Nowy projekt ustawy antylichwiarskiej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy antylichwiarskiej, który obniża maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych pożyczki, czyli wszelkich opłat, jakie przyjdzie nam ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu. Limit dodatkowych kosztów został ograniczony do 45% kwoty pożyczki w skali roku.

Obecnie wynosi on 55%. Koszty pozaodsetkowe to na przykład prowizje, marże, opłaty administracyjne, czy opłaty związane z ubezpieczeniem. Limit będzie jeszcze niższy przy pożyczkach na 6 miesięcy – 32% i na miesiąc – 22%. Limit odsetek od samej pożyczki pozostanie bez zmian i będzie wynosił 10% w skali roku. Przekroczenie wskazanych progów przez firmę pożyczkową będzie równoznaczne z popełnieniem przestępstwa.

Ministerstwo stworzy kalkulator pożyczkowy 

Resort sprawiedliwości uruchomi także na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator i udostępni aplikację na smartfony, dzięki której w prosty sposób będzie się można przekonać, czy przedstawiona nam oferta spełnia prawne wymogi. Wystarczy wpisać kwotę pożyczki, koszty dodatkowe i wysokość proponowanej raty, a kalkulator sam obliczy, czy jest to zgodne z nowym prawem.

Projekt przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do  5 lat dla każdego, kto w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające między innymi z umowy pożyczki, żąda od niej zapłaty kosztów dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub żąda od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna.

Z niecierpliwością czekamy na projekt nowelizacji ustawy antylichwiarskiej. Zmiany z 11 marca 2016 roku pokazują, mimo tego, iż rynek jest uregulowany, to wymaga nieustannej profesjonalizacji.Mamy nadzieję, że kolejne zmiany pozwolą oczyścić rynek z nielegalnych praktyk, które niestety wciąż są widoczne i wymagają ukrócenia –  komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.