ExtraPortfel oferuje swoim klientom pożyczki krótkoterminowe w kwotach od 500 do 12000 zł. Czas spłaty chwilówki jest zawsze ten sam - 30 dni. Pierwszą pożyczkę można wziąć na maksymalnie 3000 zł. Wnioski rozpatrywane są całą dobę, a cała procedura jest niezwykle prosta i w całości wykonamy ją na stronie internetowej pożyczkodawcy.

Pożyczka w ExtraPortfel – kwoty i czas spłaty chwilówek internetowych

ExtraPortfel oferuje chwilówki od 500 do 12 000 zł. Nowi klienci mogą ubiegać się o pożyczkę w kwocie 3000 zł. Czas spłaty jest stały i wynosi 30 dni. Cały proces wnioskowania o pożyczkę odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. RRSO dla chwilowki od ExtraPortfel wynosi 321%.

 • Pożyczki od 500 zł do aż 12 000 zł,
 • czas spłaty to zawsze 30 dni,
 • maksymalna kwota pierwszej pożyczki to 3000 zł,
 • wnioski rozpatrywane są 24/7.

Extraportfel - zobacz ofertę

Chwilówka za darmo w ExtraPortfel

ExtraPortfel nie oferuje obecnie chwilówki za darmo.

Aktualne promocje i kody rabatowe

ExtraPortfel oferuje swoim klientom kody rabatowe, które otrzymać można po terminowym spłaceniu pożyczki. Kod taki uprawnia do jednorazowej zniżki na kolejną pożyczkę zaciąganą w ExtraPortfel.

Warunki otrzymania pożyczki krótkoterminowej w ExtraPortfel

By otrzymać chwilówkę w ExtraPortfel należy spełnić następujące warunki:

 • Wiek od 21 do 70 lat,
 • obywatelstwo polskie,
 • dobra historia kredytowa (brak wpisów w bazach dłużników),
 • konto w banku,
 • telefon komórkowy.

Dokumenty niezbędne do wzięcia pożyczki

 • Dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający stałe zarobki (np. wyciąg z konta bankowego).

Jakie formy zatrudnienia akceptuje ExtraPortfel?

ExtraPortfel nie podaje jakie formy zatrudnienia akceptuje. W związku z tym, że pożyczkodawca nie wymaga zaświadczenia od pracodawcy (a jedynie deklaracji co do dochodów i miejsca pracy) można domniemywać, że wiele form zatrudnienia będzie przez niego respektowane.

ExtraPortfel – weryfikacja w bazach dłużników

ExtraPortfel weryfikuje swoich klientów w bazach dłużników, chociaż nie podaje do publicznej wiadomości jakich baz używa. Wyjątkiem jest tu Biuro Informacji Kredytowej.

Czy ExtraPortfel udziela pożyczek bez sprawdzania BIK?

Nie. ExtraPortfel współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej S.A. (BIK).

Czy ExtraPortfel udziela pożyczek dla zadłużonych?

Niestety, nie. Pożyczkodawca weryfikuje swoich klientów w rejestrach dłużników a negatywny wpis spowoduje odrzucenie wniosku o chwilówkę.

Czy w ExtraPortfel można wziąć pożyczkę z komornikiem?

Nawet jeśli uda się nam zaciągnąć pożyczkę mimo zadłużenia komorniczego, pieniądze z pewnością zostaną przejęte przez komornika. Stanie się tak gdyż pożyczka jest wypłacana na konto osobiste wnioskodawcy, a te funkcjonariusz zajmuje w pierwszej kolejności.

Sprawdź ofertę

Jak wziąć chwilówkę w ExtraPortfel – krok po kroku?

 1. Ustalenie kwoty pożyczki. Wybieramy interesującą nas kwotę pożyczki za pomocą suwaka na stronie ExtraPortfel.pl i klikamy w przycisk “Weź pożyczkę”.
 2. Wypełnienie formularza. Uzupełniamy go o następujące dane: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego. By określić naszą zdolność kredytową będziemy musieli także podać rodzaj i wysokość osiąganych dochodów (netto) oraz miejsce pracy.
 3. Kolejny krok to weryfikacja tożsamości. Dokonamy jej za pomocą aplikacji Instantor lub przelewając 1 grosz na wskazane konto bankowe.
 4. Teraz pożyczkodawca wyda decyzję o przyznaniu pożyczki. Potrwa to tylko kilkanaście minut, a o decyzji zostaniemy powiadomieni wiadomością SMS lub e-mail.
 5. Po pozytywnej decyzji pozostaje nam tylko czekać na pieniądze. Jeżeli korzystamy z jednego z banków, z którego korzysta także ExtraPortfel (Santander Bank Polska S.A., PeKaO S.A., Millennium Bank, Alior Bank, mBank S.A.) potrwa to tylko kilka sekund. Jeżeli w innym, to na środki będziemy czekać maksymalnie dwa dni robocze.

