatytułować przelew, aby środki trafiły do pożyczkodawcy i zmniejszyły całkowitą wartość zadłużenia.

Czy możliwa jest spłata pożyczki ratalnej przed terminem?

Fellow Finance jak najbardziej oferuje możliwość przedterminowej spłaty części lub całości pozostałego długu. W przypadku zdecydowania się na taki krok, koszty pożyczki zostaną odpowiednio pomniejszone w zależności od pozostałego okresu i wysokości zadłużenia..

Wydłużenie terminu spłaty

Fellow Finance oferuje możliwość przesunięcia terminu spłaty o nawet 14 dni bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Pożyczkodawca daje także możliwość, jeden raz w trakcie trwania umowy, przedłużyć o miesiąc spłatę kapitałowej części raty. W takiej sytuacji klient musi zapłacić jedynie część odsetkową w danym miesiącu.

Brak spłaty – co jeśli pożyczka nie zostanie spłacona na czas

W przypadku braku spłaty w terminie pożyczkodawca w pierwszej kolejności będzie przypominał o zaistniałym braku uregulowania raty. Ma jednak prawo nałożyć na klienta odsetki karne, których wysokość reguluje ustawa. W przypadku braku spłaty w dłuższym okresie, czyli kolejnych miesiącach Fellow Finance może podjąć działania windykacyjne, a nawet w ostateczności rozwiązać umowę i wejść na drogę postępowania sądowego.

Jak przebiega windykacja należności?

Fellow Finance w pierwszej kolejności informuje o zaistniałym braku wpłaty środków w ramach spłaty raty. Jeśli przypomnienia nic nie dadzą, firma nałoży na klienta odsetki karne, których wysokość normuje treść ustawy. W kolejnych krokach firma może przekazać windykację zadłużenia do profesjonalnej firmy. Jeśli jednak i wyspecjalizowana instytucja windykacyjna nic nie wskóra, Fellow Finance może wypowiedzieć umowę i wejść na drogą sądową w celu wyegzekwowania spłaty zadłużenia.

Kolejna pożyczka w Fellow Finance

Fellow Finance oferuje możliwość ubiegania się o zwiększenie wartości zadłużenia, lub o kolejną pożyczkę, nie wcześniej niż po 4 miesiącach regularnych spłat.

Logowanie do panelu użytkownika

Logowanie do panelu użytkownika na stronie Fellow Finance wygląda następująco. W prawym górnym rogu witryny widnieje przycisk “Zaloguj”. Po kliknięciu pojawia się formularz logowania, w którym trzeba wpisać adres email podany przy rejestracji, oraz ustanowione wtedy hasło. Co dodatkowo istotne, firma oferuje także możliwość logowania się do panelu klienta poprzez własną bankowość online z konta, które podane zostało jako docelowy rachunek do wypłaty środków.

Problemy z logowaniem

Do najczęstszych problemów z logowaniem należy zapomniane przez klienta hasło. Niestety w danej chwili nie istnieje żaden przycisk umożliwiający przypomnienie lub odzyskanie hasła, co może znacząco utrudnić korzystanie z usług oferowanych przez Fellow Finance.

Zmiana danych w Profilu Klienta

Do danych, które podlegają możliwości zmiany należą rachunek bankowy oraz numer telefonu. Można także zmienić adres korespondencyjny. Wszystkie te dane wymagają niezwłocznej aktualizacji w przypadku zaistniałych zmian. Brak aktualnych danych może przekreślić szansę na uzyskanie kolejnej pożyczki od Fellow Finance.

Fellow Finance – Najczęściej zadawane pytania

Czy w Fellow Finance można mieć kilka pożyczek jednocześnie?

Fellow Finance oferuje możliwość uzyskania kolejnej pożyczki w okresie nie krótszym niż po 4 miesiącach regularnie spłacanych rat. W związku z tym istnieje możliwość uzyskania więcej niż jeden pożyczki w Fellow Finance.

Jakie są powody odrzucenia wniosku przez Fellow Finance?

Wniosek może zostać odrzucony w wyniku niezgodności danych wprowadzonych we wniosku z danymi sprawdzanymi w procesie weryfikacji poprzez Kontomatik. Tak samo zbyt niska zdolność kredytowa może prowadzić do odrzucenia wniosku. Negatywne wpisy w bazach dłużników, oraz posiadanie jakichkolwiek zajęć komorniczych to także potencjalne powodu uzyskania negatywnej decyzji w Fellow Finance.

Czy w Fellow Finance dostanę pożyczkę w weekend/święto?

Fellow Finance przyjmuje wnioski 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Niestety system rozpatrywania wniosków nie działa w weekendy i święta z racji tego, że firma działa jedynie od poniedziałku do piątku. Także nie ma możliwości uzyskania pożyczki w niedziele i święta. W grę wchodzą jedynie dni robocze.

Czy i kiedy niespłacona pożyczka online na raty w Fellow Finance trafi do sądu?

Firma nie określa jasnych wytycznych względem tego, kiedy niespłacone zadłużenie trafi do sądu. Bez względu na wszystko warto jednak dbać o to, aby spłaty następowały terminowo.

Jakie źródła dochodu akceptuje Fellow Finance?