Weryfikacja tożsamości klienta ExtraPortfel

Weryfikacja klientów w ExtraPortfel odbywa się na jeden z dwóch sposobów. Pierwszym jest tradycyjny przelew na kwotę 1 grosza na wskazane przez pożyczkodawcę konto. Drugim jest aplikacja Instantor, która pobiera historię naszego rachunku automatycznie i bezpłatnie.

Spłata chwilówki w ExtraPortfel

Spłata pożyczki w ExtraPortfel odbywa się na rachunki bankowe podane w zakładce “Kontakt” na stronie internetowej pożyczkodawcy. Przelew należy opisać wg. schematu: ODBIORCA: Creamfinance Poland Sp. z o.o., TYTUŁ PRZELEWU: Numer PESEL (podany przy rejestracji).

Czy możliwa jest spłata chwilówkę przed terminem?

Tak, pożyczkę można spłacić w dowolnym momencie, a ExtraPortfel nie pobiera z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Wydłużenie terminu spłaty

Niestety ExtraPortfel nie oferuje w tym momencie wydłużenia terminu spłaty chwilówki. W przypadku problemów z terminowym uregulowaniem należności pożyczkodawca prosi o niezwłoczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta (22 388-66-66) w celu wypracowania rozwiązania korzystnego dla obu stron. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a ExtraPortfel może zaproponować np. refinansowanie pożyczki.

Brak spłaty – co jeśli pożyczka nie zostanie spłacona na czas

W przypadku braku spłaty pożyczki naliczane są odsetki od pierwszego dnia przeterminowania pożyczki, których oprocentowanie wynosi nie więcej niż 12% rocznej kwoty pożyczki.

Jak przebiega windykacja należności?

W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, ExtraPortfel ma prawo do podjęcia działań w swoim imieniu lub przy pomocy pośrednika lub podmiotu trzeciego mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do:

 • rozpoczęcia działań windykacyjnych, w szczególności kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej,
 • przekazania sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności,
 • prowadzenia działań z zakresu windykacji terenowej,
 • dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności,
 • cesji wierzytelności na podmiot trzeci.

Kolejna pożyczka w ExtraPortfel

Warunkiem koniecznym do wzięcia kolejnej pożyczki w ExtraPortfel jest terminowe spłacenie pierwszego zaciągniętego zobowiązania.

Logowanie do panelu użytkownika

Do strefy klienta ExtraPortfel logujemy się wpisując nasz adres e-mail oraz hasło w oknach w prawym, górnym rogu strony pożyczkodawcy.

Problemy z logowaniem

Najczęściej problemy z logowaniem dotyczą przeglądarki internetowej, której używamy. Sprawdźmy więc czy jest zaktualizowana i czy wydaliśmy zgodę na pliki cookies (bez niej część funkcjonalności na stronie może nie działać poprawnie). Jeżeli mimo tego problem wciąż występuje skorzystajmy z funkcji “Zapomniałem hasła” znajdującej się pod oknem wpisywania hasła. W razie dalszych problemów skontaktujmy się z BOK pod numerem telefonu 22 388-66-66.

Zmiana danych w ExtraPortfel

Panel ExtraPortfel daje możliwości zmiany niektórych danych, np. numeru telefonu, czy adresu e-mail, o ile uległy one zaktualizowaniu. W przypadku zmian innych danych (takich jak np. nazwisko) konieczny będzie kontakt z pożyczkodawcą za pośrednictwem adresu e-mail info@extraportfel.pl

ExtraPortfel – Najczęściej zadawane pytania

Czy w ExtraPortfel można mieć kilka pożyczek jednocześnie?

Nie, kolejną pożyczkę w ExtraPortfel można otrzymać dopiero po spłaceniu aktualnej pożyczki.

Jakie są powody odrzucenia wniosku przez ExtraPortfel?

ExtraPortfel ocenia zdolność kredytową indywidualnie, każdego ze swoich klientów, wniosek może zostać odrzucony jeżeli ryzyko kredytowe jest w oczach pożyczkodawcy zbyt wysokie. Zła historia kredytowa i wpisy w bazach dłużników również prowadzić mogą do negatywnej decyzji przy rozpatrywaniu wniosku o pożyczkę.

Czy w ExtraPortfel dostanę pożyczkę w weekend/święto?

Tak, ExtraPortfel pracuje również w weekendy i święta.

Czy i kiedy niespłacona chwilówka w ExtraPortfel trafi do sądu?

ExtraPortfel nie podaje publicznie takiej informacji, zastrzega sobie jednak prawo do przekazania długu firmie windykacyjnej, zaś ta może przekazać sprawę do sądu.

Czy ExtraPortfel wymaga zaświadczenia od pracodawcy?

ExtraPortfel co do zasady nie wymaga zaświadczenie od pracodawcy (dochód podajemy na zasadzie deklaracji), jednak może wymagać dodatkowych dokumentów jeżeli będzie miała problem z ustaleniem zdolności kredytowej klienta.

Jaki długo czeka się na pożyczkę online w ExtraPortfel?

Decyzja o przyznaniu pożyczki wydawana jest w 15 minut. Środki na koncie pojawiają się niemal natychmiastowo jeżeli korzystamy z tych samych banków co ExtraPortfel (Santander Bank Polska S.A., PeKaO S.A., Millennium Bank, Alior Bank, mBank S.A.) w przypadku innego banku czas przelewu zależny jest od sesji przychodzących, jednak nie przekracza on dwóch dni roboczych.

Czy w ExtraPortfel trzeba podawać cel przeznaczenia pożyczki?

Nie, ExtraPortfel ceni prywatność swoich klientów i nie wymaga ujawniania na jaki cel pożyczamy pieniądze.

Czy mogę wziąć pożyczkę w ExtraPortfel, jeśli mam zobowiązanie w innej firmie pożyczkowej?

Tak, o ile inne zobowiązania są spłacane terminowo. ExtraPortfel ocenia zdolność kredytową indywidualnie dla każdego klienta, inne pożyczki mają na nią wpływ, ale nie oznaczają automatycznego odrzucenia wniosku.

Czy inna osoba może spłacić moją pożyczkę w ExtraPortfel?

Tak. Przelewów należy dokonywać na numery kont podane w zakładce “Kontakt” na stronie pożyczkodawcy. Ważne jest prawidłowe oznaczenie przelewu: ODBIORCA: Creamfinance Poland Sp. z o.o., TYTUŁ PRZELEWU: Numer PESEL (podany przy rejestracji). Źródło środków nie jest istotne.

Na jakich zasadach można składać reklamacje w ExtraPortfel?

Reklamacje w ExtraPortfel można składać trzema drogami: pisemnie na adres firmy, za pomocą adresu e-mail info@extraportfel.pl lub telefonicznie na numer 22 388-66-66. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji, numer zawartej Umowy Pożyczki, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis pożyczkobiorcy. ExtraPortfel odpowie na reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeżeli rozpatrzenie nie będzie możliwe w tym terminie firma poinformuje o tym fakcie pożyczkobiorcę wskazując przyczynę takiego stanu rzeczy i wydłuży czas odpowiedzi do 60 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres pożyczkobiorcy lub jego adres e-mail (jeżeli wyrazi on taką chęć w treści reklamacji).

Extraportfel - zobacz ofertę

ExtraPortfel – podsumowanie

ExtraPortfel oferuje chwilówki (czas spłaty to zawsze 30 dni) od 500 do 7500 zł. Jednak pierwsza pożyczka zaciągnięta może zostać na maksymalnie 3000 zł. Te proste, przejrzyste zasady niewątpliwie ułatwiają klientom decyzję o zaciągnięciu zobowiązania. Warto także regularnie zaglądać na ich stronę internetową, często organizują dla swoich klientów konkursy i promocje. Niestety nie oferują aktualnie darmowej pożyczki (a mieli taką w swojej ofercie w przeszłości), a firma weryfikuje swoich klientów w bazach dłużników (w tym BIK) – to niewątpliwie największe wady oferty ExtraPortfel.

Extraportfel - zalety

 • Wysoka kwota pierwszej pożyczki,
 • maksymalna kwota pożyczki to 12000 zł,
 • prosta, przejrzysta oferta,
 • rozpatrywanie wniosków 24/7.

Extraportfel - wady

 • Weryfikacja wnioskodawcy w bazach dłużników,
 • stosunkowo wysoko dolny prób wiekowy - 21 lat,
 • brak darmowej pożyczki w ofercie,
 • mała ilość informacji na stronie internetowej.

Informacje o Extraportfel

Nazwa firmy

Creamfinance Poland sp. z o.o.

Adres Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Telefon 22 388 66 66
Adres e-mail info@extraportfel.pl
Godziny pracy Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 20:00
Weekend: 9:00 - 18:00
Wniosek Wypełnij wniosek