Fellow Finance akceptuje praktycznie wszelkie źródła uzyskania dochodu, od umowy o pracę, poprzez umowy cywilnoprawne, świadczenie emerytalne i rentę, po umowę najmu oraz własną działalność gospodarczą. Firma zastrzega jedynie, że same świadczenia socjalne w stylu 500+ nie mogą posłużyć jako główne źródło dochodu i wnioski będa odrzucane.

Czy Fellow Finance wymaga zaświadczenia od pracodawcy?

Nie, Fellow Finance nie oczekuje przedstawienia żadnych dokumentów od pracodawcy. W niektórych przypadkach pożyczkodawca może jedynie prosić o przedłożenie skanu lub zdjęcia dowodu osobistego oraz wyciągów bankowych poświadczających o wpływach na konto.

Jaki długo czeka się na pożyczkę online w Fellow Finance?

Pożyczkodawca nie określa jasno terminu oczekiwania na wydanie decyzji kredytowej. Wniosek może zostać zaakceptowany tego samego dnia, lub niezbędne będzie poczekać na pozytywną decyzję do paru dni roboczych. Fellow Finance jednak każdorazowo stara się, aby wnioski rozpatrywać w możliwie najkrótszym czasie.

Czy w Fellow Finance trzeba podawać cel przeznaczenia pożyczki?

Nie, Fellow Finance nie wymaga podawania celu przeznaczenia środków z pożyczki.

Co uzyskam dokonując wcześniejszej spłaty pożyczki ratalnej w Fellow Finance?

Wcześniejsza spłata owocuje obniżeniem kosztów pożyczki. Koszty zostaną pomniejszone odpowiednio w stosunku do okresu, jaki pozostał do klientowi do końca spłaty.

Czy mogę wziąć pożyczkę w Fellow Finance, jeśli mam zobowiązanie w innej firmie pożyczkowej?

Fellow Finance nie przekreśla szans na uzyskanie u nich pożyczki osobom, które posiadają inne zadłużenia. Najważniejsze jest, aby nie posiadać negatywnych wpisów w BIK ani zajęć komorniczych przy odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej.

Jak podpisać umowę pożyczki na raty w Fellow Finance?

Podpisanie umowy z Fellow Finance przebiega zdalnie, tak jak cały proces wnioskowania o pożyczkę. Aby zaakceptować umowę pożyczkową konieczne będzie wykorzystanie kodu otrzymanego przez SMS. Nie trzeba podpisywać żadnej fizycznej umowy.

Czy inna osoba może spłacić moją pożyczkę w Fellow Finance?

Tak, najważniejsze jest, aby środki trafiły na konto pożyczkodawcy w odpowiednim terminie, a przelew opatrzony był w odpowiedni tytuł, aby nie było wątpliwości, ratę czyjej pożyczki spłaca osoba trzecia.

Na jakich zasadach można składać reklamacje w Fellow Finance?

Reklamację w Fellow Finance można składać w formie papierowej drogą listową, a także mailowo oraz telefonicznie.

Fellow Finance – podsumowanie

Fellow Finance to pożyczkodawca z bardzo atrakcyjną ofertą. Pożyczka na kwotę od 3000 złotych do nawet 60 000 złotych to rzadko spotykana na polskim rynku oferta. Okres spłaty między 12 a 60 miesiącami to żaden wyjątkowy atut, ale jednak jest to czas wystarczający, aby dostosować wysokość raty do swoich potrzeb. Bardzo prosty proces wnioskowania o pożyczkę na pewno daje temu pożyczkodawcy plus w oczach klientów. Całość rzeczonego procesu przebiega zdalnie, od wyboru kwoty pożyczki, przez weryfikację klienta po podpisanie umowy. Do tego dochodzą jasne warunki, które spełnić musi potencjalny klient, aby mieć szansę na uzyskanie pożyczki w Fellow Finance. Oferta jest naprawdę ciekawa i warta sprawdzenia.

Fellow Finance - zalety

 • Pożyczka na kwotę od 3000 do 60 000 złotych
 • Możliwość przesunięcia terminu spłaty o 14 dni
 • Możliwość odroczenia spłaty części kapitałowej raty o jeden miesiąc w ciągu całego okresu kredytowania
 • Całość procesu wnioskowania o pożyczkę przebiega online
 • Szeroki wachlarz akceptowanych źródeł dochodu
 • Stała wartość oprocentowania nominalnego przez cały okres trwania umowy - 7% w skali roku

Fellow Finance - wady

 • Brak szansy na uzyskanie pożyczki z jakimikolwiek negatywnymi wpisami w bazach dłużników
 • Każdorazowa weryfikacja klienta w bazach dłużników
 • Stosunkowo krótki okres spłaty (do 60 miesięcy) przy dość wysokiej maksymalnej kwocie pożyczki (60 000 złotych)

Informacje o Fellow Finance

Nazwa firmy

FELLOW FINANCE Spółka z o.o.

Adres Piękna 68, piętro II
00-672 Warszawa
Telefon 22 397 51 15
Adres e-mail bok@fellowfinance.pl
Godziny pracy 9:00-17:00
Wniosek Wypełnij wniosek